Lokale coalities

Bij een kansrijke start zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. Bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland zo’n start te geven, past een gezamenlijke aanpak die ingebed is in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente. 

Als gemeenten en zorgprofessionals samen optrekken, versterken zij elkaar. In zo’n lokale coalitie werken bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, Jeugdzorg, welzijnswerk, volwassen-ggz huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers samen.

De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. Gemeenten met een lokale coalitie hebben een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. De kaart toont de gemeenten waar momenteel een lokale coalitie aan de slag is.

De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen, ligt bij de gemeenten. De analysetool en de menukaart kunnen u helpen de juiste aanpak te bepalen. Op basis van het resultaat van de analyse kunt u vervolgens in de lokale coalitie passende interventies bepalen met de menukaart.

Elk kind verdient een goede start. Helaas is dit niet voor ieder kind weggelegd. Want, een op de zes baby’s in Nederland heeft geen goede start.
Die eerste duizend dagen, van voor de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van een kind.
In deze periode ontwikkelt de baby zich razendsnel.
Een kind dat in de eerste duizend dagen blootstaat aan chronische stress, mishandeling, roken, slechte voeding of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan het leven.
Daarom is het belangrijk om aanstaande ouders in een kwetsbare situatie zo vroeg mogelijk te bereiken en beter te begeleiden.
In 275 gemeenten werken de ketenpartners rondom de geboorte samen in lokale coalities op basis van gezamenlijke afspraken, ook bestuurlijk. Hiermee verbinden ze het medisch en sociaal domein.
Van gemeente tot verloskundige, van huisarts tot jeugdhulpverlener, van sociaal-wijkteam tot zorgverzekeraar, en van kraamzorg tot jeugdverpleegkundige.
Lokale coalities kunnen gebruik maken van allerlei tools. Zoals de analysetool, de menukaart of de klantroutes om gezinnen in kwetsbare situaties beter te helpen.
Een zo’n gezin is de familie Reuring. En moeder Reuring is, totaal onverwacht, wéér zwanger geraakt. De kleine is meer dan welkom. Maar, vader Reuring is vorige week zijn baan kwijtgeraakt en de familie kampte al met flinke schuldproblemen. Dit zorgt voor veel extra stress.
Vroegsignaleren gebeurt al tijdens de zwangerschap door professionals uit de geboortezorg of andere zorgverleners. Daarbij maken ze gebruik van signaleringsinstrumenten.
In overleg met de ouders kan de jeugdverpleegkundige een prenataal huisbezoek afleggen. Samen met de aanstaande ouders wordt de situatie in kaart gebracht en  besproken wat er nodig is. Zo kan bijvoorbeeld het sociaal domein worden ingeschakeld. Ook kan een specifieke interventie worden ingezet en alvast een warme overdracht tijdens de kraamperiode worden afgesproken.
Professionals weten elkaar steeds beter te vinden en verwijzen op tijd naar elkaar. Daardoor worden meer zwangeren in een kwetsbare situatie op een goede manier begeleid.
De familie Reuring werd door de lokale aanpak goed geholpen. Via de verloskundige kregen zij een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg die hen op het spoor zette van de schuldhulpverlening.
Wil je meer weten over het actieprogramma en de lokale coalities Kansrijke Start, kijk dan op www.kansrijkestartnl.nl.

Deze video is geïnspireerd door de animatie Kansrijke Start van de Groningse Coalitie Kansrijke Start

Analysetool Kansrijke Start

De analysetool brengt in kaart wat uw organisatie al doet in de 1000 dagen-periode van een kind. Na invullen is duidelijk op welke punten u de aanpak en de samenwerking kunt versterken. Lees meer.

Interventies Kansrijke Start

Let op De menukaart is vrij toegankelijk, voor de analysetool ontvangt u inloggegevens. Heeft u geen inloggegevens, dan kunt u deze per mail opvragen. Lees meer.

Geboortezorglandschap in kaart

Het Geboortezorglandschap van het CPZ biedt een dynamisch, grafisch overzicht van regionale organisaties in de geboortezorg. Daarnaast geeft het een overzicht van verschillende regionale en landelijke organisaties. Met deze unieke landkaart kun je verschillende typen organisaties combineren door ze aan te vinken in de legenda. Je ziet bijvoorbeeld in twee klikken in welk consortium een VSV ligt. Of in welk ROS of ROAZ gebied een VSV ligt. Door in de kaart te klikken op de organisatie of het gebied naar keuze vind je vervolgens de contactgegevens van de organisatie.

Een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) is een regionaal besluitvormend netwerk waarin organisaties van verloskundig zorgverleners, regionaal actieve kraamzorgorganisaties en andere regionale geboortezorg professionals gezamenlijk het (kwaliteits)beleid rondom uitvoering van de zorg rond zwangerschap en geboorte vaststellen (multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking).

Bekijk de interactieve landkaart met een overzicht van VSV's en andere regionale organisaties in de geboortezorg op de website van Kennisnetgeboortezorg.

Stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Meer weten over het vormen van lokale coalities Kansrijke Start? Lees verder.

Bekijk onderstaande video waarin enkele lokale coalities vertellen hoe zij dit vorm geven. Compilatie vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.