Lokale coalities

Bij een kansrijke start zijn de eerste 1000 dagen cruciaal. Bij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen in Nederland zo’n start te geven, past een gezamenlijke aanpak die ingebed is in het bredere preventieve gezondheidsbeleid van elke gemeente. 

Als gemeenten en zorgprofessionals samen optrekken, versterken zij elkaar. In zo’n lokale coalitie werken bijvoorbeeld gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, zoals jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, Jeugdzorg, welzijnswerk, volwassen-ggz huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg- en wijkteammedewerkers samen.

De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. Gemeenten met een lokale coalitie hebben een voorbeeldfunctie voor andere gemeenten. De kaart toont de gemeenten waar momenteel een lokale coalitie aan de slag is.

De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen, ligt bij de gemeenten. De analysetool en de menukaart kunnen u helpen de juiste aanpak te bepalen. Op basis van het resultaat van de analyse kunt u vervolgens in de lokale coalitie passende interventies bepalen met de menukaart.

Analysetool Kansrijke Start

De analysetool brengt in kaart wat uw organisatie al doet in de 1000 dagen-periode van een kind. Na invullen is duidelijk op welke punten u de aanpak en de samenwerking kunt versterken. Lees meer.

Menukaart Kansrijke Start

De menukaart is een overzicht met interventies. Uw organisatie kan passende keuzes maken uit zo'n honderd verschillende interventies.

Let op De menukaart is vrij toegankelijk, voor de analysetool ontvangt u inloggegevens. Lees meer.

Geboortezorglandschap in kaart

Het Geboortezorglandschap van het CPZ biedt een dynamisch, grafisch overzicht van regionale organisaties in de geboortezorg. Daarnaast geeft het een overzicht van verschillende regionale en landelijke organisaties. Met deze unieke landkaart kun je verschillende typen organisaties combineren door ze aan te vinken in de legenda. Je ziet bijvoorbeeld in twee klikken in welk consortium een VSV ligt. Of in welk ROS of ROAZ gebied een VSV ligt. Door in de kaart te klikken op de organisatie of het gebied naar keuze vind je vervolgens de contactgegevens van de organisatie.

Een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) is een regionaal besluitvormend netwerk waarin organisaties van verloskundig zorgverleners, regionaal actieve kraamzorgorganisaties en andere regionale geboortezorg professionals gezamenlijk het (kwaliteits)beleid rondom uitvoering van de zorg rond zwangerschap en geboorte vaststellen (multidisciplinaire en lijnoverstijgende samenwerking).

Bekijk de interactieve landkaart met een overzicht van VSV's en andere regionale organisaties in de geboortezorg op de website van Kennisnetgeboortezorg.

Voortgang stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Meer weten over het vormen van lokale coalities Kansrijke Start? Bekijk onderstaande video waarin enkele lokale coalities vertellen hoe zij dit vorm geven. Compilatie vanuit het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.