Toegankelijkheid

Kansrijkestartnl.nl wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Een website moet voor  iedereen toegankelijk zijn. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen voor websites. Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijkheid ‘by design’

Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw- en redactionele proces van deze website.

Onderzoek

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.

Audit website kansrijkestartnl.nl

De website kansrijkestartnl.nl is onderzocht op de 50 succescriteria van de Web Content Accessibilty Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Uit de audit van de content blijkt dat de content van de website voor het overgrote deel voldoet aan de eisen van de WCAG 2.1. Download het audit-rapport 

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen. 

kansrijkestartnl.nl is opgenomen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op.