Klantroutes Kansrijke Start

Klantroutes Kansrijke Start

Werken met klantroutes: de juiste zorg op het juiste moment tijdens de 1e 1000 dagen.

Voor een sluitende ketenaanpak rondom Kansrijke Start is een klantgerichte aanpak nodig die aansluit bij de doelgroep, zowel op individueel niveau als op het niveau van regelingen via gemeenten, zorgverzekeraars, wetgeving. Om lokale coalities daarbij te helpen zijn daartoe vanuit het actieprogramma Start de Klantroutes Kansrijke Start ontwikkeld.

Wilt u direct de interactieve tool start, of het overzicht tonen?

 


Klantroutes

In de samenwerking tussen professionals gaat het steeds om de vraag: welke route is voor welke doelgroep het meest passend? Klantroutes zijn een middel om te zorgen dat (aanstaande) ouders op het juiste moment de juiste ondersteuning krijgen, niet te zwaar en niet te licht, dwars door de stelsels heen. Daar waar mogelijk via informele netwerken, anders via professionele ondersteuning die ontzorgt, normaliseert en signaleert. Met duidelijke klantroutes kan de zorg zo ingericht worden dat de juiste doelgroep scherper en tijdig in beeld komt en terecht kan bij de juiste ondersteuning. De klantroutes zijn vooral bedoeld om afspraken te maken over voorzieningen die in de gemeente of regio beschikbaar moéten zijn en de afstemming tussen die voorzieningen

Routekaarten

Voor adequate zorgtoeleiding hebben professionals echter meer nodig: wie biedt welke zorg aan? Bij welke professional of organisatie moet ik zijn? Hiervoor kunnen routekaarten (soms ook zorgpaden genoemd) worden gebruikt. Dit zijn sociale kaarten op het raakvlak van medisch en sociaal domein en worden ontwikkeld voor adequate verwijzing tussen beide domeinen. Zorgpaden bieden duidelijkheid over wie wat doet en bieden daarmee ondersteuning voor het maken van beslissingen op casus-niveau.

Klantroutes bouwen of verbeteren

Het lokaal bouwen of verbeteren van klantroutes bestaat uit verschillende stappen:

  • Doelen vaststellen en doelgroepen onderscheiden, zodat per doelgroep een passend aanbod kan worden gedaan: Basiszorg voor alle (aanstaande) ouders, een steuntje in de rug of extra steun waar nodig.
  • Zorg- en hulplandschap in de lokale situatie inrichten, langs de tijdlijn van de eerste 1000 dagen, zodat
  • Klantroutes in het zorg- en hulplandschap gemaakt kunnen worden, waardoor de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste doelgroep terecht komt (met als doel de gestelde doelen te behalen).

Bij elke stap is ook aandacht nodig voor digitale zorg.

Op elk moment kunnen evaluatieve vragen worden gesteld om te zorgen dat de werkwijze kan worden bijgesteld. Gebruik hierbij ook de analysetool. Succes met het bouwen en/of verbeteren van klantroutes in de lokale situatie, om zo te zorgen dat de juiste doelgroep, op het juiste moment de juiste zorg of hulp krijgen.

Legenda

Meer informatie
Eigen risico
Eigen bijdrage
Aanvullend verzekerd
Vrij verzekerd
Standaard
Sociaal netwerk

Digitale zorg

Extra steun

Steuntje in de rug

Basiszorg

Tijdlijn

Preconceptie
Zwangerschap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Maanden
Bevalling
start babyfase
1
2
3
4
Weken
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Maanden
start peuterfase
13
14
15 - 24
Maanden
3e jaar
Jaar
start schoolkind
> 4e jaar
Jaren

Evaluatieve vragen

Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)
Bereiken we onze doelen en (de juiste doelgroepen)