Gerelateerde programma's

Waar het programma Kansrijke Start zich richt op het realiseren van onder andere een goede start voor kinderen tijdens de zwangerschap en op de rol van opvoedondersteuning richt het programma Geweld hoort nergens thuis zich met name op de fase waarin huiselijk geweld en kindermishandeling al plaatsvindt.