Gerelateerde programma's

Waar het programma Kansrijke Start zich richt op het realiseren van onder andere een goede start voor kinderen tijdens de zwangerschap en op de rol van opvoedondersteuning richt het programma Geweld hoort nergens thuis zich met name op de fase waarin huiselijk geweld en kindermishandeling al plaatsvindt. Zorg voor de Jeugd richt zich op het merkbaar en meetbaar beter maken van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen.