Zorgpaden Kansrijke Start

De eerste duizend dagen in het leven van een kind hebben veel effect op de fysieke en mentale gezondheid - nu en later. Als een (aanstaande) ouder in een kwetsbare situatie hulp nodig heeft, is het belangrijk dat je dit als professionals snel herkent. En de nodige hulp regelt. Door op tijd passende zorg en ondersteuning te bieden kun je gezondheidsachterstanden voorkomen. Zorgpaden helpen daarbij. Zorgverleners in de geboortezorg kunnen met behulp van een zorgpad de juiste contactpersonen binnen een gemeente vinden die zwangeren en (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie kunnen ondersteunen.

Wat is een zorgpad?

Professionals in de geboortezorg brengen met behulp van vroegsignaleringsinstrumenten de potentiele kwetsbaarheden, risico’s en beschermende factoren bij (aanstaande) ouders in beeld. Deze screening kan wijzen op risico's in de psychosociale situatie van (aanstaande) ouders. Als daarbij hulp nodig is, wijst een zorgpad snel en gericht de weg naar de benodigde ondersteuning in de gemeente. Dit helpt de professional om direct acties in gang zetten.

Het psychosociaal welbevinden van (aanstaande) ouders wordt bepaald door veel verschillende factoren. Voor deze factoren zijn aparte zorgpaden ontwikkeld. Hierbij kun je denken aan verslaving, financiële ondersteuning, maar ook aan hulp voor asielzoekers. Ieder zorgpad geeft een antwoord op de vraag:

  • Welke samenwerkingsafspraken zijn er lokaal gemaakt?
  • Welke lokale ondersteuning is er beschikbaar?
  • Door wie wordt de ondersteuning verleend en wat zijn de contactgegevens?

Zorgpaden zijn bedoeld voor professionals in de eerste, tweede en derde lijn, waaronder verloskundigen, gynaecologen, kraamzorg en JGZ. Zo kan een verloskundige bijvoorbeeld makkelijk terugvinden naar welke lokale verslavingsspecialist hij/zij een zwangere vrouw door moet verwijzen die drugs gebruikt. Of een JGZ-verpleegkundige naar welke schuldhulpverlener, als er financiële hulp nodig is. Door zorgpaden te raadplegen wordt de zoektocht naar passende zorg en ondersteuning in de woonplaats van de zwangere verkort en kunnen geboortezorgprofessionals snel de juiste, actuele informatie vinden.

Nieuw: de zorgpadentool

Om in de beperkte tijd die professionals hebben snel de juiste ondersteuning binnen een gemeente te vinden, hebben we de online zorgpadentool ontwikkeld. Hierin hebben gemeenten per thema de beschikbare ondersteuning en verwijsinformatie ingevuld. Gemeenten zorgen ook dat deze informatie blijft kloppen.

De zorgprofessional kiest naar aanleiding van de brede vroegsignalering gemakkelijk het juiste zorgpad in de gewenste gemeente en vindt daar de informatie om de (aanstaande) ouders snel de gewenste ondersteuning te kunnen bieden.

Bij elk thema staat een stroomdiagram met daaronder specifieke toelichting over de lokale samenwerkingsafspraken en uitleg over de beschikbare hulpverlening inclusief contactgegevens om de zwangere te verwijzen.