Analysetool Kansrijke Start

De analysetool brengt in kaart wat uw organisatie al doet in de 1000 dagen-periode van een kind. Na invullen is duidelijk op welke punten u de aanpak en de samenwerking kunt versterken, zowel op inhoudelijk als op organisatorisch vlak.

Hoe ver is uw gemeente met de aanpak en de samenwerking voor Kansrijke Start? Op die algemene vraag geeft de analysetool een gedetailleerd antwoord. Het is een snelle scan die u na invullen direct inzicht geeft in hoe uw gemeente ervoor staat.

Zo wordt duidelijk wat uw gemeente doet in de eerste 1000 dagen van een kind. Ook wordt inzichtelijk op welke punten versterking nodig is. Het kan zijn dat uw gemeente al bezig is met de ontwikkeling of versterking van een lokale coalitie. Ook dan komt de analysetool van pas.

Inloggen

Om de analysetool te gebruiken, ontvangt u inloggegevens. Zodra u weet wat u te doen staat, kunt u het gesprek aangaan met interne en externe partners om de lokale coalitie op te richten of versterken. Het resultaat van de scan geeft daarnaast een startpositie om de menukaart te raadplegen.

Aan de slag

De analysetool bevat 56 stellingen, verdeeld over drie thema’s: 

  1. Problematiek, opgaven en aanpak
  2. Samenwerking lokale coalitie
  3. Aanbod van interventies 

Per onderdeel geeft u een score aan op een vijfpuntsschaal die loopt van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal mee eens’. Dat kunt u alleen doen, of samen met collega’s of partners uit uw lokale coalitie.

Invullen gebeurt anoniem en duurt ongeveer 15 à 20 minuten. Gegevens die u invoert worden niet centraal opgeslagen. U kunt wel het resultaat opslaan op uw eigen computer en op een later tijdstip de scan nogmaals uitvoeren. Zo ziet u hoe de aanpak en samenwerking in uw gemeente zich ontwikkelt. Elk resultaat is een momentopname en geen benchmark.

Over het resultaat

Waar staat uw gemeente met de realisering van een lokale gezamenlijke aanpak voor Kansrijke Start? Met de analysetool komt u te weten:

  • of uw gemeente voldoende inzicht heeft in de lokale problematiek;
  • of de lokale opgaven en aanpak al voldoende helder geformuleerd zijn in uw gemeente;
  • in welk stadium de samenwerking tussen de lokale coalitiepartners zich bevindt in uw gemeente; • of uw gemeente voldoende inzicht heeft in het huidige aanbod, bereik en effect van interventies. 

Ga naar de analysetool