Nieuwe zorgpaden voor gezonde eerste duizend dagen

De eerste duizend dagen in het leven van een kind hebben veel effect op de gezondheid - nu en later. Daarom is het belangrijk dat professionals snel hulp inschakelen wanneer een (aanstaande) ouder ondersteuning nodig heeft. Maar naar wie moet je verwijzen voor welke hulp? Die vraag wordt nu per gemeente beantwoord in de nieuwe zorgpadentool van Kansrijke Start.

We kunnen gezondheidsverschillen voorkomen door op tijd passende zorg en ondersteuning te bieden. Op tijd begint vroeg; al voorafgaand aan de zwangerschap begint het werken aan een goede gezondheid. Maar hoe je een (aanstaande) ouder met een zorgvraag het beste helpt, verschilt per gemeente. In elke gemeente zijn er namelijk andere zorgverleners, ondersteuners, samenwerkingsafspraken en contactpersonen.

Snel de juiste hulp vinden

Door die wisselende samenwerkingsafspraken zijn zorgverleners veel tijd kwijt aan het vinden van de juiste contactpersoon. Daarom ontwikkelden we nieuwe zorgpaden die snelle doorverwijzing mogelijk maken – naar welke professional dan ook. Ieder zorgpad geeft antwoord op de vragen:

  • Welke lokale ondersteuning is er beschikbaar?
  • Welke samenwerkingsafspraken zijn er lokaal gemaakt?
  • Wie verleent de ondersteuning en wat zijn de contactgegevens?

Met deze zorgpaden kan een verloskundige bijvoorbeeld terugvinden naar welke lokale verslavingsspecialist hij/zij kan verwijzen als ze werkt met een zwangere vrouw die drugs gebruikt. De zorgpaden zorgen voor praktisch overzicht. Zo kunnen professionals sneller passende zorg en ondersteuning vinden in de woonplaats van de zwangere.

Altijd actuele informatie

Zorgpaden zijn bedoeld voor professionals in de eerste, tweede en derde lijn, waaronder verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden en JGZ-medewerkers. Deze professionals werken onder hoge tijdsdruk, en moeten snel de juiste informatie vinden.

Zorgpaden vullen

Om zorgprofessionals te voorzien van de juiste informatie hebben we de inzet van alle gemeenten nodig. Zij vullen de zorgpaden, en houden de informatie actueel. Daarom roepen we ook jouw gemeente op om de zorgpadentool te vullen. Hoe je dat doet, leggen we je uit in deze link.