Factsheet Kansrijke Start

De factsheet Kansrijke Start bevat cijfers rondom de eerste 1000 dagen, zoals geboortecijfers en perinatale sterftecijfers. Ook de basisprincipes voor lokale coalities Kansrijke Start staan hierin opgenomen.