Project Kansrijke Ontmoetingen

Voor een optimale verbinding op landelijk, regionaal en lokaal niveau tussen de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein is CPZ (College voor Perinatale Zorg) in november 2019 gestart met het project Kansrijke Ontmoetingen. Via landelijke en regionale bijeenkomsten, het ontwikkelen van een toolkit voor geboortezorgprofessionals en via het delen van kennis wordt aan bovenstaande verbinding gewerkt. Het project sluit hierbij maximaal aan op elementen uit het actieprogramma Kansrijke Start en het Stimuleringsprogramma Kansrijke Start.

Drie sporen

Het project Kansrijke Ontmoetingen bestaat uit drie sporen:

Spoor 1: Kansrijke Ontmoetingen (landelijk)

Om professionals en hun landelijke vertegenwoordigers in het sociaal domein, geboortezorg en de zorg voor jeugd aan te sporen om de samenwerking op te zoeken, organiseert het CPZ bijeenkomsten met de nodige partijen met als doel om professionals in de regio te helpen hun samenwerking structureel vorm te geven. Hiervoor moeten landelijke partijen zich inzetten voor draagvlak en randvoorwaarden en handvatten aanreiken.

Spoor 2: Regiotour Kansrijke Ontmoetingen (bijdrage aan het Stimuleringsprogramma)

Om lokale coalities te stimuleren en te ondersteunen sluit het CPZ aan bij het Stimuleringsprogramma Kansrijke Start en wordt er samengewerkt met het NCJ. CPZ ontwikkelt een toolkit voor de geboortezorgprofessionals die gespiegeld wordt aan de tools voor het sociaal domein vanuit het actieprogramma Kansrijke Start.

Spoor 3: Kennisdelen

Via webinars en kennisbijeenkomsten wordt er kennis gedeeld. Daarnaast wordt er in 2020 een preventieconferentie georganiseerd samen met andere landelijke partijen en de landelijke coalitie, met daarin inhoudelijke thema’s over het belang van de 1e 1000 dagen, goede voorbeelden, workshops en netwerkmogelijkheden. De conferentie is bedoeld voor professionals uit de geboortezorg, zorg voor jeugd en het sociaal domein.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Kansrijke Ontmoetingen Anne-Katrien Ausems: 030 2739786 of via annekatrienausems@collegepz.nl. Op de website van CPZ vindt u nieuws, achtergronden, standaarden, voorbeelden en kennis over integrale geboortezorg.