Project Kansrijke Ontmoetingen

Kansrijke Ontmoetingen is een onderdeel van Kansrijke Start. Het wordt als project uitgevoerd door het CPZ (College voor Perinatale Zorg). Het doel is verbindingen leggen en versterken tussen de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Het CPZ heeft Project Kansrijke Ontmoetingen in november 2019 opgestart.

Hoe werkt het Project Kansrijke Ontmoetingen?

De belangrijkste bouwstenen van het programma Kansrijke Start zijn lokale coalities. Het Stimuleringsprogramma lokale coalities van Pharos ondersteunt gemeenten bij het bouwen of versterken van lokale en ook regionale coalities. CPZ stimuleert vanuit het project Kansrijke Ontmoetingen de verbinding vanuit de geboortezorg met het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg.

GGD-bijeenkomst Kansrijke Start - Utrecht 19 november 2019
Anne-Katrien Ausems van CPZ (rechts) en Katinka Visscher van Pharos op de bijeenkomst van GGD Regio Utrecht, november 2019

De drie sporen van het project

1 Landelijke samenwerking
Project Kansrijke Ontmoetingen creëert samenwerking tussen professionals en hun landelijke vertegenwoordigers in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. Vanuit kansrijke ontmoetingen met landelijke partijen en focusgroepen ontwikkelen we een leidraad met samenwerkingsafspraken om in de regio toe te passen

2 Regionale samenwerking
Om lokale coalities te stimuleren en te ondersteunen, sluit Project Kansrijke Ontmoetingen aan bij het Stimuleringsprogramma van Pharos en ook wordt samengewerkt met het Nederlands Centrum Gezondheidszorg (NCJ).

3 Kennis delen
Project Kansrijke Ontmoetingen ontwikkelt een landelijke sociale kaart in kennisnet geboortezorg, deelt kennis over Kansrijk samenwerken via webinars, regionale leerbijeenkomsten en de preventieconferentie van 30 oktober. Ook heeft het CPZ een bijdrage geleverd aan de landelijke conferentie Samen verder met Kansrijke Start op 6 februari 2020.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Kansrijke Ontmoetingen Anne-Katrien Ausems via (030) 273 97 86 of via annekatrienausems@collegepz.nl. Op de website van CPZ vindt u nieuws, achtergronden, standaarden, voorbeelden en kennis over integrale geboortezorg.