Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal - op latere leeftijd.

Soms heeft een kind geen goede start bij de geboorte. Geen goede start wil zeggen: het kind wordt te vroeg geboren, heeft een te laag geboortegewicht of allebei. Het blijkt dat deze kinderen zich lichamelijk, geestelijk en sociaal minder goed ontwikkelen. De overheid wil (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven starten. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Dit platform biedt informatie over het actieprogramma Kansrijke Start. Bekijk de instrumenten en inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met Kansrijke Start binnen uw lokale coalitie.

Videoboodschap staatssecretaris Paul Blokhuis Conferentie Kansrijke Start 14 juni 2021

(Beeldtekst: Videoboodschap Paul Blokhuis conferentie Kansrijke Start 14 juni 2021.)

STAATSSECRETARIS BLOKHUIS: Goedemiddag allemaal.
Goed dat jullie er dit jaar weer bij zijn.
Fantastisch dat jullie ondanks corona
het afgelopen jaar ontzettend veel hebben gedaan
waardoor meer kinderen een kansrijke start krijgen.
Ik kan er helaas niet bij zijn omdat ik op dienstreis ben in het Caribisch gebied.
Ik ben hier echt aan het werk, hoor.
Maar ik lever wel heel graag mijn bijdrage op deze manier.
Wat hebben we veel bereikt, en jullie vragen je af: waar ben ik het meest trots op?
Ik vind het moeilijk om er één onderdeel uit te halen.
Als ik er toch één moet noemen, er is zo veel gebeurd,
ik denk aan Nu Niet Zwanger waardoor mensen in een kwetsbare situatie
weer meer regie kunnen nemen over hun kinderwens.
En de stappen die gezet worden op het gebied van preconceptionele gezondheid
waardoor we mensen in een kwetsbare situatie al voor de zwangerschap bereiken
en ze meer aandacht krijgen voor het belang van gezond zwanger worden.

(Aldus Paul Blokhuis.)

Ik denk ook aan de vele middelen die ontwikkeld zijn, heel concreet,
zoals de zelfscan en de netwerkkaart.
Dankzij deze middelen kunnen we kwetsbare mensen eerder signaleren
en tijdig ondersteuning bieden tijdens zwangerschap en geboorte.
Er zijn zo veel concrete dingen,
dat vind ik ook de kracht van het programma Kansrijke Start.
Daarom, als ik dan toch nog één ding moet noemen om trots op te zijn,
dan is het de beweging die we in gang hebben gezet
rondom de eerste duizend dagen van een kind.
Dat is echt fantastisch.
Het gaat om een netwerksamenwerking
en het is mijn wens dat alle hulpverleners die ertoe doen,
goed samenwerken in een sluitende keten.
Daar zie ik al hele mooie voorbeelden van en het is mijn wens ook daarbij,
want ik ben er trots op, het is ook mijn wens,
dat de eerstelijnshuisartsen en de praktijkondersteuners
daar nog beter bij aangehaakt worden,
zodat we een optimale verbinding krijgen tussen het sociale en het medische domein.
Ik ben er trots op, er is ook nog huiswerk te doen.
Ik ga ervan uit dat we vasthouden wat we met elkaar in gang hebben gezet
en wat we bereikt hebben met Kansrijke Start.
Die lokale coalities, daar zijn er al heel veel van,
en de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein zijn effectief gebleken.
Er is veel kennis opgedaan en die kennis mag niet verloren gaan.
De middelen en de interventies die ontwikkeld zijn,
die moeten ook bereikbaar en beschikbaar blijven.
Belangrijk is ook dat we verbreden en verdiepen.
Verbreden naar relevante beleidsterreinen,
zoals armoedebeleid, schuldhulpverlening, schuldenaanpak,
kansenongelijkheid in het onderwijs, et cetera.
En verdiepen door minder vrijblijvende afspraken te maken.
Ik wil wethouders oproepen
om Kansrijke Start structureel onderdeel te laten zijn van de lokale aanpak.
Ik heb er ook gesprekken over met wethouders en daar gaan ze ook echt voor.
Mijn droom is dat in 2025
de ketenaanpak rondom de eerste duizend dagen staat als een huis,
dat kwetsbare mensen zich ondersteund voelen
en dat we met elkaar deze ondersteuning normaal vinden.
En wat ga ik daar de komende tijd aan doen?
Ik blijf, zolang ik staatssecretaris ben, me volop inzetten
om Kansrijke Start te stimuleren en te promoten.
Kansrijke Start zie ik als een erg sterk preventiemiddel
waarmee kinderen zo gezond mogelijk hun leven kunnen starten.
Ik ga het dan ook heel nadrukkelijk onder de aandacht van mijn opvolger brengen.
Daar mogen jullie mij aan houden.

Animatiefilm ‘Belang van een lokale coalitie Kansrijke Start’

Elk kind verdient een goede start. Helaas is dit niet voor ieder kind weggelegd. Want, een op de zes baby’s in Nederland heeft geen goede start.
Die eerste duizend dagen, van voor de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van een kind.
In deze periode ontwikkelt de baby zich razendsnel.
Een kind dat in de eerste duizend dagen blootstaat aan chronische stress, mishandeling, roken, slechte voeding of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan het leven.
Daarom is het belangrijk om aanstaande ouders in een kwetsbare situatie zo vroeg mogelijk te bereiken en beter te begeleiden.
In 275 gemeenten werken de ketenpartners rondom de geboorte samen in lokale coalities op basis van gezamenlijke afspraken, ook bestuurlijk. Hiermee verbinden ze het medisch en sociaal domein.
Van gemeente tot verloskundige, van huisarts tot jeugdhulpverlener, van sociaal-wijkteam tot zorgverzekeraar, en van kraamzorg tot jeugdverpleegkundige.
Lokale coalities kunnen gebruik maken van allerlei tools. Zoals de analysetool, de menukaart of de klantroutes om gezinnen in kwetsbare situaties beter te helpen.
Een zo’n gezin is de familie Reuring. En moeder Reuring is, totaal onverwacht, wéér zwanger geraakt. De kleine is meer dan welkom. Maar, vader Reuring is vorige week zijn baan kwijtgeraakt en de familie kampte al met flinke schuldproblemen. Dit zorgt voor veel extra stress.
Vroegsignaleren gebeurt al tijdens de zwangerschap door professionals uit de geboortezorg of andere zorgverleners. Daarbij maken ze gebruik van signaleringsinstrumenten.
In overleg met de ouders kan de jeugdverpleegkundige een prenataal huisbezoek afleggen. Samen met de aanstaande ouders wordt de situatie in kaart gebracht en  besproken wat er nodig is. Zo kan bijvoorbeeld het sociaal domein worden ingeschakeld. Ook kan een specifieke interventie worden ingezet en alvast een warme overdracht tijdens de kraamperiode worden afgesproken.
Professionals weten elkaar steeds beter te vinden en verwijzen op tijd naar elkaar. Daardoor worden meer zwangeren in een kwetsbare situatie op een goede manier begeleid.
De familie Reuring werd door de lokale aanpak goed geholpen. Via de verloskundige kregen zij een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg die hen op het spoor zette van de schuldhulpverlening.
Wil je meer weten over het actieprogramma en de lokale coalities Kansrijke Start, kijk dan op www.kansrijkestartnl.nl.

Abonneer u via deze link op de nieuwsbrief Kansrijke Start