Kansrijke Start

Op het fundament van de eerste 1000 dagen, vanaf 10 maanden voor de geboorte tot ongeveer 2 jaar, bouwen we de rest van ons leven verder. De omgeving waarin een kind wordt geboren, groeit en zich ontwikkelt in de eerste 1000 dagen, bepaalt in grote mate de kansen voor later. Door nu te investeren in een goede, kansrijke start voor elk kind, bouwen we aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen. De meeste kinderen in Nederland maken een goede start in het leven en groeien gezond op. Er zijn echter ook kinderen (± 1 op de 6) die een minder goede start maken door bijvoorbeeld vroeggeboorte/laag geboortegewicht en blootstaan aan medische of sociale risicofactoren zoals stress, rook, slechte voeding of gebrek aan liefdevolle aandacht. Dit heeft een levenslang effect op zowel de fysieke als mentale gezondheid en ontwikkeling. En daarmee op de kansen op school, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Het actieprogramma

In september 2018 werd het actieprogramma Kansrijke Start gelanceerd vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient. Ouders zijn cruciaal bij het geven van een goede start aan hun kind. Als we verschil willen maken moeten we (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter ondersteunen om hun kind de beste start te geven en hulp en steun tijdens de opvoeding normaliseren. Het actieprogramma Kansrijke Start zet daarom via het stimuleren en faciliteren van lokale coalities Kansrijke Start in elke gemeente in op het versterken van de samenwerking tussen professionals in het medisch en sociaal domein onderling en het informeel netwerk.

Door (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie beter te ondersteunen bij het ouderschap en te investeren in een goede start voor elk kind, bouwen we aan het fundament van gezondere generaties, waarin meer gelijkheid is, waar iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen en iedereen de kans krijgt op een gezond en gelukkig leven.

Elk kind verdient een goede start. Helaas is dit niet voor ieder kind weggelegd. Want, een op de zes baby’s in Nederland heeft geen goede start.
Die eerste duizend dagen, van voor de bevruchting tot de tweede verjaardag, zijn cruciaal voor de groei en ontwikkeling van een kind.
In deze periode ontwikkelt de baby zich razendsnel.
Een kind dat in de eerste duizend dagen blootstaat aan chronische stress, mishandeling, roken, slechte voeding of andere risicofactoren, begint met een achterstand aan het leven.
Daarom is het belangrijk om aanstaande ouders in een kwetsbare situatie zo vroeg mogelijk te bereiken en beter te begeleiden.
In 275 gemeenten werken de ketenpartners rondom de geboorte samen in lokale coalities op basis van gezamenlijke afspraken, ook bestuurlijk. Hiermee verbinden ze het medisch en sociaal domein.
Van gemeente tot verloskundige, van huisarts tot jeugdhulpverlener, van sociaal-wijkteam tot zorgverzekeraar, en van kraamzorg tot jeugdverpleegkundige.
Lokale coalities kunnen gebruik maken van allerlei tools. Zoals de analysetool, de menukaart of de klantroutes om gezinnen in kwetsbare situaties beter te helpen.
Een zo’n gezin is de familie Reuring. En moeder Reuring is, totaal onverwacht, wéér zwanger geraakt. De kleine is meer dan welkom. Maar, vader Reuring is vorige week zijn baan kwijtgeraakt en de familie kampte al met flinke schuldproblemen. Dit zorgt voor veel extra stress.
Vroegsignaleren gebeurt al tijdens de zwangerschap door professionals uit de geboortezorg of andere zorgverleners. Daarbij maken ze gebruik van signaleringsinstrumenten.
In overleg met de ouders kan de jeugdverpleegkundige een prenataal huisbezoek afleggen. Samen met de aanstaande ouders wordt de situatie in kaart gebracht en  besproken wat er nodig is. Zo kan bijvoorbeeld het sociaal domein worden ingeschakeld. Ook kan een specifieke interventie worden ingezet en alvast een warme overdracht tijdens de kraamperiode worden afgesproken.
Professionals weten elkaar steeds beter te vinden en verwijzen op tijd naar elkaar. Daardoor worden meer zwangeren in een kwetsbare situatie op een goede manier begeleid.
De familie Reuring werd door de lokale aanpak goed geholpen. Via de verloskundige kregen zij een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg die hen op het spoor zette van de schuldhulpverlening.
Wil je meer weten over het actieprogramma en de lokale coalities Kansrijke Start, kijk dan op www.kansrijkestartnl.nl.

Abonneer u via deze link op de nieuwsbrief Kansrijke Start