Impuls Kansrijke Start

Een belangrijke bouwsteen van het actieprogramma Kansrijke Start is het vormen van lokale coalities rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Om dat te kunnen doen, is in 2019 een bedrag van 9 miljoen euro beschikbaar gesteld aan GIDS-gemeenten (Gezond in de Stad): de Impuls Kansrijke Start. De GIDS-gemeenten hebben zich toen aan kunnen melden voor de eerste en tweede tranche van de impuls. Dat deden 147 van de 150 GIDS-gemeenten. Recent heeft minister Hugo de Jonge van VWS een extra budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een impuls voor niet-GIDS-gemeenten.

De kracht van lokale coalities

Met de Impuls Kansrijke Start kan uw gemeente samen met partijen uit de geboortezorg investeren in de eerste 1000 dagen van een kind. De kracht van een lokale coalitie is de combinatie van hulp en inzet van het medisch en sociaal domein rond de zwangerschap en daar gezamenlijk afspraken over maken. De bedoeling is om op die manier te zorgen voor betere gezondheidsuitkomsten, zoals minder vroeggeboortes en minder kinderen die met een te laag gewicht geboren worden. Ook kan voorkomen worden dat kinderen op latere leeftijd gezondheidsproblemen krijgen of zelfs uit huis worden geplaatst.

Aan de slag met Kansrijke Start

Nieuwe coalities kunnen gelijk aan de slag met onder meer de analysetool en menukaart van Kansrijke Start. Meer informatie vindt u op de pagina Lokale coalities op deze website.

Publicatie van impulsbedragen

De hoogte van het bedrag dat GIDS-gemeenten hebben ontvangen, wordt per gemeente  gepubliceerd in circulaires van het gemeentefonds. In de meicirculaire 2019 (bijlage 3.2-16 op pagina 121) staan de bedragen die uitgekeerd zijn aan GIDS-gemeenten van de eerste tranche. Voor de tweede tranche zijn de bedragen gepubliceerd in de decembercirculaire 2019 (bijlage 3.3.3 op pagina 76). In de circulaire van september 2020 worden de bedragen van de derde tranche opgenomen.