Stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Dit programma is bedoeld voor GIDS-gemeenten (GIDS: Gezond in de Stad) die bezig zijn een lokale coalitie op te zetten of in te richten. Het stimuleringsprogramma Kansrijke Start ondersteunt gemeenten niet alleen bij de bouw en versterking van lokale coalities, maar ook biedt het programma bestaande coalities expertise en voordelen. Lokale coalities zijn het fundament en het cement van Kansrijke Start. Hoe meer gemeenten een lokale coalitie in het leven roepen, hoe meer kinderen een kansrijke start kunnen krijgen.

Waarom de nadruk op lokale coalities?

Lokale coalities bevorderen de samenwerking tussen het medische en sociale domein in de zorg en ondersteuning tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Die samenwerking is essentieel. Ook de vorming, voortgang en verankering van lokale coalities is uiterst belangrijk.

Voor wie is het programma?

Alle GIDS-gemeenten, die zich bij het ministerie van VWS hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke Start en daarmee lokale coalities vormen, kunnen gebruikmaken van het stimuleringsprogramma.

Wat kunt u verwachten?

Op aanvraag komen adviseurs bij u in de gemeente langs. Zij gaan met u het gesprek aan over de opbouw of versterking van een lokale coalitie. De adviseur:

  • helpt bij de start, bijvoorbeeld door een momentopname van feiten en cijfers over geboortes in uw gemeente te maken.
  • duidt samen met u de gevonden gegevens en bepaalt mogelijke vervolgacties.
  • helpt bijeenkomsten op bestuurlijk en uitvoerend niveau te organiseren zodat u samen met coalitiepartners ambities kunt formuleren.
  • maakt met u de balans op: wat is het huidige aanbod, wat gaat goed, en wat kan beter?
  • begeleidt bijeenkomsten waarin u op basis van de ambities kiest voor een aanpak om keuzes te maken over interventies, programma‚Äôs of deskundigheidsbevordering.
  • adviseert u over de invulling van uw regierol en opdrachtgeverschap aan lokale partijen.
  • adviseert u over de manier waarop professionals uit het medische en sociale domein elkaar kunnen leren kennen en hun kennis en netwerk optimaal inzetten in de keten.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kansrijkestart@pharos.nl. Op de website van Pharos vindt u informatie over zowel het stimuleringsprogramma als praktijkvoorbeelden.