Stimuleringsprogramma Kansrijke Start

Dit programma is bedoeld voor GIDS-gemeenten (GIDS: Gezond in de Stad) die bezig zijn een lokale coalitie op te zetten of in te richten. Het stimuleringsprogramma Kansrijke Start ondersteunt gemeenten niet alleen bij de bouw en versterking van lokale coalities, maar ook biedt het programma bestaande coalities expertise en voordelen. Lokale coalities zijn het fundament en het cement van Kansrijke Start. Hoe meer gemeenten een lokale coalitie in het leven roepen, hoe meer kinderen een kansrijke start kunnen krijgen.

Voor wie is het programma?

Alle gemeenten, die zich bij het ministerie van VWS hebben aangemeld voor de impuls Kansrijke Start en daarmee lokale coalities vormen, kunnen gebruikmaken van het stimuleringsprogramma.  

Waarom de nadruk op lokale coalities?

Om de aanpak Kansrijke Start lokaal en regionaal vorm te geven, is een goede samenwerking van belang. Lokale coalities zijn het fundament en het cement van Kansrijke Start. Het gaat hierbij om een brede samenwerking: met partners uit het medische en het sociale domein, met partners uit de informele ondersteuning en zorg en natuurlijk ook met (aanstaande) ouders zelf.

Die samenwerking is essentieel. Want werken aan een kansrijke start lukt niet door één partij. Door samen te werken kunnen zij een samenhangende aanpak neerzetten die past bij de lokale situatie en de mogelijkheden en behoeften van (aanstaande) ouders.

Wat kunt u verwachten?

Het stimuleringsprogramma biedt u actuele en praktisch toepasbare kennis over wat nodig is voor het versterken of bouwen van een lokale coalitie Kansrijke Start. Op aanvraag komen adviseurs bij u in de gemeente langs en gaan met u in gesprek over uw ondersteuningsvragen.   

Zo kan de adviseur:

  • Helpen bij de start, bijvoorbeeld welke stappen kunt u zetten en welke partijen zouden relevant zijn en kan u een eerste beeld geven van de cijfers en opgaven rond Kansrijke Start in uw gemeente (of regio). Maar ook helpen en meedenken bij het versterken van de huidige samenwerking en het verduurzamen daarvan.
  • Helpen bij het organiseren van (start)bijeenkomsten op bestuurlijk en uitvoerend niveau, zodat u samen met coalitiepartners tot gezamenlijke ambities en doelen komt  en een concrete invulling van vervolgacties. De adviseurs hebben hiervoor meerdere informatie, tools en werkvormen tot hun beschikking.
  • U adviseren over de invulling van verschillende rollen binnen de coalitie en de afspraken daarover en het organiseren van de samenwerking.
  • U adviseren over thema’s die relevant zijn voor kansrijke start zoals armoede, samenwerken met de doelgroep, borgen van de samenwerking en aanpak en monitoring en evaluatie. Hiervoor worden ook uitwisseling tussen coalities, leerkringen en Webinars georganiseerd vanuit het stimuleringsprogramma.
  • U op de hoogte brengen van bruikbare voorbeelden uit andere coalities en relevante ontwikkelingen in het land.
  • Aansluiten of faciliteren van regionale samenwerking Kansrijke Start.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kansrijkestart@pharos.nl. Op de website van Pharos vindt u informatie over zowel het stimuleringsprogramma als praktische tools, bruikbare informatie en lessen en praktijkvoorbeelden uit de coalities.