Landelijke coalitie

De Landelijke coalitie ondersteunt het actieprogramma Kansrijke Start. Samen met de staatssecretaris draagt de coalitie het belang van de eerste 1000 dagen van een kind uit. Ook vervult de coalitie een ambassadeursrol. 

41 gemotiveerde en gezaghebbende ambassadeurs

De Landelijke coalitie Kansrijke start bestaat uit ruim 40 gezaghebbende ambassadeurs. Vanuit diverse expertise en achtergronden maken zij zich hard voor een goede, veilige, gezonde start in het leven. Onder meer ervaringsdeskundigen,  professionals, wethouders, bestuurders van zorgorganisaties, wetenschappers en vanuit informele steunorganisaties, zorgverzekeraars en gezondheidsfondsen wordt deelgenomen. Elk lid is op persoonlijke titel gevraagd.

De leden van de Landelijke coalitie zetten op verschillende manieren in op agendering, inspiratie en bewustzijn rond een kansrijke start. Ze dragen actief heb belang uit van inzet op de eerste 1.000 dagen. Dit vanuit het besef dat het leidt tot meer kansengelijkheid in onze samenleving, gezondheidsverschillen terugdringt en problemen bij het kind en gezin voorkomt. Ook zijn zij aanspreekpunt voor vraagstukken/ knelpunten uit de lokale praktijk (o.a. lokale coalities en verloskundige samenwerkingsverbanden) en wordt hun meedenkkracht op landelijke tafels benut. Zij zijn bij tal van gelegenheden zichtbaar om het belang van een kansrijke start uit te dragen. Daarnaast komen ze 2 keer per jaar samen voor inhoudelijke verdieping en verbinding van hun expertise, inzet en netwerken.

Zichtbaar en actief de boodschap uitdragen

Bij tal van gelegenheden in het hele land zijn de leden zichtbaar en dragen zij actief de boodschap van Kansrijke Start uit. Ook worden zij veel gevraagd als deelnemer aan symposia en regionale bijeenkomsten. De Landelijke coalitie komt ongeveer 3 keer per jaar samen voor inhoudelijke verdieping en om verbinding te leggen met aan Kansrijke Start gerelateerde thema’s.

Beeld: ©Rene Verleg

Wie zitten er in de Landelijke coalitie?

 • Carina Hilders, Reinier de Graaf Gasthuis
 • Carl Verheijen, Health KIC
 • Cilia Daemen, Gemeente Nijmegen
 • Clasien van der Houwen, Taskforce Rookvrije start
 • Diena Halbertsma, Diabetesfonds & Samenwerkende Gezondheidsfondsen
 • Dorrit Verzeijl, V&VN
 • Eric Steegers, Erasmus MC
 • Gerda Groen, Humanitas
 • Iris de Vries, Arts en Leefstijl
 • Jinke van der Put, Jeugdarts/ voorzitter VSV
 • Joas Duister, SBOH
 • Koos van der Velden, Radboud UMC
 • Leontien Peeters, Bernard van Leer Foundation
 • Leontine Bibo, Steunouder
 • Lian Smits, Sterk Huis & Veilig Thuis Midden Brabant
 • Lilian Tham, t Kabouterhuis
 • Linda de Boer, Doktersassistent
 • Lindy Prins, Ervaringsdeskundige
 • Lindy van Breda Vriesman, Kraamzorg
 • Loes Ypma, Maatschappelijke Kinderopvang (BMK)
 • Lyanne Rövekamp, HagaZiekenhuis/Juliana Kinderziekenhuis
 • Madelon Meijer,NCJ
 • Manouska Molema, Gemeente Groningen
 • Marcelle Hendrickx, Gemeente Tilburg
 • Margreet de Graaf-Siegers , Cosis 
 • Marieke Paarlberg, Gelre Ziekenhuis
 • Mariëlle Dekker, Augeo
 • Marjolein Moorman, Gemeente Amsterdam
 • Marjolijn Sonnema, Ministerie van VWS 
 • Paul Hendriks, Ervaringsdeskundige
 • Peter van Zutphen, Gemeente Heerlen
 • Petra van den Akker, Gemeente Heerlen
 • Prinses Laurentien van Oranje, Number 5 Foundation
 • Rik van der Linden, Gemeente Dordrecht
 • Robin Peeters, Erasmus MC 
 • Ronald Buit, Gemeente Rotterdam
 • Samantha Dinsbach, GGD Twente
 • Simone van der Veen, Kraamzorg
 • Suzanne Oostvogels, Menzis
 • Tessa Roseboom, UMC-UvA
 • Wiro Gruisen, CZ

Wat doet de Landelijke coalitie nog meer?

De Landelijke coalitie brengt het belang van een kansrijke start onder de aandacht en is actief in het ambassadeurschap. Daarnaast heeft de coalitie deze taken:

 • Verbinding leggen via eigen netwerken en trajecten waaraan zij verbonden zijn;
 • Delen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden, zodat meer organisaties met Kansrijke Start aan de slag gaan;
 • Aanspreekpunt zijn voor regio’s en organisaties die met vragen zitten over de aanpak voor de eerste 1000 dagen.

De ambassadeurs hebben ‘Het Kansrijke Start-verhaal’ opgesteld, waarin ze het belang van inzet op een kansrijke start toelichten (zie onderstaande link). Dit verhaal staat iedereen vrij om te benutten. Bijvoorbeeld tijdens een presentatie, bijeenkomst of overleg. Het is een hulpmiddel om te  benadrukken waarom investeren in een Kansrijke Start van groot belang is.

U kunt de Powerpoint versie waarbij u kunt bewerken opvragen via  _DienstpostbusKansrijkestart@minvws.nl