Actieprogramma Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 levensdagen zijn cruciaal voor een goede start. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd.

1000 dagen 1000 vragen

In de podcast 1000 dagen 1000 vragen zoekt Eva Cleven naar tips en antwoorden op alle vragen waar ouders mee te maken kunnen krijgen in de eerste 1000 dagen van hun kind. Deze podcast is voor alle ouders, aanstaande ouders en iedereen met een kinderwens en is een hulpstuk voor alle hulpverleners, professionals en organisaties om (aanstaande) ouders te informeren over de eerste 1000 dagen, van de kinderwens en de zwangerschap tot het tweede levensjaar. Luister de podcast op Spotify of via Apple Podcasts 

In Nederland heeft rond 16% van de kinderen een valse start bij de geboorte. Daardoor krijgen zij later vaker fysieke en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp.

De eerste 1000 dagen zijn cruciaal

Een kansrijke start voor zo veel mogelijk kinderen gaat ons allemaal aan: de kinderen zelf, hun ouders, zorgprofessionals, de overheid, de samenleving. Daarom is het actieprogramma Kansrijke Start in het leven geroepen. Wil je als ouder meer weten over het belang van de eerste 1000 dagen of wat jij kan doen om je kindje een kansrijke start te geven? Kijk dan op gezondegeneratie.nl/1e-1000-dagen en strakszwangerworden.nl.

Praktische documenten Kansrijke Start

Vervolgaanpak Kansrijke Start 2022-2025

7e voortgangsrapportage Kansrijke Start 

Handreiking ketenaanpak Kansrijke Start 

Factsheet huisartsen Kansrijke Start 

Podcast 1000 dagen 1000 vragen 

Gezond Zwanger Worden 

Toolkit Gezond Zwanger Worden 

Zorgkosten en vergoedingen van zwanger worden tot kraamtijd 

Risicofactoren voor een achterstand

Een goede start begint al voor de geboorte, zelfs nog voor de conceptie en de zwangerschap. Kinderen die in de eerste 1000 dagen van hun leven blootstaan aan risicofactoren zoals stress, slechte voeding, rook of mishandeling beginnen met een achterstand. Hierdoor kunnen zij zich op fysiek, mentaal en sociaal gebied minder goed ontwikkelen. Voor de gezondheid en ontwikkeling van een kind zou het niet uit mogen maken waar zijn of haar wieg staat.

Te vroeg geboren, te weinig wegen

Er is al veel geïnvesteerd om de babysterfte in Nederland omlaag te brengen. Gelukkig gaat het met de meeste baby’s goed bij de geboorte. Maar sommigen hebben een valse start, doordat zij te vroeg geboren worden, te weinig wegen bij de geboorte – of beide.

Kansrijke Start in het kort

  • Kansrijke Start is een landelijk actieprogramma waarin gemeenten en het Rijk samen met medewerkers van wijkteams, welzijnswerk, volwassen-ggz, geboorte- en jeugdgezondheidszorg, werken aan een kansrijke start voor zoveel mogelijk kinderen.
  • Kansrijke Start doet een beroep op gemeenten en alle professionals in het sociale en medische domein om het belang van de eerste 1000 dagen uit te dragen en er actief op in te zetten.
  • Kansrijke Start gebruikt deze website om toe te lichten waarom een kansrijke start zo belangrijk is, welke acties we gaan ondernemen om meer kinderen zo’n goed begin te geven, en hoe we dat gaan meten.
  • Kansrijke Start valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Het actieprogramma is mede opgesteld op basis van advies van de Gezondheidsraad en de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).