Gezond Zwanger Worden

Gezond en bewust kiezen voor een zwangerschap is een eerste stap om zo veel mogelijk kinderen een Kansrijke Start te geven. Gezond Zwanger Worden en daarmee een Kansrijke Start begint daarom al voor de bevruchting (preconceptioneel). Vanuit het actieprogramma hebben we de ambitie om het gesprek over Gezond Zwanger Worden bij iedereen in de vruchtbare leeftijd te normaliseren. Met als doel dat iedereen in de vruchtbare leeftijd bewust nadenkt over de zwangerschapswens en vervolgens ook daarnaar handelt. Iedere professional uit het medisch en sociaal domein moet zich bewust worden van zijn of haar belangrijke rol bij Gezond Zwanger Worden en bekend zijn met de handelingsopties. De centrale vraag ‘Wil je het komende jaar zwanger worden?’ moet de start van het gesprek zijn tussen de mensen om wie het gaat en hun (in)formele netwerk in de zorg of ondersteuning. Gezond Zwanger Worden moet daarbij vast onderdeel worden van de kwaliteit van zorg en het ondersteuningsaanbod.

In juni 2021 is de pledge ‘preconceptionele gezondheid’ ondertekend door verschillende betrokken veldpartijen en beroepsorganisaties. In 2022 is de update ‘een jaar na de pledge’ over Gezond Zwanger Worden gepubliceerd. Daarnaast is in 2022 er een wegwijzer voor (zorg)professionals ontwikkeld. De wegwijzer is een beslisboom en dient als hulpmiddel om het gesprek over Gezond Zwanger Worden door middel van het stellen van de vraag ‘Wil je het komende jaar zwanger worden?’ en wel of geen kinderwens met (mogelijk) aanstaande ouders te starten. In het najaar 2022 is een leertraject voor lokale coalities gestart in samenwerking met Pharos en CPZ met als doel Gezond Zwanger Worden in de lokale praktijk te normaliseren en de bewustwording van het belang ervan te verhogen.

Praktische documenten

Beslisboom en handelingsperspectief bij de centrale vraag aan iedereen in de vruchtbare periode: "Wil je het komende jaar zwanger worden?”

De multidisciplinaire Preconceptie Indicatie Lijst is er om zorgverleners tools en handvatten te geven om toekomstige ouders te voorzien van handelingsopties in de preconceptionele fase. 

Zorginstrument ter ondersteuning van het preconceptioneel advies. Ontwikkeld door Erasmus MC en Perined. 

Achtergrondinformatie