Rapport implementatieonderzoek Prenatale Huisbezoeken naar de Kamer

Tien aanbevelingen voor het versterken van de uitvoering van het prenataal huisbezoek door de Jeugdgezondheidszorg. De aanbevelingen staan in het rapport implementatieonderzoek prenatale huisbezoeken. Het rapport is samen met de beleidsreactie van de staatssecretaris van VWS op 17 juni 2024 aan de Tweede Kamer gestuurd.

Samen

Doel van het onderzoek was om in beeld te brengen in hoeverre gemeenten het prenataal huisbezoek aanbieden en te onderzoeken hoe het wordt uitgevoerd: wat gaat goed en waar ruimte is voor verbetering. De aanbevelingen zijn besproken met verschillende veldpartijen, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Pharos, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en een klankbordgroep. Ook het uitwerken van de aanbevelingen pakken we samen op.

Sterke ouders

Sinds 1 juli 2022 hebben gemeenten de wettelijke taak om aan zwangere vrouwen en gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente een prenataal huisbezoek aan te bieden. Door te verplichten dat gemeenten het prenataal huisbezoek laten uitvoeren door de organisatie die in hun gemeente ook het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uitvoert, wordt de samenwerking tussen professionals in het medische, sociale en jeugd- en het publieke gezondheidsdomein versterkt. Dit draagt ook bij aan versterking van de ketenaanpak in de eerste 1000 dagen.

Eind 2026 wordt geƫvalueerd of de invoering van het prenataal huisbezoek ook daadwerkelijk bijdraagt aan het ondersteunen van aanstaande ouders doordat de jeugdgezondheidszorg al tijdens de zwangerschap samen met de zwangere en haar gezin inventariseert welke hulp en ondersteuning nodig en gewenst is.

Lees het Eindrapport implementatieonderzoek Prenatale Huisbezoeken Jeugdgezondheidszorg en beleidsreactie