Nieuwsbrief Kansrijke Start - Een frisse start: lees meer over alle mooie initiatieven binnen Kansrijke Start

Het zomerreces is alweer bijna op zijn einde. We gaan er weer volop tegenaan, werken zoveel mogelijk vanuit huis en houden maatregelen in acht, in de hoop dat het coronavirus niet opnieuw de kop op steekt. Het blijft een onzekere periode. Toch zijn er genoeg mooie initiatieven, zowel landelijk als lokaal, die we in deze nieuwsbrief met jullie delen.

We hebben in het land en als programmateam zeker niet stilgezeten deze zomer. Het programmaboekje Kansrijke Start is vertaald in het Engels en sinds deze week beschikbaar op onze programmawebsite. We zijn onder meer bezig met de wetswijziging per 1 januari 2021 ten behoeve van het prenataal huisbezoek. Margreet de Ruiter van de GGD-Gelderland-Zuid schetst in deze nieuwsbrief een krachtig en vooral praktisch voorbeeld hoe de eerste stappen te zetten richting deze wetswijziging voor gemeenten en jeugdzorg. Janine Lazet, verloskundige, bedrijfseconoom en organisatiesocioloog bekleedt sinds mei dit jaar namens de KNOV een bestuursfunctie bij het CPZ en is lid geworden van de landelijke coalitie Kansrijke Start. Met deze achtergrond en ruime blik vertelt ze meer over de verbinding tussen het sociaal domein en de geboortezorg.

Het CPZ organiseert de komende maanden regionale bijeenkomsten Kansrijke Ontmoetingen voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein. Pharos deelt een mooi voorbeeld hoe je hulp en zorg kunt bieden voor aanstaande ouders in moeilijke leefomstandigheden. Vanuit het programma Kansrijke Start leggen we graag verbinding met bestaande organisaties die hulp bieden voor kwetsbare zwangeren. Zo zijn we in gesprek gegaan met stichting Single SuperMom en vertelt Samen Oplopen hoe zij als organisatie bestaande uit vrijwilligers en professionele coördinatoren zwangere vrouwen, hun pasgeboren baby en gezin gedurende 1000 dagen lang begeleiden. Lees meer over deze en andere mooie initiatieven in deze nieuwsbrief!

Klantroutes Kansrijke Start live

Voor een sluitende ketenaanpak rondom Kansrijke Start is een klantgerichte aanpak nodig die aansluit bij de doelgroep, zowel op individueel niveau als op het niveau van regelingen via gemeenten, zorgverzekeraars, wetgeving. Om lokale coalities daarbij te helpen zijn daartoe vanuit het actieprogramma Start Klantroutes Kansrijke Start ontwikkeld. De tool staat nu live op de programmawebsite.

Lees verder

Interactieve landkaart lokale coalities Kansrijke Start

Hoe mooi is het om rechtstreeks contact te kunnen hebben met een gemeente over hun aanpak rondom Kansrijke Start! Na onze oproep om contactgegevens te delen, hebben nu al ruim 60 gemeenten hun gegevens gedeeld. De interactieve landkaart met contactgegevens per gemeenten is inmiddels beschikbaar op onze website. We hopen uiteraard dat nog meer gemeenten bereid zijn om dit door te geven, zodat iedereen elkaar nog makkelijker kan vinden. Wilt u ook met naam en contactgegevens op deze kaart vermeld worden? Of heeft u nuttige documenten op een website staan? Geef deze gegevens en toestemming voor het gebruik hiervan via deze link door. We zullen de landkaart regelmatig updaten met gegevens die nieuw binnenkomen.

Bekijk de interactieve landkaart

Beeld: ©RIVM

Actieprogramma Kansrijke Start nu beschikbaar in het Engels

Sinds deze week is er een Engelstalige versie van het actieprogramma Kansrijke Start beschikbaar onder de titel 'Solid Start The Action Programme'.

Bekijk het Engelstalige actieprogramma

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Aanpak van de GGD Gelderland-Zuid rondom het prenataal huisbezoek

De minister van VWS heeft het voornemen om per 1 januari 2021 in de Wet publieke gezondheid de verplichting voor gemeenten op te nemen om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare zwangeren en gezinnen aan te laten bieden. Dit voornemen komt voort uit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Voor de uitvoering en invulling van het prenatale huisbezoek wordt van de geboortezorg en JGZ-organisaties verwacht dat zij zich gezamenlijk optimaal inspannen om vroegtijdig op het juiste moment, op de juiste plek, door de juiste professional het prenataal huisbezoek in te zetten. Met als doel dat ouders worden begeleid naar het aanstaande ouderschap en naar een goede start met hun kind. Geboortezorgprofessionals hebben hierin een signalerende rol. Samenwerking is hierbij essentieel en vergt van alle betrokkenen rondom de zwangere vrouw een gezamenlijk inzicht in onder meer wie een prenataal huisbezoek nodig heeft, hoe wordt samengewerkt en de manier waarop informatie wordt gedeeld. Op lokaal niveau moeten zorgprofessionals en gemeenten hier afspraken over maken.

We gaan in gesprek met Margreet de Ruiter stafverpleegkundige JGZ bij GGD Gelderland-Zuid. GGD Gelderland-Zuid werkt al sinds 2008 intensief samen met het VSV (Verloskundig Samenwerkingsverband) regio Nijmegen, en werd lid van VSV SAMEN dat in 2016 werd opgericht. Zij vertelt ons meer over hun aanpak op het wetsvoorstel WPG. Een krachtig praktijkvoorbeeld voor gemeenten, jeugdzorg en VSV’s.

Lees verder

Beeld: ©Margreet de Ruijter

Interview met Janine Lazet, bestuurslid CPZ en lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start

Janine Lazet is bedrijfseconoom en organisatiesocioloog maar bovenal, zo benadrukt ze, verloskundige. Ze werkt in een verloskundigenpraktijk in Utrecht Leidsche Rijn. Janine bekleedt sinds mei van dit jaar namens de KNOV een bestuursfunctie bij het CPZ en is lid geworden van de landelijke coalitie Kansrijke Start.

Lees verder

Beeld: ©CPZ

Meer zicht op kwetsbare zwangeren in Doesburg

Hoe bied je aanstaande ouders in moeilijke leefomstandigheden de juiste hulp en zorg, zodat hun kinderen de beste kansen krijgen? In de gemeente Doesburg heeft de lokale coalitie Kansrijke Start gekozen voor het aanstellen van een ‘sociale regiehouder’ die langdurig zicht houdt op kwetsbare gezinnen. Verloskundigen spelen er een belangrijke rol in de signalering van mogelijke problemen.

Lees verder

Beeld: ©Alexander Dummer

Interview bestuurslid Joël Gijzen: “We moeten een systeem creëren waarbij domeinen worden doorbroken”

Joel Gijzen is bedrijfs- en gezondheidseconoom. In zijn werkzame leven is de zorg dé rode draad. Hij is directeur geweest bij een zorgstelling, heeft bij VWS gewerkt en is sinds 2002 als directeur aan zorgverzekeraar CZ verbonden. Sinds het begin van dit jaar is Joel CPZ bestuurslid namens Zorgverzekeraars Nederland.

Lees verder

Joël Gijzen
Beeld: ©CPZ

Regiobijeenkomsten Kansrijke Ontmoetingen

Geboortezorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sociaal domein hebben een gezamenlijke ambitie in het bieden van de best mogelijke start van ieder kind van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dit vraagt om betere samenwerking tussen de verschillende domeinen. Uit ervaring blijkt dat elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een gezamenlijk thema bij kan dragen aan een mooie samenwerking in de regio. De komende maanden organiseert het CPZ (College Perinatale Zorg) samen met Pharos en het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) regionale bijeenkomsten Kansrijke Start.

De regiobijeenkomsten bedoeld voor professionals en staf-/ beleidsmedewerkers uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg en het sociale domein, bieden hiervoor een mogelijkheid.  Slim samenwerken loont!

De rondtoerende bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen en duurt ongeveer twee uur:

1. Een interactieve lezing over slim samenwerken

2. Een werksessie: aan de slag met op maat in te vullen onderwerp zoals implementatie Prenataal Huisbezoek JGZ, sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen of tools Kansrijke Start.

Lees verder

In gesprek met stichting Single SuperMom

In gesprek met Eva Yoo Ri Brussaard, 40 jaar, oprichtster en directeur van stichting Single SuperMom. Eva’s persoonlijke geschiedenis, waarin ze geconfronteerd werd met de verschillende moeilijkheden die veel alleenstaande moeders tegenkomen in Nederland, heeft ertoe geleid dat ze zich wilde inzetten voor andere alleenstaande moeders. Ooit klein begonnen vanuit haar eigen woonkamer is de stichting sinds 2008 uitgegroeid tot het grootste netwerk van alleenstaande ouders en kinderen in Nederland. Het grootste deel van de organisatie wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers ondersteund door ervaringsdeskundigen en professionals. Dagelijks krijgen zij vragen van alleenstaande ouders die in dezelfde situatie zitten als Eva destijds. Waarom zij dit netwerk is begonnen en waar Single SuperMom als organisatie deze specifieke doelgroep bij kan helpen lees je in dit interview.

Lees verder

Single SuperMom bijeenkomst
Beeld: ©Single SuperMom

Kansrijke Start, steun voor zwangere vrouwen

Vrijwilligers van Samen Oplopen ondersteunen 1000 dagen lang  zwangere vrouwen die wel wat hulp kunnen gebruiken en hun pasgeboren baby en gezin. Samen met een professionele coördinator en in samenwerking met de verloskundigen, de welzijnsorganisatie en een buurthuis. Een prachtige samenwerking tussen formele en informele zorg voor gezinnen met lichte en complexe problematiek.

Samen Oplopen maakt een combinatie van het koppelen van een vrijwilliger aan een zwangere vrouw die wel wat hulp kan gebruiken én het aansluiten op de Centering Pregnancy-groep van de verloskundigen.

Lees verder

Beeld: ©Samen Oplopen

Wekelijks digitaal vragenuur subsidieaanvraag VIPP Babyconnect

Sinds 24 augustus is het voor zorgverleners, projectleiders en professionals die bezig zijn met de subsidieaanvraag digitale gegevensuitwisseling mogelijk hun vragen te stellen aan het VIPP Babyconnect ondersteuningsteam tijdens het wekelijkse digitaal vragenuur via Teams. Sinds deze week staan de leden van het ondersteuningsteam VIPP Babyconnect iedere maanden van 9.30 uur tot 10.30 uur voor u klaar.

Lees verder

Subsidieoproep over het tijdig signaleren en ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden

Op dit moment staat er een subsidieoproep open bij ZonMw om onderzoeksvoorstellen in te dienen die kennis opleveren over wat werkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden, waarvoor kansrijk opgroeien en opvoeden niet vanzelfsprekend is. Deadline voor het indienen is 27 oktober 2020 14.00 uur. Lees de subsidieoproep voor meer details over het indienen van een aanvraag binnen deze ronde en de randvoorwaarden waar een aanvraag aan moeten voldoen.

Lees verder

Internaliserendgedrag
Beeld: ©ZonMw

Zes nieuwe projecten onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start

In september gaan zes nieuwe onderzoeksprojecten van het onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis van start. De onderzoeken richten zich op goede aanpakken voor (vroeg)signalering en samenwerken en regisseren rondom complexe casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Sneak preview portret uit ‘WIJ….doorbreken de cirkel van geweld’

Onder de titel 'WIJ…doorbreken de cirkel van geweld' werkt het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) in 2020 samen met de Stichting Open mind aan een project om huiselijk geweld en kindermishandeling breed bespreekbaar te maken.

Lees verder

WIJ….doorbreken de cirkel van geweld
Beeld: ©Fotografie @Mounir Raji

Nieuw informatiepunt onbedoeldzwanger.info 24/7 bereikbaar via chat en telefoon

Eén op de vijf vrouwen in Nederland raakt ooit onbedoeld zwanger. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de vrouwen als voor mannen. Het nieuwe onafhankelijke informatiepunt onbedoeldzwanger.info biedt steun, geeft voorlichting en helpt bij het doorverwijzen naar een passende partij voor een keuzehulpgesprek als hier behoefte aan is. Dankzij de chat- en telefoonfunctie kun je op ieder moment van de week in gesprek met de medewerkers van onbedoelzwanger.info. Het informatiepunt is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees verder