09 februari Lancering campagne Kansrijke Start - mamaliefde is

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Met de campagne “Kansrijke Start – mamaliefde is” worden  communicatiemiddelen voor lokale coalities beschikbaar gesteld via een online toolkit met  video’s, posters, flyers, ervaringsverhalen en een persbericht. Ook worden deze communicatiemiddelen ingezet gericht op de einddoelgroep – (aanstaande) ouders/moeders in een kwetsbare situatie. Door middel van korte teaser video’s op social media wordt er doorverwezen naar het YouTube kanaal waar de video’s van de ervaringsdeskundigen (hulpvrager en hulpverlener) te zien zijn.

Het doel van de campagne, en communicatiemiddelen in de toolkit, zijn om de drempel te verlagen om met je zorgverlener over je problemen te praten. Dit doen we door moeders/vaders zelf hun verhaal te laten doen hoe zij geholpen zijn. Dit gebeurt ook vanuit het perspectief van de hulpverlener.

De aftrap van de campagne wordt in een video met Paul Blokhuis gedaan. In deze video gaat de staatssecretaris van VWS in op het belang van een kansrijke start, de voortgangsrapportage, de campagne en de borging van kansrijke start.

Al met al is 9 februari 2021 dus toch een datum om in de gaten te houden via www.kansrijkestartnl.nl en www.twitter.com/KansrijkeStart  om als één van de eerste op de hoogte te zijn van de net gelanceerde campagne.