01 september Regio bijeenkomsten Kansrijke Ontmoetingen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie datum en tijd in overleg

Regiobijeenkomsten voor professionals werkzaam in de geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en het sociale domein. De komende maanden organiseert het CPZ (College Perinatale Zorg) samen met Pharos en het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) regionale bijeenkomsten Kansrijke Start.

Geboortezorg, jeugdgezondheidszorg (JGZ) en sociaal domein hebben een gezamenlijke ambitie in het bieden van de best mogelijke start van ieder kind van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. Dit vraagt om betere samenwerking tussen de verschillende domeinen. Uit ervaring blijkt dat elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan aan de hand van een gezamenlijk thema bij kan dragen aan een mooie samenwerking in de regio.

De regiobijeenkomsten bedoeld voor professionals en staf-/ beleidsmedewerkers uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg en het sociale domein, bieden hiervoor een mogelijkheid.  Slim samenwerken loont!

De rondtoerende bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen en duurt ongeveer twee uur:

1. Een interactieve lezing over slim samenwerken

2. Een werksessie: aan de slag met op maat in te vullen onderwerp zoals implementatie Prenataal Huisbezoek JGZ, sensitief werken tijdens de eerste 1000 dagen of tools Kansrijke Start.

Interactieve lezing en werksessie

Samenwerken is van alle tijden maar hoe onderscheidt Slim Samenwerken anno nu zich? Slim samenwerken zorgt voor verbinding, versterking en vernieuwing. Durven we buiten onze kaders te gaan? Kunnen de professionals uit de geboortezorg, JGZ en het sociale domein de handen ineenslaan? En zijn we samen betekenisvoller voor de ander? Hebben we impact op individuele en op collectieve schaal? In deze interactieve lezing worden de deelnemers uitgedaagd om elkaars toegevoegde waarde scherp te hebben en nieuwe paden te verkennen voor het realiseren van slimme samenwerkingen.

Werksessie: Samen aan de slag!

Het onderwerp voor het tweede gedeelte van de bijeenkomst kan in overleg bepaald worden, inspelend op de behoeften in uw regio. Inhoudelijke thema’s als prenataal huisbezoek door JGZ, vroeg signalering of kennis vanuit het programma Kansrijke Sart kunnen aan bod komen. Vanuit CPZ, Pharos en NCJ denken we graag mee.

Deelname informatie

Graag komen we in contact met professionals, beleidsmedewerkers, staf of management uit de geboortezorg en/of JGZ die geïnteresseerd zijn in dit aanbod zodat we een mooi programma op maat kunnen samenstellen.

  • Datum en tijd worden in overleg bepaald.
  • Duur van de bijeenkomst is twee uur. 
  • De bijeenkomst kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden afhankelijk van de geldende corona maatregelen. 

Aanmelden voor een regiobijeenkomst of meer informatie

Neem voor meer informatie of het organiseren van een regiobijeenkomst contact op met de projectmanager Kansrijke Ontmoetingen bij het CPZ Anne-Katrien Ausems of telefonisch via 06-10183473.