Nieuwsbrief Kansrijke Start - Formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd

De verkiezingen zijn inmiddels achter de rug en achter de schermen zijn de voorbereidingen voor een nieuwe kabinetsformatie in volle gang. Met Kansrijke Start zitten we niet stil. Integendeel zelfs, gisteren is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen. In het tweede deel van de web serie ‘Aan tafel met – in gesprek over Kansrijke Start’ vertelt Prof. dr. Eric Steegers, hoogleraar en gynaecoloog bij het Erasmus MC, waarom de formatie brief van belang is.

In deze nieuwsbrief leest u meer over de spiegelgroep Kansrijke Star die sinds juni vorig jaar actief is en stelt ervaringsdeskundige Chiara Vanenburg van de spiegelgroep zich voor. Naast inspirerende verhalen als het webinar ‘Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?’, een praktijkvoorbeeld uit Heerlen en podcasts maken we in deze nieuwsbrief de nieuwe datum van de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ bekend.

Aan tafel met Prof. dr. Eric Steegers - In gesprek over Kansrijke Start

Gisteren is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

De afgelopen drie jaar hebben alle betrokken partijen met het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, voortbouwend op al bestaande initiatieven, een stevig fundament gelegd voor samenwerkingsvormen en interventies ten behoeve van (aanstaande) ouders en kinderen. Om ouders te ondersteunen bij het geven van een goede start aan hun kind wordt er in 275 gemeenten gewerkt aan opbouw en verdere versterking van lokale coalities, waarin geboorte- en jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk en wijkteams met elkaar samenwerken.

In gesprek over Kansrijke Start

Vandaag is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

De afgelopen drie jaar hebben alle betrokken partijen met het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, voortbouwend op al bestaande initiatieven, een stevig fundament gelegd voor samenwerkingsvormen en interventies ten behoeve van (aanstaande) ouders en kinderen. Om ouders te ondersteunen bij het geven van een goede start aan hun kind wordt er  in 275 gemeenten gewerkt aan opbouw en verdere versterking van lokale coalities, waarin geboorte- en jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk en wijkteams met elkaar samenwerken.


In het tweede deel van de webserie ‘Aan tafel met – in gesprek over Kansrijke Start’ spreekt Hilke Grootelaar van AEF met Prof. dr. Eric Steegers, hoogleraar en gynaecoloog, bij het Erasmus MC, over het belang van de formatiebrief.

Lees verder

Beeld: ©BroekhuizenWirtz

Even voorstellen: In gesprek met Chiara Vanenburg over de spiegelgroep Kansrijke Start

Vorig jaar juni zijn we vanuit het programma Kansrijke Start begonnen met het vormen van een spiegelgroep. De spiegelgroep Kansrijke Start bestaat uit 7 ervaringsdeskundigen, ieder met een andere invalshoek die samen met leden van het programmateam meedenken met de actielijnen van het programma en hun visie delen. In deze nieuwsbrief stelt Chiara Vanenburg van de spiegelgroep Kansrijke Start zich voor en vertelt zij wat haar drijft.

Lees verder

Beeld: ©Chiara Vanenburg

Conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ verplaatst naar 14 juni

De datum van de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die oorspronkelijk in februari zou plaatsvinden is bekend. De conferentie zal op 14 juni dit jaar plaatsvinden. Diegene die zich reeds hadden aangemeld voor de conferentie ontvangen volgende week per mail bericht hierover. Mocht u zich nog willen aanmelden kan dit binnenkort via de aanmeldsite. Houd de programmawebsite en aanmeldsite in de gaten.

Beeld: ©VWS

Prenataal huisbezoek door de JGZ voor zwangeren in een kwetsbare situatie: oproep aan gemeenten

Om alle zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie de juiste ondersteuning in de zwangerschap te kunnen bieden, zoals het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ beoogt, ontwikkelt het NCJ een brede handreiking.

De handreiking zal aansluiten bij de vigerende standaarden en handreikingen van de diverse beroepsgroepen en bij recent onderzoek en/of publicaties. Het NCJ maakt bij de ontwikkeling van de handreiking gebruik van ervaringen die al zijn opgedaan met het prenatale huisbezoek JGZ. Ook de inkooprol van gemeenten krijgt een plek in de handreiking. Het NCJ is op zoek naar één of twee deelnemers vanuit gemeenten die meedenken met dat deel van de handreiking om de behoefte vanuit gemeenten goed vorm te geven. Het NCJ is op zoek naar betrokken ambtenaren die hun kennis en ervaring met de rol en taak van de gemeenten ten aanzien van zwangeren in een kwetsbare situatie en de eerste duizend dagen van een kind kunnen en willen inbrengen. Meld je aan bij: Elle Struijf, projectleider NCJ.

Themasessie “ Inzicht in Kwetsbaarheid” op 13 april

Op 13 april  aanstaande (11.00 – 12.20 u) vindt de online themabijeenkomst “Inzicht in Kwetsbaarheid” plaats. Het RIVM organiseert de bijeenkomst als onderdeel van het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring of de inrichting ervan.

Tijdens de bijeenkomst nemen we u mee in de huidige mogelijkheden en ontwikkelingen om zwangere vrouwen en gezinnen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid in kaart te brengen voor jouw gemeente (of regio of wijk). Verschillende lokale coalities die zich bezighouden met lokale monitoring laten zien waar zij mee bezig zijn. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Wilt u deze themasessie bijwonen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Boesveld.

Meldt u aan voor de themasessie

Kansrijk van Start in Heerlen: Het Jonge Ouders Project

In 2018 startte in de gemeente Heerlen het ‘Actieprogramma ‘Kansrijk van Start‘ 2018-2020. Hierin werken professionals uit het medische- en sociale domein samen om iedere (aanstaande) ouder en het kind een kansrijke start te bieden. Het in 2016 gestarte Jonge Ouders Project (JOP), is sinds 2018 één van de deelprojecten binnen Kansrijk van Start. Het JOP is een integraal samenwerkingsverband tussen de gemeente en zorgaanbieders met verschillende expertises.

Lees verder

Kind naar Gezonder Gewicht en Kansrijke start

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. Van klein tot groot. Daaraan dragen (actie)programma’s als Kansrijke start en Kind naar Gezonder Gewicht bij. Waar de een zich richt op de eerste 1000 dagen van een kind, ligt de focus bij Kind naar Gezonder Gewicht op kinderen met overgewicht of obesitas. De gemene delers zijn o.a. netwerkaanpak, signaleren en begeleiden. Alle drie dragen bij aan het succes van de programma’s en daarmee de gezondheid van kinderen. Voldoende reden om nader kennis te maken, van elkaar te leren en bestaande lokale netwerken breder in te zetten.

Lees verder

Beeld: ©KNGG

Terugblik webinar Samenwerking geboortezorg-JGZ: hoe doen ze dat in Meppel?

In Meppel is een inspirerende samenwerking opgezet tussen geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg. Tijdens dit webinar spraken Nelleke Gosker (verloskundige), Maud Huppes (jeugd- en voorzorgverpleegkundige) en Shorea ter Haar (teamcoach kraamzorg), alle drie  bevlogen vrouwen, met Marlies Buurman over uitdagingen, mooie samenwerkingen, voelsprieten en vooral over die diep gevoelde gezamenlijke wens: de beste start voor élke baby en élk gezin.

Bekijk het webinar

Wachtkamerscherm voor website www.strakszwangerworden.nl

De website strakszwangerworden.nl is onlangs vernieuwd. Deze website biedt iedereen met een kinderwens informatie over wat ze al voor de zwangerschap kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun kind straks een zo gezond mogelijke start krijgt. Om de website onder de aandacht te brengen zijn wachtkamerschermen ontwikkeld. Deze wachtkamerschermen kunnen onder andere ingezet worden bij huisartsen, eerstlijnsverloskundigen, GGD consultatiebureau’s en ziekenhuizen.

Lees verder

Beeld: ©Strakszwangerworden.nl

Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er allemaal bij kijken? Zijn er praktijkvoorbeelden beschikbaar?

Hiervoor heeft het College Perinatale Zorg een Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen ontwikkeld. Doel van de wegwijzer is om zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities in hun gemeente of regio. In de praktijk blijkt de geboortezorg bij gemeentes niet altijd goed in het vizier te zijn en weten VSV’s vaak niet hoe ze het zouden moeten aanpakken. Beschikbare hulpmiddelen zijn vaak op gemeentes gericht en vaak niet geschikt voor zorgverleners.

Lees verder

Beeld: ©CPZ

Samenwerkingsverbanden van start voor verbetering onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap in de gemeente

In april starten samenwerkingsverbanden met hun aanpak gericht op de verbetering van de lokale praktijk. Hiermee kunnen vrouwen en hun partner die onbedoeld zwanger zijn en (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden beter geholpen worden. En wordt er lokaal ook ingezet op preventie. Oftewel hoe voorkom je dat iemand onbedoeld zwanger wordt.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Online CenteringZorg-groepen: zware thema’s maar toch een uitgelaten sfeer

Momenteel lopen er twee online CenteringZorg-groepen voor Eritrese zwangeren, met elk 15 deelnemers. Tijdens de vierde bijeenkomst werd er gesproken over huiselijk geweld, seksuele weerbaarheid en anticonceptie. In een interview met verloskundige Anne Bedaux vertelt zij hoe de bijeenkomst is verlopen. In 2021 zal er elke maand een nieuwe groep starten. Wilt u professionals een zwangere voor de groep aanmelden of meer informatie ontvangen. Neem dan contact op per mail.

Amy en Anne willen de online CenteringZorg uitbreiden tot na de geboorte en tot het kindje 2 jaar oud is. “Ook deze zorg zal aansluiten bij de behoeften van Eritrese ouders. We hopen dat deze sessies Eritrese ouders beter zullen ondersteunen tijdens het opvoeden van een kindje in Nederland. We zijn op zoek naar professionals die het leuk vinden om op vrijwillige basis input te geven voor het vormgeven van deze CenteringOuderschap-bijeenkomsten. Hiervoor zullen wij een brainstormsessie organiseren.”

Denk jij met jouw expertise waardevolle input te kunnen geven voor het vormgeven van CenteringZorg voor Eritrese ouders? Stuur een e-mail.

Lees verder

Al 7.500 keer het eerlijke gesprek gevoerd

“Een zwangerschap moet een bewuste keuze zijn. Niet iets waar je achteraf mee moet zien te dealen” zegt landelijk kwartiermaker Hans Schleiffert in de nieuwste editie van Sprank - hét magazine voor beslissers in het sociaal domein. In de rubriek ‘Lef en vertrouwen’ komen Hans Schleiffert als landelijk kwartiermaker en Ellen Jeuken als projectleider van Nu Niet Zwanger in Noord- en Midden-Limburg aan het woord. Ellen: “Ik doe al heel lang beleidswerk, maar zoveel enthousiasme heb ik nog nooit meegemaakt.”

Lees verder

Beeld: ©Sprank magazine

Nieuw: Brochure Zwangerschapsbeëindiging bij een gewenste baby

In 2018 moesten meer dan 1.200 vrouwen samen met hun partner de keuze maken om de zwangerschap te beëindigen en afscheid te nemen van de baby, omdat bij hun baby een ernstige afwijking of ziekte werd geconstateerd. Een gebeurtenis met ingrijpende emotionele gevolgen. Stille Levens, Kenniscentrum Babysterfte introduceert een speciale brochure voor vrouwen en hun partners die dit overkomt.

“Bij de 20-wekenecho werd een ernstige hartafwijking gezien. Zo ernstig dat we voor de keuze stonden de zwangerschap af te breken óf uit te dragen. Ik wilde niet kiezen voor een zwangerschapsafbreking. Ik wilde Sem, zonder hartafwijking en gezond. Die keuze zat er niet bij. We hebben de beslissing genomen hem en ook onszelf veel leed te besparen. Sem is bij 22 weken zwangerschap geboren. Hij is onze zoon en hoort bij ons gezin, nu en voor altijd.” – Nienke

Lees verder

Onderzoek naar de werkzame factoren bij professionalisering van medewerkers in de kinderopvang binnen Alert4you

In Alert4you vindt professionalisering van de zorg voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte plaats door samenwerking van professionals in de kinderopvang. Jeugdhulpmedewerkers leggen hun specialistische kennis naast de informatie vanuit de werkvloer van pm’ers. Het idee achter Alert4you is dat pedagogisch medewerkers in de kinderopvang die in staat zijn ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en deze kinderen en hun ouders adequaat te begeleiden, kunnen voorkomen dat problemen van kinderen verergeren en zwaardere hulp nodig is.

Lees verder

Multidisciplinaire aanpak lijkt effectief bij aanpak van kindermishandeling

De inzet van de multidisciplinaire aanpak Resolutions Approach lijkt effectief te zijn bij gezinnen waar vermoedens van kindermishandeling bestaan. Hiervoor zijn in een onderzoek van Centrum ’45 en Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met GGZ Rivierduinen, De Waag, Altra, en Kenter, aanwijzingen gevonden.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Beter worden in de praktijk begint met ontwikkelingen zien

Halverwege de podcastserie Geweld hoort nergens thuis (GHNT)  vragen we Mattias Gijsbertsen, directeur van het programma GHNT wat hij in de afgelopen vijf podcasts heeft gehoord, wat voor gedachten hij daarbij heeft; stemt het hem positief of juist niet en wat heeft volgens hem dit jaar nog meer aandacht nodig?

Lees verder

Podcast oranje
Beeld: ©GHNT

Als we het doen zoals we het deden wordt het niet anders!

De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik van Marcelle Hendrikx, wethouder in Tilburg en Maaike, ervaringsdeskundige en verbonden aan de taskforce.

Lees verder

Webinar 30 maart ‘De eerste stappen naar een nieuwe VIL’

Op 30 maart organiseert het CPZ een webinar over de eerste stappen richting een nieuwe Verloskundige Indicatielijst. De huidige VIL is sterk verouderd en dringend aan vernieuwing toe. Tijdens dit webinar wordt uitgelegd hoe een nieuwe VIL tot stand gaat komen, wat er tot nu toe bereikt is en wat de verwachtingen zijn van een nieuwe VIL. Er zal tijdens het webinar ook een chat beschikbaar zijn voor vragen.

Lees verder

Agenda