Kind naar Gezonder Gewicht en Kansrijke start

Netwerksamenwerking gericht op kinderen breder inzetten

Ieder kind verdient een gezonde toekomst. Van klein tot groot. Daaraan dragen (actie)programma’s als Kansrijke start en Kind naar Gezonder Gewicht bij. Waar de een zich richt op de eerste 1000 dagen van een kind, ligt de focus bij Kind naar Gezonder Gewicht op kinderen met overgewicht of obesitas. De gemene delers zijn o.a. netwerkaanpak, signaleren en begeleiden. Alle drie dragen bij aan het succes van de programma’s en daarmee de gezondheid van kinderen. Voldoende reden om nader kennis te maken, van elkaar te leren en bestaande lokale netwerken breder in te zetten.

Beeld: ©KNGG

Hoe eerder kinderen de juiste professionele begeleiding krijgen, hoe groter de kans op duurzame gezondheidsverbetering. Om kinderen of gezinnen die hulp kunnen gebruiken te herkennen, is het van belang dat je weet waar je als professional op moet letten. Ongeacht je rol in het netwerk kan jij degene zijn die een hulpvraag signaleert. Het is dan echter wel belangrijk dat je weet wat de volgende stap is om ook werkelijk in actie te komen. Elkaar leren kennen, draagt daaraan bij.

Nauwe samenwerking tussen zorg- en sociaal domein

Kind naar Gezonder Gewicht is een wetenschappelijk onderbouwde methodiek om overgewicht en obesitas bij kinderen effectief aan te pakken. Net als bij Kansrijke start is dit een brede domeinoverstijgende integrale netwerkaanpak. Er spelen bij deze kinderen namelijk vaak meerdere problemen, die verder reiken dan voeding, beweging en slapen. Dat vereist nauwe samenwerking tussen de betrokken professionals uit zowel zorg- als sociaal domein. Een vergelijkbaar netwerk is nodig bij het actieprogramma Kansrijke start.  

Beeld: ©KNGG

De overeenkomsten van beide programma’s bieden volop mogelijkheden om van elkaar te leren

Dankzij overeenkomsten van elkaar leren

In beide situaties probeer je rondom het kind een netwerk te vormen. Van medisch tot sociaal. Het kan zelfs voorkomen dat de aanpakken worden ingezet bij dezelfde gezinnen. Oftewel, de overeenkomsten bieden volop mogelijkheden om van elkaar te leren. Programmamanager Suzanne Pieper van Kind naar Gezonder Gewicht: ‘Beide programma’s kennen vergelijkbare lokale uitdagingen. Door met elkaar in gesprek te gaan en blijven, worden ervaringen ten gunste van beide programma’s actiever gedeeld. En daarbij komt die actieve vorm van kennisdelen uiteindelijk de kinderen ten goede.’

Hoe mooi zou het zijn als de opgedane ervaring binnen het netwerk van professionals naast domein-overstijgend ook nog eens programma-overstijgend wordt benut? Juist! Informeer binnen jouw gemeente in welke mate er al wordt gewerkt met Kind naar Gezonder Gewicht. Of kijk voor meer informatie op www.kindnaargezondergewicht.nl