Aan tafel met Prof. dr. Eric Steegers - In gesprek over Kansrijke Start

In gesprek over Kansrijke Start

Beeld: ©BroekhuizenWirtz

Gisteren is de formatiebrief gezonde en kansrijke start naar de Tweede Kamer verstuurd. In deze brief vragen de 43 leden uit de Landelijke Coalitie Kansrijke Start en zeven ervaringsdeskundigen uit de Spiegelgroep Kansrijke Start de Tweede Kamer om de Gezonde Generatie als doel in het Regeerakkoord op te nemen met als eerste stap de realisatie van een gezonde, veilige en kansrijke start voor iedereen.

De afgelopen drie jaar hebben alle betrokken partijen met het landelijke actieprogramma Kansrijke Start, voortbouwend op al bestaande initiatieven, een stevig fundament gelegd voor samenwerkingsvormen en interventies ten behoeve van (aanstaande) ouders en kinderen. Om ouders te ondersteunen bij het geven van een goede start aan hun kind wordt er  in 275 gemeenten gewerkt aan opbouw en verdere versterking van lokale coalities, waarin geboorte- en jeugdgezondheidszorg, welzijnswerk en wijkteams met elkaar samenwerken.
In het tweede deel van de webserie ‘Aan tafel met – in gesprek over Kansrijke Start’ spreekt Hilke Grootelaar van AEF met Prof. dr. Eric Steegers, hoogleraar en gynaecoloog, bij het Erasmus MC, over het belang van de formatiebrief.

Lees de formatiebrief

*Muziek speelt zachtjes*

Beeldtekst: Aan tafel met Prof. dr. Eric Steegers.

Hilke Grootelaar – AEF:
Welkom bij de tweede 'Aan Tafel Met' in gesprek over Kansrijke Start ik zit hier in het Sophia kinderziekenhuis met Eric Steegers, gynaecoloog, hoogleraar verloskunde en gynaecologie en lid van de landelijke coalitie Kansrijke Start. De landelijke coalitie is een groep van circa 40 vrouwen en mannen die zich vanuit persoonlijke en professionele affiniteit inzetten voor de doelgroep van kinderen tussen de min negen maanden en twee jaar. Deze landelijke coalitie heeft een brief geschreven aan de informateur van het aanstaande kabinet. Eric, waarom is die brief zo belangrijk?

Eric Seegers – hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC:
Die brief is zo belangrijk omdat wij echt willen dat het komende kabinet zich ervan bewust is en ook het feit omarmd dat de gezondheid van een pasgeboren kind, eigenlijk al de groei in ontwikkeling in de baarmoeder daar voorafgaand, en de eerste twee jaar van het leven allesbepalend zijn voor de kansen, gezondheid en welzijn van dat individu later in het leven. Wij willen dus ook echt dat dat een onderdeel wordt van het beleid wat het kabinet gaat maken als het gaat om volksgezondheidsbeleid.

Hilke Grootelaar – AEF:
En wat vragen jullie aan het kabinet?

Eric Seegers – hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC:
Wat we aan het kabinet vragen is dat de huidige aandacht, die ervoor die, zoals wij dat noemen, eerste duistere dagen is dat die geborgd wordt in de komende kabinetsperiode. Dat er nadrukkelijk een plan komt om dat beleid wat nu vorm begint te krijgen door allerlei partijen, zoals u zei: lokale en landelijke bestuurders, medische, maar ook sociale hulpverlening en wetenschappers. Dat wat nu… Dat dat momentum wat nu gecreëerd is, dat dat niet vertrekt, maar dat dat blijft.

Hilke Grootelaar – AEF:
Ja inderdaad, want het het het programma Kansrijk zelf heeft natuurlijk drie jaar gelopen. Dus je zou kunnen denken, mooi dat het dit jaar tot het einde komt, maar jullie vinden het echt belangrijk dat er een volgende stap wordt gezet.

Eric Seegers – hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC:  
Ja, dat is ook echt nodig. Omdat wat geweldig is gelukt is dat dat hele beroepsveld in beweging is gekomen. bijvoorbeeld dat medische hulpverleners, verloskundigen, gynaecologen in de zorg rondom zwangerschappen, samenwerking zoeken actief met bijvoorbeeld ook gemeentelijke sociale, maatschappelijke hulpverlening. Dat begint steeds normaler te worden, maar je moet dat vervolgens ook borgen in je lokale en landelijke beleid in politiek. Dat is ook nodig om dat wat daarvoor nodig is, ik zei het al, je moet die domeinen met elkaar verbinden. Dat betekent dat dat ook in het maken van beleid in Den Haag moet gebeuren. Dat betekent dat departementen moeten gaan samenwerken. Zonder die samenwerking gaat niet lukken. En dat is onze oproep om ten behoeve van, wat we ook wel eens noemen, die gezonde generatie, om dat nu echt te gaan doen. Ik zeg ook wel eens: volksgezondheidsbeleid dat begint met gezondheid van pasgeboren kinderen, dat begint met de zwangerschappen van nu.

Hilke Grootelaar – AEF:
En wat zou jouw toekomstdroom zijn? Het kabinet treedt straks aan waar. Wij moeten zij over vier jaar staan?

Eric Seegers – hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC:  
Wat mij betreft gaat dat over dat wat er op dit moment aan de hand is, dat er zulke grote verschillen zijn in het krijgen van een kind met alle potentie voor de toekomst. En die verschillen zijn vaak ook heel erg afhankelijk van sociaaleconomische verschillen. Dat de ambitie bij het kabinet er is, en dat ze dat ook laten zien, dat die gezondheidsverschillen afnemen. En als je die verschillen in het allereerste begin van het leven laat afnemen, dan verminder je daarmee ook de gezondheidsverschillen later in het leven en vergroot je de kans tot mensen ook gezond oud worden. Dus die eerste 1000 dagen, de focus op die eerste 1000 dagen is eigenlijk ook de ultieme vorm van preventie. En dat is wat ik graag zou willen zien in het beleid van het nieuwe kabinet.

Hilke Grootelaar – AEF:
Dus over vier jaar meer preventie, meer kansengelijkheid?

Eric Seegers – hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie Erasmus MC:  
Precies. Beginnend bij het allereerste begin van een leven.

Hilke Grootelaar – AEF:
Dank je wel.

*Muziek fadet uit*

Logo ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verschijnt in beeld.