Beter worden in de praktijk begint met ontwikkelingen zien

Mattias Gijsbertsen, directeur programma GHNT

Halverwege de podcastserie Geweld hoort nergens thuis (GHNT)  vragen we Mattias Gijsbertsen, directeur van het programma GHNT wat hij in de afgelopen vijf podcasts heeft gehoord, wat voor gedachten hij daarbij heeft; stemt het hem positief of juist niet en wat heeft volgens hem dit jaar nog meer aandacht nodig?

Podcast oranje
Beeld: ©GHNT

Vier podcastfragmenten

Aan de hand van vier fragmenten die hij heeft uitgekozen, praat hij over hoe belangrijk de functie van taal is, als het gaat over het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe ‘gewoon’ het is dat we in relaties, opvoeding en samenleven tegen de grenzen aanlopen. De manier waarop we spreken over huiselijk geweld en kindermishandeling kan al spanning oproepen. Spreken we er over in de vorm van onacceptabel gedrag, dat moet stoppen, of relativeren we het vanuit empathie en betrokkenheid tot iets waar iedereen onder druk van omstandigheden wel eens de fout mee in kan gaan, Het gaat juist om het verbinden van deze perspectieven, want we hebben ze beide nodig.

Collectief succes boeken

Ook bestuurlijk mag dat niet tegenover elkaar staan; men moet elkaar iets willen gunnen, collectief succes willen boeken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor veiligheid binnen een gezin. Zeker als er veel professionals betrokken zijn, moet er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de veiligheid binnen het gezin zijn.

Dat gevoel moet bestuurlijk gesteund worden, zodat professionals kunnen doen wat het meest effectief is. Met elkaar maatschappelijk resultaat boeken en net zo lang bij een gezin ‘op de bank blijven zitten’ als nodig is. Uit de gesprekken in de podcasts kwam ook naar voren dat men soms tot de conclusie komt, dat je het nog niet zo goed voor elkaar hebt als je dacht.

Wil om te verbeteren

Positief is dat mensen dan niet bij de pakken neer gaan zitten, maar de wil tonen om zich te willen verbeteren. Die betrokkenheid stemt Mattias positief, de wil om te verbeteren en handvatten te vinden om dat ook daadwerkelijk te doen. Dat vraagt om over je eigen schaduw heen te stappen en soms je eigen oordeel even te parkeren. Beter worden in de praktijk begint met zien waar je nog ontwikkelingen te maken hebt en die kans pakken.

Doorbouwen op stabiele basis

Als GHNT dit jaar de basis afrondt met betrekking tot wat werkt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de daarbij behorende governance en sturing op orde zijn, dan is Mattias hoopvol voor de toekomst, omdat je dan kunt doorbouwen en successen groter worden voor hen waar het echt om gaat: alle betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Luister nu naar de gedachten van Mattias bij de vier door hem gekozen fragmenten. Beluister de podcast.

Daar kun je ook de eerdere aflevering van deze serie GHNT podcasts luisteren.

Voor meer informatie kunt u mailen