Even voorstellen: Chiara Vanenburg – lid van de spiegelgroep Kansrijke Start

Vorig jaar juni zijn we vanuit het programma Kansrijke Start begonnen met het vormen van een spiegelgroep. De spiegelgroep Kansrijke Start bestaat uit 7 ervaringsdeskundigen, ieder met een andere invalshoek die samen met leden van het programmateam meedenken met de actielijnen van het programma en hun visie delen. In deze nieuwsbrief stelt Chiara Vanenburg van de spiegelgroep Kansrijke Start zich voor en vertelt zij wat haar drijft.

Beeld: ©Chiara Vanenburg

Wie is Chiara Vanenburg?

Mijn naam is Chiara Vanenburg, ik ben 29 jaar en kom uit Delft. Ik heb twee kindjes, een zoon van 12 jaar en een dochter van 2 jaar. Ik ben op mijn zeventiende voor het eerst moeder geworden. Ik zou mezelf omschrijven als een zeer ondernemende jonge vrouw. Als ik het heb over mijn rol   in de spiegelgroep Kansrijke Start zou ik zeggen dat ik niet alleen waarde lever aan de spiegelgroep Kansrijke Start vanuit ervaringsdeskundigheid, maar vooral werk vanuit het hart. Mijn inbreng koppel ik aan de wetenschappelijke kennis die ik meebreng vanuit mijn studie psychologie. Het motto “Inspire & be Inspired” van mijn organisatie “Van Tienermoeder Tot Powervrouw” blijft voor mij belangrijk. Als je dit doet kan je zoveel meer beweging krijgen in je zaken en als mensen echt geloven in waarom je iets doet dan willen ze hierin meegaan.

Wat een mooi initiatief. Hoelang geleden ben je gestart met “Van Tienermoeder Tot Powervrouw”?

Ik ben in 2016 als vrijwilliger begonnen en daarna heb ik de organisaties die mij geholpen hadden (het JIP in Den Haag en het jonge moeder loket) zelf benaderd en gevraagd of zij iets met voorlichting doen en ik graag mijn verhaal zou willen delen. Zo ben ik gaan samenwerken met organisaties en twee jaar later in 2018 ben ik gestart met “Van Tienermoeder Tot Powervrouw”. Hetzelfde jaar  ben ik ook gestart met het ontwikkelen van programma’s in samenwerking met Centrum 16•22. Ik ben hier trots op en haal er energie uit en hopelijk kan ik ooit online programma’s aanbieden en anderen zo een platform bieden om hen te inspireren en begeleiden.

De Spiegelgroep Kansrijke Start heeft in juni 2020 vorm gekregen. Waarom heb je ervoor gekozen om deel te nemen aan de spiegelgroep van het programma Kansrijke Start?

De oprichting vanaf 2016 van “Van Tienermoeder Tot Powervrouw” en het proces van jong ouderschap tot het punt waar ik nu zit is een enorm proces geweest. Daarbij had ik toendertijd verschillende partijen nodig om een powerhouse te creëren. Op den duur wou ik iets terug doen, zo ben ik gestart. Maar ik wist dat als ik alleen voor één organisatie zou werken ik  de power zou hebben om alleen binnen die organisatie iets te betekenen voor de doelgroep. Mijn visie is om vanaf beleidsniveau al iets te kunnen betekenen voor de doelgroep, omdat er dan echt iets veranderd. Om constructief iets te veranderen en te verbeteren moet dat vanaf een hoger niveau gebeuren. En dat is eigenlijk de reden waarom ik ben gestart met van “Van Tienermoeder Tot Powervrouw” en ook ben gestart binnen andere organisaties die daar op groter vlak iets in kan betekenen en daar beweging in kan brengen. Ik zie het programma Kansrijke Start als een landelijk initiatief waarbij ik eigenlijk voor de doelgroep iets kan betekenen op een breder niveau. Ik heb inmiddels in verschillende groepen deelgenomen en tot nu toe vind ik het een fijne groep om mee te werken.

Beeld: ©Chiara Vanenburg

Kun je wat meer vertellen over jouw rol binnen de spiegelgroep Kansrijke Start?

Mijn rol binnen de spiegelgroep is vooral meedenken en mijn ervaring delen. Op het moment dat we met we elkaar met de spiegelgroep digitaal ontmoeten komen er altijd relevante zaken naar voren. Ik vind het vooral belangrijk dat we onze stem kunnen laten horen en dat er met ons gesproken wordt over de thema’s die binnen Kansrijke Start aan bod komen en niet alleen over ons. Dat is vooral de rol die ik aanneem om extra aandacht te schenken aan hoe vervul je de rol en hoe laat je nog extra horen wat je doel is en wat je wilt bereiken.

Hoe kijk je nu terug op jouw eigen ervaring en de manier hoe je die ervaring nu kunt gebruiken om anderen te inspireren/helpen?

Als ik terugkijk naar mijn ervaring en daarop reflecteer vond ik het een hele heftige periode. Ik zie het als een traumatische periode, omdat ik in de periode van jong ouderschap vooral geleefd werd. Om mensen om mij heen en anderen in een soortgelijke situatie te inspireren deel ik mijn verhaal. Ik weet dat er ook schaamte aan gekoppeld is. Ik zeg altijd dat schaamte sneller weggaat op het moment dat je erover spreekt. Vanuit “Van Tienermoeder Tot Powervrouw” hebben we met verschillende organisaties zoals Centrum 16•22 trainingen ontwikkeld waarbij we op scholen en gesloten instellingen langsgaan en op preventief voorlichtingsniveau praten over dit onderwerp. We praten ook met jonge ouders om ze weerbaar te maken wanneer ze al in de situatie zitten. Er is vaak aandacht voor preventieve voorlichting, waar ik absoluut een voorstander van ben. Maar jongeren zoals ik in die tijd vallen tussen wal en schip. In een dergelijk situatie pas je nergens bij, het is niet noodzakelijk om jeugdzorg in te schakelen maar op dat moment ben je wel een jongere met een kind die daarin begeleiding nodig heeft. En daar is weinig aandacht voor. Het ROC Mondriaan doet dit bijvoorbeeld door het organiseren van een jonge moeder klas. In deze klas krijgen jonge meiden begeleiding aangeboden en worden zij gewezen op mogelijkheden. Vaak wordt er verteld wat er niet mogelijk is, daar hebben we trainingen in ontwikkeld. Op deze manier probeer ik jongeren, die in de bloei van hun leven zitten, te behoeden door middel van preventie voorlichting. En de jongeren die een schouder nodig hebben om op te leunen, proberen we in hun kracht te zetten en te laten zien wat er binnen hun situatie wél mogelijk is, om zo hun  kansen te vergroten voor hun en hun kindje.

Wat hoop je samen met de andere leden van de spiegelgroep Kansrijke Start te bereiken?

Ik vind het belangrijk dat er binnen de spiegelgroep gesproken wordt over de onderwerpen vanuit empathie en begrip voor de situatie en dat er gesproken wordt over de mogelijkheden en niet vanuit een probleem wordt geredeneerd, als we kijken naar de thema’s van Kansrijke Start. Ik merk dat communiceren vanuit mogelijkheden en kansen de talenten van de doelgroep prikkelt en dan krijg je hen sneller in beweging. Als we hen de basis tools bieden, en dan heb ik het met name over de basis tools op mentaal vlak, dan kunnen we iets voor ze betekenen. Daar zouden we ons meer op moeten richten, want uiteindelijk zijn de jongeren en hun kinderen de toekomst.