Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen

Hoe kun je als VSV aansluiten bij lokale coalities van Kansrijke Start in jouw gemeente of regio? Wat komt er allemaal bij kijken? Zijn er praktijkvoorbeelden beschikbaar?

Hiervoor heeft het College Perinatale Zorg een Wegwijzer Kansrijke Ontmoetingen ontwikkeld. Doel van de wegwijzer is om zorgverleners in de geboortezorg te ondersteunen bij het kunnen aansluiten bij lokale coalities in hun gemeente of regio. In de praktijk blijkt de geboortezorg bij gemeentes niet altijd goed in het vizier te zijn en weten VSV’s vaak niet hoe ze het zouden moeten aanpakken. Beschikbare hulpmiddelen zijn vaak op gemeentes gericht en vaak niet geschikt voor zorgverleners.

Beeld: ©CPZ

Hulpmiddelen overzichtelijk bij elkaar

In de wegwijzer is getracht zoveel mogelijk informatie over Kansrijke Start en hulpmiddelen die kunnen ondersteunen bij het tot stand komen van de verbinding tussen de geboortezorg en bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg overzichtelijk bij elkaar te brengen. Zo bevat de wegwijzer onder andere achtergrondinformatie over Kansrijke Start met verwijzingen naar relevantie websites, maar ook praktijkvoorbeelden uit bestaande lokale coalities, waaronder zorgpaden. Ook is in de wegwijzer een overzicht van beschikbare screeningsinstrumenten om kwetsbare zwangeren op te sporen opgenomen, om het maken van een keuze voor een instrument binnen VSV’s te vergemakkelijken.

Bekijk de wegwijzer