Nieuwsbrief Kansrijke Start - Meld u aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

Terwijl we hopen dat de meeste van jullie nu aan het genieten zijn van de meivakantie in een – nog steeds – vreemde tijd zijn we achter de schermen bezig met het voorbereiden van de derde conferentie Kansrijke Start. De conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ zal op 14 juni plaatsvinden, dit keer geheel online. Hieronder leest u hoe u zich voor de conferentie kunt aanmelden.

Deze nieuwsbrief staat weer bomvol mooie inspirerende initiatieven om meer kinderen een kansrijke start te geven. We blikken terug op de online themabijeenkomst ‘Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start’ en de werksessies van Pharos over samenwerken. We nemen een kijkje in de werkwijze van Jenneke van Bussel, jeugdverpleegkundige op Saba, die zich bezighoudt met het prenataal huisbezoek op Saba.
We blikken ook vooruit op de pitch Serious Avatars, het winnende concept van de Hackathon Kansrijke Start die Garage2020 vorig jaar organiseerde. En ‘Hoezo roze wolk’? We besteden aandacht aan de podcastserie ‘Zwarte muisjes’, die in april is uitgekomen. In deze serie spreekt journalist Maarten Dallinga met ervaringsdeskundigen en professionals over psychische problemen rond de zwangerschap, zoals een postpartum depressie, angststoornis, psychose of posttraumatische stressstoornis (PTSS). In deze nieuwsbrief ook een mooi voorbeeld hoe de geboortezorg en het sociaal domein in Amersfoort en Utrecht samenwerken om zwangeren in een kwetsbare situatie beter te helpen.

Meld u aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

Ook dit jaar organiseert VWS samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke conferentie om elkaar te ontmoeten en te inspireren. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze derde landelijke conferentie 'Kansrijke Start heeft de toekomst!'. Dit keer geheel online.

Het doel van deze editie is delen wat er tot nu toe bereikt is en elkaar inspireren hoe we de samenwerking rondom de 1e 1000 dagen verder kunnen versterken. Daarnaast richten we onze blik ook op de toekomst: hoe kunnen we de Kansrijke Start aanpak zo goed mogelijk borgen? Net zoals afgelopen edities richt de landelijke conferentie zich op alle (potentiële) partners van de lokale coalities. U kunt het programma bekijken op de website. Het programma zal nog voor een klein deel worden aangevuld.

Het staat u vrij het programma zo te volgen als u zelf wilt. Als u zich inschrijft, ontvangt u op 14 juni in de ochtend een e-mail met de laatste informatie. Daarin staat een URL vermeld waarmee u als deelnemer toegang krijgt tot het platform van de conferentie. Op het platform kunt u met uw opgegeven emailadres inloggen en alle livestreams volgen.

Meld u aan voor de conferentie

Beeld: ©VWS

Grote opkomst online themabijeenkomst Lerende Lokale Monitor

Op 13 april 2021  vond de online themasessie “Inzicht in kwetsbaarheid” plaats als onderdeel van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. Rond de 75 geïnteresseerden van verschillende coalities uit het hele land volgden de bijeenkomst. De deelnemers kregen meer inzicht in factoren die een rol spelen bij kwetsbaarheid. Presentaties gingen in op de kwetsbaarheidsdefinitie, de Kwetsbaarheidsatlas en lopend onderzoek naar operationaliseren (meetbaar maken) van kwetsbaarheid. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan monitoring door het presenteren van verschillende lokale voorbeelden. Dit gaf de deelnemers o.a. inzicht in welke tools er worden gebruikt om de groep kwetsbare vrouwen te vinden en waar deze cijfers gevonden kunnen worden.

Bekijk de presentatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Boesveld inge.boesveld@rivm.nl.

Ontwerpen vanuit de beleefwereld van moeders in kwetsbare situaties

In november 2020 won het team “Serious Avatar” met hun pitch tijdens het landelijk event ‘Samen Toekomst Maken’. Dit is georganiseerd in het kader van het landelijke programma Kansrijke Start. Het team pitchte een nieuw innovatief concept voor zwangere vrouwen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Dit hebben zij ontwikkeld tijdens de hackathon die Garage2020 Leiden eerder dat jaar organiseerde. Dankzij de financiële bijdrage vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben zij een onderzoeks- en ontwerptraject gestart naar de behoefte van deze doelgroep en naar methoden hoe zij deze doelgroep kunnen bereiken. Dit deden zij in samenwerking met Garage2020 en PLNT Leiden. Op 20 mei 2021 pitchen zij opnieuw hun concept, waarbij iedereen die nieuwsgierig is online mee kan kijken!

Beeld: ©Tijdens één van de bezoeken van Garage2020 bij moeders tijdens het onderzoek-en ontwerptraject

Zwarte Muisjes: een taboedoorbrekende podcast over psychische problemen rond de zwangerschap

Hoezo roze wolk? Een op de tien vrouwen krijgt langdurige psychische problemen rond de zwangerschap, zoals een postpartum depressie, angststoornis, psychose of posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hoe is dat en wat kun je eraan doen? In de vijfdelige podcastserie Zwarte Muisjes spreekt journalist Maarten Dallinga met ervaringsdeskundigen en professionals.

Lees verder.

Beeld: ©VWS

Prenatale zorg van groot belang op Saba – In gesprek met jeugdverpleegkundige Jenneke van Bussel

Regelmatig delen we in de nieuwsbrief Kansrijke Start praktijkverhalen van organisaties of regio’s met hun aanpak rondom het prenataal huisbezoek. In deze nieuwsbrief reizen we af naar het Caribische deel van Nederland en nemen we een kijkje op Saba. Saba is als bijzondere gemeente onderdeel van Nederland. Jenneke van Bussel is jeugdverpleegkundige en werkt voor de duur van twee jaar op Saba. In dit interview vertelt zij over het belang van prenatale huisbezoeken op Saba.

Lees verder.

Beeld: ©Jenneke van Bussel tijdens een prenataal huisbezoek op Saba

Publicatie voortgangsrapportage Trendbreuk Zuid-Limburg

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Trendbreuk gepubliceerd. Er liggen in Zuid-Limburg nog stevige uitdagingen op pad die om een integrale en bestendige aanpak vragen. Zuid-Limburg heeft in een relatief korte tijd samen met verschillende partners al veel mogen bereiken. Dat geeft vertrouwen voor de verdere toekomst. De voortgangsrapportage geeft daar een inkijk in.

Lees verder.

De eerste 1000 dagen in de wijk

Hoe kunnen we zwangeren in een kwetsbare situatie beter helpen? Enkele jaren geleden hebben twee verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Amersfoort en Utrecht gezamenlijk een beleidsplan opgesteld om dit vraagstuk op te pakken. Ze vroegen adviesbureau ROS Raedelijn om hen te helpen bij de uitvoering. Uiteindelijk zijn in 2019 wijknetwerken opgestart in vier stadswijken: Noord en Liendert in Amersfoort en Lombok en Overvecht in Utrecht. De professionals in deze netwerken komen gemiddeld één keer per twee maanden bij elkaar om casussen te bespreken. De kern bestaat meestal uit verloskundigen en medewerkers van de jeugdgezondheidszorg, de kraamzorg en het buurtteam en soms een huisarts of praktijkondersteuner ggz. Ook weten ze elkaar tussentijds goed te vinden als ze met een specifieke/complexe hulpvraag te maken hebben die om een multidisciplinair antwoord vraagt.

Lees verder

Pharos werksessies over samenwerken: een terugblik

Op 30 maart 2021 namen 39 trekkers van lokale en regionale coalities deel aan de werksessies over lokaal en regionaal samenwerken, georganiseerd door Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Lees verder

Het belang van preconceptiezorg

Gezond zwanger worden staat in Nederland steeds hoger op agenda. Een proactieve benadering van de zorg rondom zwangerschap en geboorte is nodig om dit ook daadwerkelijk in de praktijk vorm te kunnen geven. Bekijk hoe u aan de slag kunt gaan met preconceptiezorg en lees meer over de ééndaagse cursus individuele preconceptiezorg.

Lees verder.

Kennis voor de Jeugdgezondheidszorg toegankelijk gebundeld

Kwetsbare gezinnen ondersteunen voor, tijdens en na de zwangerschap? Deze kenniswaaier biedt professionals concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan met de laatste innovaties, nieuwe werkwijzen, methodieken en tools. Bijvoorbeeld op het gebied van prenatale zorg en ouderschap en opvoeding.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Zorginterventies voor kwetsbare vrouwen verbeteren

Er zijn veel interventies ontwikkeld voor zwangere vrouwen in een kwetsbare situatie. Maar niet iedereen kent deze interventies en niet altijd worden ze gebruikt zoals bedoeld. Dit komt uit het eerste deel van het onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd onder geboortezorgverleners binnen het consortium Zwangerschap en geboorte Noord-Nederland.

Lees verder

Erkenning en onderzoek naar opvoedsteun Home-Start

Home-Start is een erkende interventie voor opvoedsteun aan ouders. Het programma laat vanaf de start in Nederland onderzoek doen. Dr. Peter J. Hoffenaar, verbonden aan de UvA, noemt blijvend onderzoek een gezonde manier om naar je programma te kijken. Het onderwerp staat op 1 april in de nieuwsbrief Sociaal Domein van Binnenlands Bestuur, voor wethouders en beleidsmakers bij gemeenten.
Lees verder.

Aan de slag met CenteringZorg voor (aanstaande) jonge gezinnen? Volg de tweedaagse training

Groepsgewijze zorg op basis van het Centering-model leidt bij zwangeren en jonge gezinnen tot meer reflectie en bewustwording, empowerment, veerkracht en sociale support. Uit zowel nationaal als internationaal onderzoek blijkt het positieve effect van deze zorg op de gezondheid van moeder en kind, vooral bij vrouwen met een lage sociaaleconomische status. De economische evaluatie (TNO, 2021) laat zien, dat CenteringZorg tijdens de zwangerschap leidt tot beter gezondheidsgedrag waardoor zorgkosten in de toekomst worden bespaard.

Om Centering-groepen te begeleiden volgt u als verloskundige of JGZ-professional een tweedaagse training. In deze training leert u de achtergrond en inhoud van het Centering-model kennen. Er is aandacht voor implementatie en het werven van deelnemers, en volop gelegenheid om praktijkoefeningen te doen. Vanaf half mei gaan er weer nieuwe trainingen van start! Bekijk onze website www.centeringzorg.nl

Beeld: ©CenteringZorg

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het herkennen van deze profielen helpt u bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In dit speciale magazine leest u daar alles over.
Lees verder.

Onderzoek is een manier om leren te ondersteunen

‘Onderzoek doen is bittere noodzaak, want er wordt nog te weinig collectief geleerd’ zegt Peter van Lieshout in de negende podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Huiselijk geweld en kindermishandeling is een complex fenomeen, dat veel verschillende facetten kent en waar veel mensen bij betrokken zijn. Om de effectiviteit van de aanpak van HGKM te onderzoeken is het daarom nodig om de verschillende onderzoeken in één programma bij elkaar te brengen en zo het (collectief) leren van elkaar te bevorderen. Benieuwd wat Peter daar nog meer over zegt? Lees verder

Podcast oranje
Beeld: ©GHNT

Webinar Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente

De webinar Welbevinden op school, een zaak van onderwijs én gemeente op 3 juni 2021 is bedoeld voor iedereen die binnen de gemeente werkt aan de mentale gezondheid van jeugd. Ambtenaren uit het sociaal domein, jeugd, preventie, onderwijs en gezondheid zijn van harte welkom. Evenals onderwijs en de uitvoerende partners van jongerenwerk, welzijn, GGD, jeugdgezondheidszorg, zorg voor de jeugd en buurt- en wijkteams.

Lees verder.

Symposium Sociale verloskunde donderdag 23 september

Ieder kind verdient een optimale kans op een goede en gezonde toekomst. Zwangerschap, geboorte en de eerste jaren van kinderen van moeders met psychische en/of sociale problematiek zijn cruciaal voor hun toekomst. Verloskunde en sociaal domein werken op steeds meer plekken samen om de begeleiding van deze vrouwen en hun pasgeborenen zo optimaal mogelijk te laten zijn. Wat kunt u verwachten?

U ontvangt nieuwe inzichten en aandachtspunten voor het verbeteren van uw praktijk. U praat mee over wat succesfactoren zijn en wat synergie in de weg kan staan? We zoomen in op de psychische kwetsbaarheden die moeders kunnen hebben, in het bijzonder stress en borderline problematiek. En we verkennen de geheimen van samenwerken tussen professionals uit verschillende domeinen: u onderzoekt bij uzelf en uw collega's uw disfunctionele patronen.

Meld u aan voor het symposium