Onderzoek is een manier om leren te ondersteunen

GHNT Podcast monitoring en onderzoek (9)

‘Onderzoek doen is bittere noodzaak, want er wordt nog te weinig collectief geleerd’ zegt Peter van Lieshout in de negende podcast van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Huiselijk geweld en kindermishandeling is een complex fenomeen, dat veel verschillende facetten kent en waar veel mensen bij betrokken zijn. Om de effectiviteit van de aanpak van HGKM te onderzoeken is het daarom nodig om de verschillende onderzoeken in één programma bij elkaar te brengen en zo het (collectief) leren van elkaar te bevorderen. Benieuwd wat Peter daar nog meer over zegt? Beluister hier de podcast

Actieonderzoek

In de gemeente Goeree-Overflakkee loopt een dergelijk onderzoek. Middels actieonderzoek wordt de effectiviteit van intensieve casusregie onderzocht, een nieuwe aanpak waarbij een brede kijk op oorzaken en patronen van huiselijk geweld en kindermishandeling centraal staat. Eén persoon organiseert hulp op alle relevante leefgebieden, zoals financiën, relaties en sociaal netwerk. Andréa van Nimwegen is intensief casusregisseur en begeleidt gezinnen en ziet het als de een waardevolle aanpak om (gewelds)patronen in het leven van mensen te doorbreken.

Patronen doorbreken

dat doorbreken van die patronen is noodzakelijk zegt Andréa. Dan kunnen mensen weer écht regie krijgen over hun eigen leven. Voor Andréa is bijdragen aan deze vorm van onderzoek waardevol omdat het haar bewust laat nadenken wat ze precies doet en met welk doel. Zo hoopt ze inzicht te krijgen in de werkzame elementen van de aanpak, en te bewijzen dat deze aanpak écht een verschil maakt. Iets wat zij zelf in de praktijk ervaart.

Lijnen komen onvoldoende samen

Voor Katrien de Vaan, regionaal projectleider GHNT voor de regio Rotterdam-Rijnmond is de aanleiding voor dit actieonderzoek de verkenning van de regiovisie HGKM haar regio. In cases HGKM wordt veel hulp geboden maar vaak in losse lijnen en die lijnen komen onvoldoende bij elkaar. Hoe laat je die lijnen bij elkaar komen? Door regie te voeren, al is dat een wat omstreden term. Je werkt er natuurlijk naar toe om de regie weer bij de mensen zelf te laten liggen, maar er zijn situaties waar men niet in staat zijn om die regie zelf te voeren. Daarbij is hulp gewenst. Door de ‘tijdelijke’ regisseursrol stevig in te vullen bereik je dat op termijn mensen weer zelf regie kunnen voeren.

Klein beginnen

Katrien is daarmee klein begonnen en niet met een groot strategisch concept. Ze wilde beslist geen pilot maar is gestart met iets wat in de praktijk al zou werken. Klein beginnen, ontwikkelen en de barrières die je tegenkomt slechten. Dat maakt het soms wel ingewikkelder omdat de casusregisseur in zijn of haar rol ook eerst tegen barrières oploopt en die opgelost moeten worden voordat ie verder kan.

Hoe maak je het meetbaar

In Rotterdam-Rijnmond is men steeds op zoek naar het antwoord op de centrale vraag: hoe maak je meetbaar wat nodig is. Zowel Andrea als Katrien stoppen daar veel energie en tijd in en willen helder maken wat ze er precies in stoppen en wat dat aan het einde oplevert. Hoe ze daarin te werk gaan hoor je hier.

Impactmonitor

De landelijke Impactmonitor brengt een aantal onderzoeken bij elkaar en geeft daardoor inzicht in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en is gemaakt om te delen met gemeenten, organisaties en regionale projectleiders en professionals. De monitor heeft betrekking op slachtoffer, dader en hun sociale netwerk en bestaat uit indicatoren waarmee de (maatschappelijke) impact van de inzet van de betrokken organisaties, professionals en overheden wordt gemonitord en onderzocht. Dit is de negende GHNT podcast in een serie van tien. Beluister de eerdere podcasts.
Lees meer over de Impactmonitor

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@geweldnergensthuis.nl