Presentatie RIVM Themasessie Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start - Inzicht in Kwetsbaarheid

Op 13 april 2021 vond de online themasessie “Inzicht in kwetsbaarheid” plaats als onderdeel van de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. Rond de 75 geïnteresseerden, uit  verschillende coalities uit het hele land, volgden de bijeenkomst. De deelnemers kregen meer inzicht in factoren die een rol spelen bij kwetsbaarheid door presentaties over de kwetsbaarheidsdefinitie, de Kwetsbaarheidsatlas en lopend onderzoek naar operationaliseren (meetbaar maken) van kwetsbaarheid.