Publicatie voortgangsrapportage Trendbreuk Zuid-Limburg

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage Trendbreuk gepubliceerd. Er liggen in Zuid-Limburg nog stevige uitdagingen op pad die om een integrale en bestendige aanpak vragen. Zuid-Limburg heeft in een relatief korte tijd samen met verschillende partners al veel mogen bereiken. Dat geeft vertrouwen voor de verdere toekomst. De voortgangsrapportage geeft daar een inkijk in.

Bekijk de voortgangsrapportage

Visual Kansrijke Start Zuid-Limburg

Kansrijke Start Zuid-Limburg is volop in beweging! Om te laten zien hoe de diverse thema’s en projecten binnen Kansrijke Start Zuid-Limburg zich tot elkaar verhouden, is een visual opgesteld. Het doel van deze visual is om op één pagina de Zuid-Limburgse aanpak volgens de rode draad van Signaleren – Verkennen – Steun op maat te tonen.

Bekijk de visual.

Voor vragen over de visual kan contact worden opgenomen met Fion de Boer van het programmabureau Trendbreuk Zuid-Limburg via fion.deboer@ggdzl.nl

Factsheets VoorZorg en Stevig Ouderschap Zuid-Limburg

Sinds 2019 worden de interventies VoorZorg en Stevig Ouderschap in heel Zuid-Limburg uitgevoerd. Met beide interventies zijn inmiddels veel (aanstaande) gezinnen succesvol ondersteund door de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg. Onlangs zijn de nieuwe factsheets over 2020 verschenen. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Marja van Lierop van de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg via marja.vanlierop@ggdzl.nl

Bekijk de Factsheet Stevig Ouderschap Zuid-Limburg

Bekijk de Factsheet VoorZorg Zuid-Limburg