Handreiking ketenaanpak Kansrijke Start

Hoe ziet de ketenaanpak Kansrijke Start eruit? En hoe komen we tot samenwerkingsafspraken hierover? In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is afgesproken dat er ‘voor iedere ketenaanpak vanuit de implementatietrajecten een handreiking wordt opgesteld met een concrete beschrijving van de uit te voeren onderdelen van de ketenaanpak in de verschillende domeinen’.