Actielijnen

Het actieprogramma Kansrijke Start werkt met drie actielijnen om ervoor te zorgen dat meer kinderen een kansrijke start hebben. Op deze pagina vertellen we wat elke actielijn inhoudt, wat we ermee willen bereiken en wat de lopende acties zijn.

Lopende acties

Elk van de drie actielijnen heeft momenteel acties die uitgevoerd worden.

Actielijnen Kansrijke Start in het kort

Actielijn 1: voor de zwangerschap

  • Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap.
  • Minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen voor in kwetsbare gezinnen.

Actielijn 2: tijdens de zwangerschap

  • Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders.
  • Meer aanstaande kwetsbare ouders krijgen eerder de juiste hulp.

Actielijn 3: na de geboorte

  • Meer kwetsbare ouders zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding.
  • Minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst.

Lees meer over de actielijnen

Meer inhoudelijke informatie over de actielijnen vindt u in hoofdstuk 3 van het document Actieprogramma Kansrijke Start.