Spiegelgroep

De spiegelgroep Kansrijke Start is in juni 2020 opgestart met als doel om ervaringsdeskundigen te betrekken in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start. De spiegelgroep bestaat momenteel uit 6 ervaringsdeskundig adviseurs die ieder aan verschillende overleggen en initiatieven deelnemen. Samen vormen zij een klankbordgroep voor elkaar en voor het programmateam. Het doel van de spiegelgroep is:

  • Het verbinden van ervaringsdeskundigheid aan het programma Kansrijke Start: op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
  • De zichtbaarheid en het gebruik van ervaringsdeskundigheid en -kennis vergroten.
  • Bijdrage aan het toetsen van middelen en instrumenten die worden ontwikkeld voor professionals of (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie.
Beeld: ©Chiara Vanenburg

Chiara Vanenburg draagt vanuit haar ervaringsdeskundigheid bij aan het actieprogramma Kansrijke Start. Door haar deelname aan de spiegelgroep levert zij input voor verschillende onderwerpen. Daarnaast zet zij zich vooral lokaal in om de implementatie van ervaringsdeskundigheid te waarborgen.

Chiara: ‘’We praten ook met jonge ouders om ze weerbaar te maken wanneer ze al in de situatie zitten. Er is vaak aandacht voor preventieve voorlichting, waar ik absoluut een voorstander van ben. Maar jongeren zoals ik in die tijd vallen tussen wal en schip. In een dergelijke situatie pas je nergens bij, het is niet noodzakelijk om jeugdzorg in te schakelen maar op dat moment ben je wel een jongere met een kind die daarin begeleiding nodig heeft. En daar is weinig aandacht voor.’’

Bovenstaande tekst komt uit een eerder interview met Chiara.

Beeld: ©Judith de Bruin

Judith de Bruin is een van de eerste deelnemers van de spiegelgroep toen deze in 2020 werd opgestart. Judith werkt vanuit haar eigen ervaring als alleenstaande tienermoeder met multiproblematiek. Tevens werkt zij als zorgprofessional bij Siriz in Den Haag e.o.

‘Ik vind het belangrijk dat de verhalen uit de praktijk worden gehoord en dat er ook daadwerkelijk stappen worden gezet om het beleid beter aan te laten sluiten bij de behoeften van de mensen waarvoor we het met zijn alle doen’.

Lees het interview met Judith uit 2021.  

Beeld: ©Eefke Postma

Eefke Postma werkt als ervaringsdeskundig adviseur bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Voor het actieprogramma zet zij haar deskundigheid in binnen het programmateam en de spiegelgroep. Eefke: ”Ik zie dit programma vooral als Kansrijke Start om weer met elkaar te verbinden. De co-creatie tussen beleidskennis, wetenschappelijke kennis & praktijk- of ervaringskennis zal ons verder brengen in de ambities binnen het programma Kansrijke Start, en hopelijk ook daarbuiten.”

Eefke heeft meegewerkt aan een publicatie van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over bestaansonzekerheid.

Beeld: ©2023 stichting Open mind / 2023 Sevilay Maria

Paul Hendriks werkt binnen het actieprogramma Kansrijke Start als ervaringsdeskundig adviseur bij zowel de spiegelgroep als de landelijke coalitie. Daarnaast schuift hij aan bij andere initiatieven van bijvoorbeeld het Erasmus Medisch Centrum en Hogeschool Rotterdam. Naast de werkzaamheden voor het actieprogramma maakt hij zich hard voor bewustwording over mentale gezondheid. Verder is Paul te zien in de tentoonstelling “kind van”, een tentoonstelling met openhartige portretten in woord en beeld om de diversiteit en omvang van de ervaringen van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen (KOPP/KOV) onder de aandacht te brengen.

''Een Kansrijke Start voor ieder kind betekent dat we niet alleen met elkaar afspreken dat er een gezonde generatie is in 2040, maar dat we er ook met elkaar alles aan doen om dat te realiseren. De kinderen die geboren zijn bij de start van het actieprogramma zijn jonge twintigers in 2040. In wat voor wereld leven zij en hoe gezond zijn zij? We zouden ons bij ieder besluit vanaf nu moeten afvragen: "In hoeverre draagt dit bij aan een Kansrijke Start?" 

Beeld: ©Dominique Chandreperkash Photography

Lindy Prins zet zich als ervaringsdeskundig adviseur in voor de spiegelgroep en de landelijke coalitie van Kansrijke Start. Naast haar werkzaamheden binnen het actieprogramma maakt zij zich samen met Ilona Slomp en collega's hard voor meer bewustwording bij zorgprofessionals over de impact van een complex geboorteverhaal op ouders, kind en gezin, zoals bij een vroeggeboorte. Dit doet zij vanuit het bedrijf Veer-Krachtige Ouders. Ze stimuleert ook vanuit haar professionele achtergrond de inzet van ervaringskennis- en deskundigheid binnen de hulpverlening. Lindy: ‘’We zijn als mens veerkrachtig en kunnen veel tegenslagen of trauma aan, mits we ons gezien, gehoord en gesteund voelen.”

Beeld: ©Jenny de Jeu

Jenny de Jeu vervult de rol van ervaringsdeskundig adviseur binnen het actieprogramma Kansrijke Start. Dit doet zij door deel te nemen aan de spiegelgroep en de Kansrijke Starttafel. Ook geeft zij input aan verschillende initiatieven zoals de RIVM-monitor.

Jenny: ‘’Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk aandacht voor trauma is. En dat het belangrijk is om naar het grotere geheel te kijken. Waar komt iemand vandaan? Wat is je verhaal? En wat is het verhaal van je familie? Ons eigen verhaal is verbonden met het verhaal van de generaties voor ons en ons eigen verhaal heeft weer invloed op het verhaal van onze kinderen. Om verbeteringen te realiseren in de 1e 1000 dagen is het dan van belang dit grotere geheel te zien. Immers ook de baby's die geboren worden hebben een verhaal en zijn onderdeel van een groter (familie)verhaal. Om te begrijpen wat deze baby’s en hun ouders nodig hebben, is het belangrijk deze verhalen mee te nemen in wat we doen.

Actieprogramma Kansrijke Start en spiegelgroep

Indien u vragen, suggesties of opmerkingen over de spiegelgroep heeft, kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS via de Dienstpostbus Kansrijke Start . Uw bericht wordt in behandeling genomen en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.