Spiegelgroep

De spiegelgroep Kansrijke Start is in juni 2020 opgestart met het doel om ervaringsdeskundigen te betrekken in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start. De spiegelgroep bestaat momenteel uit 7 ervaringsdeskundigen die elke maand bij elkaar komen en hun visie met leden van het programmateam delen. De spiegelgroep werkt aan:

  • het verbinden van ervaringsdeskundigheid aan het programma Kansrijke Start
  • de zichtbaarheid van ervaringsdeskundigen en deze koppelen aan leden van de lokale coalities
  • het toetsen van middelen en instrumenten die ontwikkeld worden voor professionals of (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie

In onderstaande interviews stellen een aantal leden van de spiegelgroep zich voor.

Beeld: ©Chiara Vanenburg

Lees het interview met Chiara

Beeld: ©Judith de Bruin

Lees het interview met Judith