Spiegelgroep

De spiegelgroep Kansrijke Start is in juni 2020 opgestart met het doel om ervaringsdeskundigen te betrekken in de uitvoering van het actieprogramma Kansrijke Start. De spiegelgroep bestaat momenteel uit 7 ervaringsdeskundigen die elke maand bij elkaar komen en hun visie met leden van het programmateam delen. De spiegelgroep werkt aan:

  • het verbinden van ervaringsdeskundigheid aan het programma Kansrijke Start
  • de zichtbaarheid van ervaringsdeskundigen en deze koppelen aan leden van de lokale coalities
  • het toetsen van middelen en instrumenten die ontwikkeld worden voor professionals of (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie

In onderstaande interviews stellen een aantal leden van de spiegelgroep zich voor.

©Chiara Vanenburg

Lees het interview met Chiara