Nieuwsbrief Kansrijke Start september - door met vernieuwde energie!

We zijn al weer even van start. September is een maand van weerzien: veel online afspraken en de balans opmaken voor de rest van het jaar. Als programmateam zijn we op dit moment gericht op het verbeteren, verbinden en borgen van onze resultaten. Met het oog hierop zijn we inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de 3e landelijke conferentie op 8 februari 2021. In de nieuwsbrief leest u hier meer over. Binnen het programmateam Kansrijke Start is er al enige tijd behoefte aan ervaringsdeskundigen die een link hebben met het programma Kansrijke Start. Daarom zijn we afgelopen zomer gestart met de Spiegelgroep Kansrijke Start. Leden van deze Spiegelgroep denken de komende 1,5 jaar mee met onderdelen uit het actieprogramma Kansrijke Start. Bijvoorbeeld als het gaat om het inzetten van gedragsinterventies, ervaringsverhalen delen of meedenken met de voorbereidingen van bijeenkomsten. De feedback die we ontvangen tijdens deze bijeenkomsten is zeer waardevol en helpt ons om uitwerking te geven aan lopende actiepunten in het programma.

Na een korte zomerstop zijn de estafette-vlogs van de Landelijke coalitie weer opgepakt. Dit keer is de beurt aan Mark de Man, wethouder Jeugd van de gemeente Súdwest-Frieslân. En het CPZ heeft een interessant interview gehouden met Gerda Groen, programmanager Home-Start en lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start.

Pharos en CPZ organiseren een Online Spreekuur voor nieuwe lokale coalities. NWO en ZonMw hebben de subsidieoproep ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’ geplaatst. En Centering Pregnancy laat zien hoe je tijdens corona ook online succesvol door kunt gaan met verloskundige zorg.

Daarnaast is er natuurlijk nog veel meer nieuws en zijn er mooie ontwikkelingen. Deze vaart en energie willen we graag vasthouden, dus lees de nieuwsbrief en raak geïnspireerd!

Save the date: 3e landelijke conferentie Kansrijke Start

Op maandag 8 februari 2021 vindt de 3e landelijke conferentie Kansrijke Start plaats. Met de beweging die is ontstaan vanuit het programma hebben we goud in handen. Nu is het zaak om te verbeteren, verbinden en verankeren om nu en in de toekomst alle kinderen in Nederland een Kansrijke Start te geven.

Ook deze conferentie bent u van harte welkom. De conferentie is bedoeld voor wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten, adviseurs van GGD’en, professionals uit de geboortezorg en het jeugddomein en partijen uit het sociaal domein (zoals onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, participatie), zorgverzekeraars en leden van de landelijke coalitie.

Vanwege de huidige corona situatie zijn wij nog aan het nadenken over een passende vorm.
Hierover (en het programma) volgt binnenkort meer informatie.

Wilt u erbij zijn? Schrijf de datum dan alvast in uw agenda. Save the date!

Lancering campagne Kansrijke Start - mamaliefde is

Online Spreekuur voor nieuwe lokale coalities Kansrijke Start

Bent u vanuit de gemeente, geboortezorg of jeugdgezondheidszorg sinds kort aan de slag met een lokale coalitie Kansrijke Start en heeft u vragen, uitdagingen of dilemma’s waarover u wilt ‘sparren’? Maak dan gebruik van het online spreekuur Kansrijke Start op 7 oktober 2020. Dit spreekuur is speciaal voor professionals uit gemeenten die zich in de 3e tranche aanmeldden voor de impuls Kansrijke Start. Pharos en het College Perinatale Zorg organiseren dit spreekuur als vervolg op de online kick-off bijeenkomst van het ministerie van VWS van 3 juli 2020.

Meer informatie en aanmelden

Interactieve landkaart lokale coalities Kansrijke Start

Hoe mooi is het om rechtstreeks contact te kunnen hebben met een gemeente over hun aanpak rondom Kansrijke Start! Na onze oproep om contactgegevens te delen, hebben nu al ruim 60 gemeenten hun gegevens gedeeld. De interactieve landkaart met contactgegevens per gemeenten is beschikbaar op onze website. We hopen uiteraard dat nog meer gemeenten bereid zijn om dit door te geven, zodat iedereen elkaar nog makkelijker kan vinden. Wilt u ook met naam en contactgegevens op deze kaart vermeld worden? Of heeft u nuttige documenten op een website staan? Geef deze gegevens en toestemming voor het gebruik hiervan via deze link door. We zullen de landkaart regelmatig updaten met gegevens die nieuw binnenkomen.

Bekijk de interactieve landkaart

Regionaal_lokale coalities Kansrijke Start_aug
Beeld: ©RIVM

Regionale Consortia geboortezorg en Kansrijke Start

In de afgelopen tijd is de samenwerking tussen de regionale consortia geboortezorg en Kansrijke Start verkend. Er is sprake van overlap en er zijn verschillen, maar over het algemeen lijkt de samenwerking veelbelovend.

In Nederland is sinds 2011 een vrijwel dekkend netwerk van regionale consortia zwangerschap en geboorte actief. Deze consortia vormen een regionale infrastructuur waarin vertegenwoordigers van onderzoek, praktijk, onderwijs en beleid samen kennis ontwikkelen, uitwisselen en/of implementeren, met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. De regionale netwerken bestaan uit verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamverzorgenden, GGD-en, JGZ, ROSsen, hogescholen, universiteiten en gemeenten.

Lees verder

Zorg voor de Jeugd toegevoegd aan programmawebsite Kansrijke start

Zorg voor de Jeugd richt zich op het merkbaar en meetbaar beter maken van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Informatie over Zorg voor de Jeugd is toegevoegd aan onze pagina gerelateerde programma's waar ook het programma Geweld hoort nergens thuis is te vinden.

Lees meer over deze programma's

Zorg voor de Jeugd
Beeld: ©Arenda Oomen

Interview Gerda Groen: 'versterken ouderschap'

Gerda Groen is programmaleider Home-Start Nederland en lid van de Landelijke coalitie Kansrijke Start. Als projectleider op het Landelijk Steunpunt van Home-Start faciliteert Gerda de ruim 130 coördinatoren, bewaakt de kwaliteit, onderhoudt de externe contacten zowel nationaal als internationaal en denkt mee over de positionering binnen het sociale domein van de informele zorg aan gezinnen.

Anne-Katrien Ausems, projectmanager kansrijke ontmoetingen bij CPZ interviewt Gerda Groen. Welke kansen en belemmeringen zijn er en wat zijn mogelijkheden om vanuit de geboortezorg de verbinding te kunnen maken met het sociaal domein en de JGZ.

Lees verder

Vlog Landelijke coalitie Kansrijke Start - Mark de Man

Na een korte zomerstop gaan we weer door met de estafette-vlog. Dit keer is de beurt aan Mark de Man, wethouder Jeugd van de gemeente Súdwest-Frieslân. In zijn vlog houdt hij een pleidooi voor het verzamelen van feiten en doet in deze vlog al een mooie voorzet voor zijn eigen gemeente. In de vlog komt ook Katja van Groesen, verloskundige en voorzitter van stichting Centering Nederland, aan het woord.

Bekijk de vlog

Mark de Man
Beeld: ©JVD Productions

Subsidieoproep: ‘Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data’

Kinderen verdienen alle kansen. Maar nog altijd maken te veel kinderen een slechte start. Daarom hebben NWO en ZonMw als onderdeel van de Nationale wetenschapsagenda het nieuwe onderzoeksprogramma Kansrijke start voor kinderen met behulp van big data opgezet. Vandaag is de subsidieoproep opengesteld om te onderzoeken óf en hoe big-data-onderzoek kan leiden tot betere preventie, hulp en ondersteuning. Aanvragen kunnen ingediend worden tot 8 december 14.00 uur.

Lees verder

JGZ
Beeld: ©JGZ

Zwangerschap en geboorte en onderzoek naar corona en COVID-19

Om de negatieve gevolgen van het coronavirus (COVID-19) te beperken, is de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19) gestart. Op de website van ZonMw staan de projecten over preventie die uit die regeling voorkomen. Over zwangerschap en geboorte en onderzoek naar corona en COVID-19.

Lees meer over:

‘Succesvol samenwerken kun je leren’

Samenwerken doe je niet om het samenwerken. Dat doe je met een reden, zoals een kansrijke start voor ieder kind. Samenwerking is cruciaal om gezondheidsrisico’s en sociale problemen tijdig te signaleren en op te vangen. Dat lukt niet door één partij! Hiervoor zijn collega’s van meerdere beleidsterreinen nodig en partners uit het medische én het sociale domein. In haar blog ‘Samenwerken kun je leren’, vertelt Hanneke van Zoest, adviseur bij Pharos hoe.

Lees de blog

Hanneke
Beeld: ©Pharos

Factsheet Nu Niet Zwanger: landelijke cijfers

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken.
Het programma loopt op dit moment 2,5 jaar en is met de landelijke uitrol van Nu Niet Zwanger inmiddels in meer dan 1 op 3 van de gemeenten actief! 

De tussentijdse resultaten van het programma zijn gebundeld in een factsheet.

Bekijk de factsheet hier

Centering Pregnancy - ‘Centering heeft ook online meerwaarde’

De lockdown dreigde voor veel Centering Pregnancy-groepen het einde te betekenen. Maar er waren ook veel groepen die online doorgingen. Verloskundigen en deelnemers delen hun ervaringen in het nieuwe Tijdschrift voor verloskundigen van de KNOV (nummer 1, september 2020).

Lees verder

Centering pregancy
Beeld: ©oudersopkomst.nl

Eritrese zwangeren ontmoeten elkaar online - ‘Alles was nieuw voor me’

Sinds juni lopen er online centering-groepen voor Eritrese zwangeren, uit alle delen van Nederland. Hier praten circa vijftien jonge vrouwen in eigen taal met elkaar, over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en ouderschap in Nederland.

Lees verder

Eritrese zwangeren ontmoeten elkaar online
Beeld: ©Centering Pregnancy / Centering Pregnancy

Genemuiden omarmt opvang jonge, onbedoeld zwanger geraakte vrouwen

Ieder uniek, kwetsbaar leven verdient een kansrijke start. Met deze idealistische gedachte is in Genemuiden De Wijkwieg ontstaan. Mirjam Grégoire is één van de initiatiefnemers van deze opvang voor jonge, onbedoeld zwanger geraakte vrouwen. Vaak zijn deze vrouwen de wanhoop nabij, voldoen ze niet aan de juiste criteria voor opvang of hebben ze geen vertrouwen in de reguliere hulpverlening. In een interview in De Stentor vertelt Mirjam meer over hoe zij met deze laagdrempelige opvanglocatie deze vrouwen kunnen ondersteunen.

Lees verder

Mirjam Grégoire
Beeld: ©Pedro Sluiter

De allereerste digitale Voor de Jeugd Dag 2020

Op maandag 2 november 2020 vindt de achtste Voor de Jeugd Dag plaats. Elkaar gewoon ontmoeten zit er dit jaar niet in, maar de ontwikkelingen rondom thema’s die de jeugd raken staan nooit stil. Vanuit de Westergas in Amsterdam worden daarom de meeste programma onderdelen live uitgezonden. U volgt het congres dit jaar dus vanuit uw eigen stoel. Met als bijkomend voordeel dat dit jaar nog meer bezoekers kunnen deelnemen en de zalen nooit vol raken! Houd de website in de gaten. De komende tijd wordt het programma aangevuld met sessies. 

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS, het Nederlands Jeugdinstituut en de VNG. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, kinderopvang, raadsleden, (jeugd)gezondheidzorg, ouders en jeugd bij elkaar.

Bekijk de website

Voor de Jeugd Dag
Beeld: ©Voor de Jeugd Dag 2020

E-learning Babykennis: over de transitie naar ouderschap en hechtingsprocessen

Draag positief bij aan de belangrijke eerste 1000 dagen
De eerste 1000 dagen van een baby vormen de cruciale blauwdruk voor de verdere ontwikkeling. Het is een intensieve levensfase, voor baby's, maar ook voor ouders! Welke thema’s spelen allemaal? Welke signalen zijn er voor emotionele problematiek bij ouders en baby? En wat kan u in uw vak doen om ondersteuning te bieden (zonder dat u gelijk psycholoog hoeft te spelen)? U leert het in deze E-learning.

Deze E-learning is geaccrediteerd door V&VN voor de jeugdverpleegkundigen. Ook voor jeugdartsen is het een waardevolle aanvulling op bestaande kennis.

Meer informatie over Babykennis en de E-learning vindt u via deze link.