Ondersteuning voor lokale coalities: menukaart en analysetool

Werkt u in een lokale coalitie voor Kansrijke Start of bent u bezig met de formatie ervan? Alle lokale coalities kunnen gebruikmaken van twee handige hulpmiddelen van Kansrijke Start: de analysetool en de menukaart. De verantwoordelijkheid om een lokale coalitie te beginnen, ligt bij de gemeenten. De analysetool en de menukaart kunnen u helpen de juiste aanpak te bepalen. Op basis van het resultaat van de analyse kunt u vervolgens in de lokale coalitie passende interventies bepalen met de menukaart.

Analysetool Kansrijke Start

De analysetool brengt in kaart wat uw organisatie al doet in de cruciale 1000 dagen-periode van een kind. Na invullen van de vragenlijst (duur: 15 à 20 minuten) is duidelijk op welke punten de aanpak en de samenwerking versterkt kan worden. Op deze pagina leest u meer over de analysetool Kansrijke Start en kunt u het instrument gebruiken.

©Hollandse Hoogte

Menukaart Kansrijke Start

De menukaart geeft een overzicht van alle interventies die van belang kunnen zijn tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. Uw organisatie kan passende keuzes maken uit ongeveer honderd verschillende goed beschreven en erkende interventies, uit zowel het medische als het sociale domein. Op deze pagina leest u meer en vindt u een verwijzing naar de menukaart.

Meer informatie

De menukaart is vrij toegankelijk, voor de analysetool ontvangt u inloggegevens. Heeft u vragen over dit bericht of de analysetool en de menukaart? Neemt u dan contact op.