Nieuwsbrief Kansrijke Start - Kansrijke Start heeft de toekomst

We zijn volop bezig met de voorbereidingen van de online conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’ die op 14 juni zal plaatsvinden. U kunt zich nog steeds aanmelden voor de conferentie. Het belooft een unieke conferentie te worden waarbij we jullie voor het eerst online zullen ontmoeten en de mogelijkheid bieden om inspiratiesessies te volgen. Hieronder leest u hoe u zich voor de conferentie kunt aanmelden.

Om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is er een informatiepagina op de programma site Kansrijke Start gemaakt. Op deze pagina vindt u nieuwsberichten en praktijkvoorbeelden van organisaties en gemeenten die voorbereidingen treffen voor het prenataal huisbezoek door de JGZ. Daarnaast leest u meer over de volgende online themabijeenkomst van het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. Aan de hand van praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leeuwaren en Steenwijkerland laten we u zien hoe de Kansrijke Start aanpak geborgd kan worden. We stellen u in deze nieuwsbrief voor aan Judith de Bruin van spiegelgroep Kansrijke Start en brengen een bezoek aan Het Kleine Helden Huis in Rotterdam.

Meld u aan voor de conferentie ‘Kansrijke Start heeft de toekomst’

Ook dit jaar organiseert VWS samen met Pharos en het College Perinatale Zorg (CPZ) een landelijke conferentie om elkaar te ontmoeten en te inspireren. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze derde landelijke conferentie 'Kansrijke Start heeft de toekomst!'. Dit keer geheel online. Het doel van deze editie is delen wat er tot nu toe bereikt is en elkaar inspireren hoe we de samenwerking rondom de 1e 1000 dagen verder kunnen versterken. Daarnaast richten we onze blik ook op de toekomst: hoe kunnen we de Kansrijke Start aanpak zo goed mogelijk borgen? Net zoals afgelopen edities richt de landelijke conferentie zich op alle (potentiële) partners van de lokale coalities. U kunt het programma bekijken op de website. Het staat u vrij het programma zo te volgen als u zelf wilt. Als u zich inschrijft, ontvangt u op 14 juni in de ochtend een e-mail met de laatste informatie. Daarin staat een URL vermeld waarmee u als deelnemer toegang krijgt tot het platform van de conferentie. Op het platform kunt u met uw opgegeven emailadres inloggen en alle livestreams volgen.

Meld u aan voor de conferentie

Beeld: ©VWS

Lancering informatiepagina ‘Wetsvoorstel Prenataal huisbezoek door de JGZ’

Alle informatie rondom het wetsvoorstel prenataal huisbezoek door de JGZ is vanaf nu te vinden op de programma website Kansrijke Start. Op deze pagina leest u nieuwsberichten rondom het wetsvoorstel en vindt u inspirerende voorbeelden van organisaties en gemeenten die voorbereidingen treffen voor het prenataal huisbezoek door de JGZ.

Stand van zaken
VWS heeft het NCJ opdracht gegeven om een handreiking voor de implementatie van het PHB JGZ te ontwikkelen. Dit naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) waarin gemeenten de taak krijgen om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie in hun gemeente. De gemeente moet deze taak opdragen aan dezelfde organisatie die voor de gemeente de JGZ uitvoert. De te verwachten ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2022. Het PHB JGZ is primair bedoeld om zwangeren/gezinnen in een kwetsbare situatie al in een vroeg stadium meer of beter passende ondersteuning te kunnen bieden, zodat het (komende) kind (en het gezin) een goede start kan krijgen. Dit wetsvoorstel heeft niet alleen betrekking op de jeugdgezondheidszorg maar ook op andere partijen zoals de geboortezorg en gemeenten. Ofwel het is een ontwikkeling die alle partijen die betrokken zijn bij zwangeren en hun gezinnen raakt.
Om te komen tot een handreiking waarmee alle betrokkenen zijn geholpen heeft het NCJ een projectteam samengesteld. Daarnaast is er een breed georiënteerd expertise team geformeerd dat actief meeleest met de ontwikkeling van de handreiking. In dit team zijn de kraamzorg, KNOV, NVOG, CPZ, V&VN, AJN, JGZ managers, cliëntvertegenwoordiging, gemeenten en kenniscentra vertegenwoordigd.

Bekijk de informatiepagina

Even voorstellen: In gesprek met Judith de Bruin over de spiegelgroep Kansrijke Start

Sinds juni 2020 wordt de spiegelgroep Kansrijke Start gevormd. In deze spiegelgroep zijn ervaringsdeskundigen aangesloten die ieder met een andere invalshoek meedenken met leden van het programmateam Kansrijke Start en hun visie delen. In dit interview maken we kennis met ervaringsdeskundige Judith de Bruin.

Lees verder

Beeld: ©Judith de Bruin

Emeritus-hoogleraar Public Health Koos van der Velden geridderd

Prof. Dr. Koos Van der Velden is emeritus-hoogleraar Public Health aan het RadboudUMC en sinds 2008 actief als voorzitter van de expertgroep Zwangerschap en Geboorte en tevens lid van de Landelijke Coalitie Kansrijke Start. Jarenlang heeft hij zich belangeloos en op persoonlijke titel ingezet voor verbetering van de geboortezorg en de unieke positie van verloskundigen. Koos is onlangs benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. We feliciteren Koos met deze welverdiende onderscheiding en vroegen hem om een reactie.

Met elkaar zijn we bezig om de hele beweging in de geboortezorg met onder andere Kansrijke Start op gang te krijgen. Ik zie dit dan ook als erkenning voor iedereen die hieraan werkt. We doen dit uiteindelijk samen. – Koos van der Velden

Beeld: ©Koos van der Velden

Themasessie Monitoren samenwerking medisch en sociaal domein

Op 6 juli 2021 vindt er weer een (online) themabijeenkomst plaats als onderdeel van het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start. Het onderwerp is deze keer “Monitoren samenwerking tussen medisch en sociaal domein”. Het RIVM bereid deze bijeenkomst voor in samenwerking met deelnemers van de Lerende Lokale Monitor Tafel. Tijdens de bijeenkomst zullen we dieper ingaan op mogelijkheden om (het proces naar) samenwerking tussen professionals uit de geboortezorg en bijvoorbeeld de JGZ te kunnen monitoren. Lokale coalities die hier ervaring mee hebben, zullen deze met je delen. Het programma wordt nog vormgegeven, maar u kunt zich wel alvast inschrijven! De bijeenkomst is bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring of de inrichting ervan. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.Wilt u deze themasessie bijwonen? Meld u via deze link. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Boesveld

Aandachtspunten bij het opzetten en borgen van je Kansrijke Start aanpak

Onder de borging van Kansrijke Start verstaan we het verankeren, bestendigen en blijvend maken van werkzame activiteiten, werkvormen en andere onderdelen die uit het actieprogramma voortkomen. Hoe u dat kunt doen, laten we in deze blog zien met praktijkvoorbeelden van de gemeenten Leeuwarden en Steenwijkerland. Leer over de werkzame elementen en actuele aanknopingspunten in hun aanpak en laat u inspireren.

Lees verder.

Beeld: ©Pharos

De huisarts, belangrijke partner in Kansrijke Start coalitie

Sascha Kotterer is huisarts in Overvecht, een Utrechtse wijk waar veel inwoners met een laag opleidingsniveau en inkomen wonen, met een lage score in gezondheidsbeleving. Als huisarts werkt zij in Utrecht enthousiast mee aan het programma ‘Nu niet Zwanger’ en is zij voorzitter van UFA, het Achterstandsfonds voor huisartsen in Midden Nederland. Ook is zij moeder van twee zoons.

Lees verder.

Beeld: ©Sascha Kotterer

Platform Betrokken Vaderschap & Kansrijke Start trekken samen op

Het is belangrijk dat moeders goede ondersteuning krijgen voor, tijdens en na de geboorte van hun kind. Zeker als hun situatie kwetsbaar is… En de vader? Pharos heeft een thema pagina gelanceerd die gaat over de betrokkenheid van vaders bij de zwangerschap, geboorte en na de bevalling. Een vader is geen moeder, maar heeft wel een kind. Ook al draagt hij het ongeboren kind niet zelf. Ook al heeft hij niet dezelfde zorg nodig als de moeder. Ook al is zijn rol voor en na de geboorte anders. En betrokken vaders zorgen voor een kansrijke start voor hun kinderen, zeker in de eerste 1000 dagen van het leven. Zij zorgen voor veerkracht en balans in het jonge gezin. Ze bepalen zelf hoe hun betrokkenheid eruitziet en hoe ze hun rol willen vervullen. Als ze zich daarin gezien en gesteund voelen, helpt dat hen bij hun unieke rol. Op de pagina zijn interviews en goede voorbeelden opgenomen die voor u als zorgverlener of beleidsmaker interessant kunnen zijn.

Lees verder.

Beeld: ©Fotograaf Raūl Neijhorst

Best practice: Centering-bijeenkomsten gericht op aankomende vaders

De verloskundige zorg richt zich vooral op aanstaande moeders en tegelijk koesteren we als ideaal, dat vaders betrokken zijn bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. De Centering Partnermodule ondersteunt zowel aanstaande vaders als verloskundigen bij het oppakken van hun rol. Dit zijn twee groepsbijeenkomsten van twee uur gericht op de vaders en partners, die onderdeel vormen van de CenteringZwangerschap (CenteringPregnancy) waaraan hun partners meedoen. Tijdens deze bijeenkomsten reflecteren mannen op wat voor vader zij willen zijn en hoe zij hun vaderschap willen vormgeven. Ook wordt er gesproken over de impact van de komst van een kind op de partnerrelatie, en hoe je als stel hiermee kunt omgaan. Van de 150 verloskundigenpraktijken die Centering aanbieden, bieden 95 een tot drie bijeenkomsten voor de partners aan.

Lees verder.

Beeld: ©CenteringZorg

Op bezoek bij Het Kleine Helden Huis

Na de geboorte van een prematuur baby ontvangen worden in een huiselijke omgeving waar de controle ’s plaatsvinden en ouders door verschillende professionals geholpen kunnen worden. Dit gebeurt in Het Kleine Helden Huis in Rotterdam. Ouders met te vroeg of te klein geboren baby’s en kinderen met een moeizame start kunnen hier na de bevalling terecht voor het nazorgtraject. We mochten een bezoek brengen aan Het Kleine Helden Huis en maken kennis met oprichters Angelique Haringsma en Hiltje Heyman.

Lees verder

Beeld: ©Angelique Haringsma (links) en Hiltje Heyman (rechts) aan het werk in Het Kleine Helden Huis

Kansongelijkheid begint in de baarmoeder

Het College Perinatale Zorg ging onlangs in gesprek met Bastian Ravesteijn, universitair docent aan de Erasmus School of Economics en gepromoveerd als econoom. Op de website KansenKaart.nl brengt hij met collega’s de kansengelijkheid in Nederland in kaart, onder meer op het gebied van inkomen en onderwijs. Ook het thema geboortegewicht leverde een aantal opvallende conclusies. Er is een duidelijke relatie tussen een laag geboortegewicht of vroeggeboorte en het ouderlijk inkomen.

Lees verder

Webinar Kans(on)gelijkheid in onderwijs én geboortezorg

In de documentairereeks ‘Klassen’ was onlangs te zien dat kans(on)gelijkheid in het onderwijs hoog op de agenda staat. Ook binnen de geboortezorg is dit een belangrijk punt waar langzaam maar zeker meer aandacht komt voor sociale verloskunde. Sociaaleconomische factoren worden genoemd als duiding bij de stagnatie van perinatale sterftecijfers en het bereik en de bekendheid van het actieprogramma Kansrijke Start groeit. Wat zijn de parallellen tussen het onderwijs en de geboortezorg? Waar zit de urgentie? En welke voorbeelden bieden nu perspectief voor de toekomst? Op 3 juni van 20:00 tot 21:00 uur organiseert het College Perinatale Zorg webinar ‘Kans(on)gelijkheid in onderwijs én geboortezorg’ waarbij Rinda den Besten (bestuurder in onderwijs én Jeugdbescherming), Geri Bonhof (bestuursvoorzitter CPZ en lid stuurgroep Kansrijke Start) en Eric Steegers (gynaecologie Erasmus MC, gespecialiseerd in zorg in “achterstandswijken” en lid Landelijke coalitie Kansrijke Start) het thema bespreken.
Meld u aan voor het webinar

Save the date: Webinar Monitoring en Evaluatie

Wilt u weten of uw Kansrijke Start aanpak werkt? Wilt u uw resultaten zichtbaar maken? Leren van samenwerking? In het webinar Monitoring en Evaluatie (M&E) bespreken we manieren om dit vorm te geven. Inspirerend en praktisch, zodat u er mee aan de slag kunt. Het webinar zal plaatsvinden op maandag 28 juni van 10:00 tot 11:30 uur. Noteer de datum vast in uw agenda. Meer informatie volgt binnenkort via de website van Pharos en de nieuwsbrief Kansrijke Start.

Starten of opfrissen?
Het webinar is bedoeld voor beleidsmedewerkers en projectleiders Kansrijke Start die een start willen maken met M&E of er behoefte aan hebben om hun kennis wat op te frissen. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom. Deelname is kosteloos. Tijdens het webinar geven we basiskennis over monitoring en evaluatie, een overzicht van verschillende methoden en inspireren we u met voorbeelden uit andere gemeenten. Uiteraard helpen we u met het opdoen van ideeën voor concrete vervolgstappen. We organiseren het webinar in samenwerking met onze collega’s van het Pharos programma Gezondin en Platform31.  

Campagne Puur rookvrij

De landelijke campagne PUUR rookvrij is weer te zien en horen op onder andere tv en radio. (Zorg)professionals kunnen via een wachtkamerscherm, posters, flyers en visitekaartjes aandacht vragen voor PUUR rookvrij. Deze gratis campagnematerialenkunt u in de wachtkamer plaatsen en meegeven aan mensen die roken. 

Lees verder.

Sociale netwerken van ouders

Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Mensen uit het netwerk van ouders kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door het geven van advies en praktische of emotionele steun. De waarde die sociale netwerken voor ouders kunnen hebben heeft de aandacht van de overheid, zeker sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Het SCP onderzocht met bestaande surveys en nieuwe diepte-interviews met ouders de rol van Sociale netwerken van ouders bij de opvoeding en andere ouderschapstaken. Uit dit onderzoek blijkt dat steun vanuit het eigen netwerk voor ouders vaak positieve effecten en opbrengsten heeft, maar ook kan leiden tot onzekerheid. De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk. Juist ouders in een kwetsbare positie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. Daarnaast zitten er grenzen aan de inzetbaarheid van het netwerk. Een deel van de ouders wil bijvoorbeeld geen steun vanwege privacy- en schaamtegevoelens.

Lees verder.