Op bezoek bij Het Kleine Helden Huis

Na de geboorte van een prematuur baby ontvangen worden in een huiselijke omgeving waar de controle ’s plaatsvinden en ouders door verschillende professionals geholpen kunnen worden. Dit gebeurt in Het Kleine Helden Huis in Rotterdam. Ouders met te vroeg of te klein geboren baby’s en kinderen met een moeizame start kunnen hier na de bevalling terecht voor het nazorgtraject. We mochten een bezoek brengen aan Het Kleine Helden Huis en maken kennis met oprichters Angelique Haringsma en Hiltje Heyman.

Beeld: ©Angelique Haringsma (links) en Hiltje Heyman (rechts) aan het werk in Het Kleine Helden Huis

Wie zijn jullie en hoe zijn jullie tot het ontstaan van Het Kleine Helden Huis gekomen?

Hiltje: Ik ben Hiltje Heyman en ik heb een achtergrond als gezinscoach en coach in het bedrijfsleven, twee totaal uiteenlopende dingen die ook weer raakvlakken hebben. Samen met Angelique Haringsma hebben we drie jaar geleden Het Kleine Helden Huis opgericht.

Angelique: Ik ben Angelique Haringsma, kinderarts en neonatoloog en werk sinds een aantal jaar in het Franciscus Gasthuis en Vlietland ziekenhuis. Hiltje en ik hebben elkaar vier jaar geleden langs het voetbalveld leren kennen waar onze beide zoons bij elkaar in hetzelfde team speelde. Hiltje werkte toendertijd als gezinscoach in Rotterdam en in ons gesprek kwam ze erachter dat kinderen die te vroeg geboren op later leeftijd problemen kunnen krijgen. En dat dit niet in de standaard vragenlijst staat opgenomen als je bij een gezin begint. Ik deelde op mijn beurt mijn zorgen over het feit dat ouders waarvan de kinderen te vroeg geboren zijn of een kleine baby krijgen sociaal vastlopen. Ik merkte tijdens het spreekuur dat het niet goed kan gaan met een gezin. Als je dan met hen in de spreekkamer zit en een kwartier hebt dacht ik: ‘Waar kan ik nu met het gezin naar toe om ze te kunnen helpen?’ Dat was ons raakvlak en vandaar uit dacht en we waarom gaan we het niet anders organiseren?

Het gaat om kinderen die niet ziek zijn maar wel regelmatig voor controle terug moeten komen, vaak bij hele kleintjes nog tot acht jaar in het ziekenhuis. Waarom kunnen we ze niet terugzien in een huiskamer setting waar de gezinscoach rondloopt en waar je direct kunt doorpakken.. Je creëert hierdoor korte lijnen en zorgt effectief en veel meer voor preventie. We weten bijvoorbeeld dat de kans voor moeders met een depressie om een kind met een depressie te krijgen vele malen hoger is. Als je er snel bij bent kun je voorkomen dat dat soort problemen beginnen. Aanvankelijk hebben we de spreekuren vanuit het ziekenhuis waar ik werk hiernaartoe verhuisd en wat je nu ziet is dat Het Kleine Helden Huis meer bekendheid begint te krijgen en we ook kinderen uit andere ziekenhuizen verwelkomen. Inmiddels hebben we een team van 15 man in dienst die bestaat uit een orthopedagoog, volwassenpsycholoog, GZ psycholoog, kinderpsycholoog, en werken we samen met eerste lijns fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten energotherapeuten. Als ouders vastlopen en je niet weet waar je ze naartoe kan verwijzen dan kan je besluiten om ze over een maand zelf terug te zien. Hierdoor blijven gezinnen veel te lang in de tweede lijn hangen. Nu hebben we de juiste zorg op de juiste plek, gewoon in de eerste lijn waar ze thuishoren en dus gericht op preventie.

Beeld: ©Het Kleine Helden Huis

Hoe zijn jullie uiteindelijk de stap gaan zetten om tot de oprichting te komen?

Hiltje: Door het echt te doen. Wij zijn begonnen met fondsenwerving en door het verplaatsen van het spreekuur van het ziekenhuis hiernaartoe hadden we al een begin. Ook door het verplaatsen van het PremaTuurlijk spreekuur wat samen met het CJG in het ziekenhuis plaatsvond van Angelique hadden we gelijk contact met het CJG en dan zorgt voor een prettig netwerk. Het eerste jaar konden we door fondsenwerving starten en hebben we in dat jaar onze weg kunnen zoeken en vinden. Je ziet dan tegen welke deuren je aanloopt als het gaat om financiering en met name de financiering van psychosociale zorg, want daar is nog heel veel niet in gefinancierd.
Angelique: We proberen ouders nu via het persoonsgebonden budget van de gemeente te helpen. Het lastige hiermee is dat als iemand zijn of haar PGB niet kan beheren het ook niet krijgt. Dat betekent dat je daarmee een grote groep buitensluit en dat is juist de groep waar Stevige Start zich hard voor maakt. Het gaat hierbij om een groep ouders die behoefte heeft aan hulp en vaak niet de juiste begeleiding krijgen. Als ze binnen het reguliere circuit doorverwezen worden hebben ze vaak met lange wachttijden te maken. En omdat er sprake is van onvoldoende kennis wordt er vaak niet goed gediagnostiseerd. Omdat CJG’s ons aan het werk zagen maken zij kenbaar dat hier bepaalde kennis zijn waar alle professionals vanaf moeten weten die in aanmerking komen met deze ouders met een lage sociaaleconomische status. Hier is een opleiding uit ontstaan die we binnenkort gaan introduceren voor professionals zodat er goed gesignaleerd en doorverwezen kan worden. De specialistische kennis die we hier hebben opgebouwd gaan we nu met de rest van het veld delen. Dit is ook één van de redenen waarom ouders hier graag zorg willen krijgen. Stel dat een ouder in het prille begint vastloopt en depressief raakt of een burn-out krijgt dan gaat hij of zij naar de psycholoog. Die kent de achtergrond en weet waar deze moeder of vader vandaan komt en sluit in principe altijd af met een behandeling waarbij het draait om interactie met het kind om naar de hechting te kijken. Hier wordt holistisch gekeken naar het hele systeem en gezin. Als de ouder hier de zorg krijgt is dit altijd ouder met kind.

Beeld: ©Het Kleine Helden Huis

Wat kan Het Kleine Helden Huis betekenen voor ouders en hun kinderen?

Angelique: Vanaf het begin dat ouders het ziekenhuis verlaten met een prematuur geboren of dysmatuur geboren baby of een baby met moeilijke ziekenhuis start dan kunnen wij begeleiding en zorg bieden in een heel breed scala. Namelijk van paramedische en medische zorg, die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, plus psychosociale zorg. Of dat nou is voor de ouders of voor het kind tot en met 18 jaar, dat maakt niet uit. Wij zien dat er bij deze groep kinderen behoorlijk wat gedragsgevolgen zijn. Ze vallen vaak uit op school en komen op hun vierde, zesde of achtste levensjaar terugkomen omdat er (gedrags-)problemen zijn ontstaan die we hier in kaart kunnen brengen. Tijdens de eerste 1000 dagen zien we ze en kunnen we veel voor hen betekenen en zorgen dat ze vanuit een moeilijke start, ook op latere leeftijd, een gezonde ontwikkeling kunnen krijgen. Omdat Het Kleine Helden Huis er nog niet zo lang is zijn er al heel veel kinderen die zo een start hebben gekend en die willen wij indien nodig blijven begeleiden. Het stopt niet bij die eerste 1000 dagen, we gaan door tot en met 18 jaar omdat wij denken dat als hier op je zesde komt het ook weer preventief is voor je puberteit.

Beeld: ©Het Kleine Helden Huis

Hoe zien jullie Het Kleine Helden Huis in de toekomst?

Hiltje: Onze eerste ambitie is dat we alle ouders met prematuur, dysmatuur geboren baby of een baby met een moeilijke start landelijk kunnen bedienen. Wij vinden dat alle ouders en kinderen een eerlijke start verdienen. Concreet houdt dit in dat wij ook de gezinnen die niet in aanmerking komen voor pgb kunnen bedienen en in een zo vroeg mogelijk stadium het liefst zodra ze uit het ziekenhuis worden ontslagen ook thuis direct voor ze klaar kunnen staan. Deze preventieve aanpak zorgt in de toekomst voor minder gedragsproblematiek en dat het gezin vanaf het prille begin ondanks een slechte start alsnog een gezonde ontwikkeling (zowel fysiek als sociaal emotioneel) kan doormaken. Wij zijn eigenlijk benaderd met de vraag of wij willen uitbreiden in een aantal steden zoals Utrecht en Den Haag. En dat zouden we heel graag willen. Daarnaast willen we graag een kennis en expertisecentrum zijn als het gaat over deze problematiek, zodat professionals buiten Het Kleine Helden Huis aan de slag kunnen. We blijven onderzoek doen en we zorgen dat alle methodieken die we inzetten wetenschappelijk onderbouwen waardoor dat wat we doen ook geborgd kan worden. In de praktijk proberen we dingen uit om het vervolgens te meten en onderbouwen en dan te kunnen borgen. Door het uiteindelijk te gaan doen weet je of iets werkt of niet. Het Kleine Helden Huis laat door middel van een sterke samenwerking tussen paramedische en medische professionals onder één dak ouders en hun kinderen snel en preventief geholpen kunnen worden.

Ons, motto is ieder gezin huppelend de deur uit

Bekijk de website van Het Kleine Helden Huis