Even voorstellen: In gesprek met Judith de Bruin over de spiegelgroep Kansrijke Start

Sinds juni 2020 wordt de spiegelgroep Kansrijke Start gevormd. In deze spiegelgroep zijn ervaringsdeskundigen aangesloten die ieder met een andere invalshoek meedenken met leden van het programmateam Kansrijke Start en hun visie delen. In dit interview maken we kennis met ervaringsdeskundige Judith de Bruin.

We stellen de lezers van de nieuwsbrief Kansrijke Start graag voor aan de leden van de spiegelgroep Kansrijke Start. Zou je jezelf kunnen voorstellen?

Mijn naam is Judith de Bruin. Ik ben 25 jaar en woonachtig in Den Haag. Ik ben moeder van een zoon van 7 jaar en werk als ambulant begeleider bij Siriz. Zelf ben ik in het verleden geholpen door Siriz. Ik ben op mijn zeventiende onbedoeld zwanger geraakt en woonde toen deels bij mijn ouders. De vader van het kind heeft ervoor gekozen om weg te gaan waardoor ik alleen achter bleef. Het was niet mogelijk om met een baby bij mijn ouders te blijven wonen, omdat dat een onveilige situatie zou creëren. Op dat moment kreeg ik ambulante ondersteuning en stond ik bij twee verschillende organisaties op de wachtlijst voor een noodwoning. Uiteindelijk heb ik 1,5 jaar gewoond in een noodwoning. Vandaar uit ben ik met urgentie doorgestroomd naar een zelfstandige woning waar ik nu samen met mijn zoontje woon.

Beeld: ©Judith de Bruin

Na een aantal jaar gewerkt te hebben in de supermarkt en in de kinderentertainment kwam ik erachter dat dat niet de plek was waar ik gelukkig van werd en mijn energie uit kon halen. Naast mijn ongeplande zwangerschap, waardoor ik tienermoeder werd, was ik ook een vroegtijdig schoolverlater. Ik ben opgegroeid met een broer met psychische problematiek en verslavingsproblematiek. In die zin ben ik op meerdere vlakken ervaringsdeskundig. Ik ben toen een training gaan volgen bij ExpEx als ervaringsdeskundige. Vervolgens ben ik bij verschillende organisaties als vrijwilliger aan de slag gegaan. Daarnaast heb ik bij Siriz deelgenomen aan de cliëntenraad en in de tussentijd ben ik de opleiding voor maatschappelijk werker gaan volgen. Na het behalen van mijn diploma ben ik bij Siriz in dienst getreden.

Kun je meer vertellen over jouw rol bij Siriz?

Ik werk als ambulant begeleider en preventiemedewerker voor Siriz in de regio Den Haag e.o. Ik zet mijn ervaringsdeskundigheid in binnen deze rollen.

In mijn functie als preventiemedewerker ga ik langs scholen voor het verzorgen van gastlessen over onbedoelde zwangerschappen, het voorkomen van onbedoelde zwangerschappen en wensen en grenzen. Afhankelijk van de les en de leerlingen kijk ik of het delen van mijn ervaringsverhaal passend is. Op deze manier zet ik mijn ervaringsdeskundigheid in.

Daarnaast begeleid ik als ambulant begeleider vrouwen en mannen die te maken hebben met een ongeplande zwangerschap. Ik ondersteun hen zowel praktisch als sociaal-emotioneel. Dit doe ik in de regio Den Haag e.o., maar ook online via chat, WhatsApp, mail en telefoon. Ik vind het waardevol dat ik met mijn ervaring toekomstperspectief en hulp kan bieden. Door het gevoel van afstand te doorbreken en aansluiting te zoeken ontstaat er een goede samenwerkingsrelatie.  

Wat was voor jouw aanleiding om deel te nemen aan de spiegelgroep Kansrijke Start?

Ik ben benaderd met de vraag of ik wilde aansluiten bij de spiegelgroep Kansrijke Start. Omdat dit een langdurig traject zou zijn waarbij ik niet slechts één keer in gesprek ga met een beleidsmedewerker of meedenk als ervaringsdeskundige sprak me dit aan. Ik vind het mooi om voor een langere tijd een bijdrage te leveren, uiteindelijk doe je het bij Kansrijke Start voor (aanstaande) ouders en juist van hen kan je het meest leren.

Op welke manier denk je dat de spiegelgroep bijdraagt aan het actieprogramma Kansrijke Start?

Het is belangrijk dat de doelgroep een mogelijkheid krijgt om hun stem te laten horen zodat het eindresultaat ook aansluit bij hun behoeften en wensen. Door een spiegelgroep in het leven te roepen zorg je ervoor dat de stem van de doelgroep ook doorklinkt richting de beleidsmakers. Laatst sloot ik samen met een ander lid van de spiegelgroep aan bij een bijeenkomst voor mensen van een coalitie met het onderwerp hoe ervaringsdeskundigen betrokken kunnen worden. Interessant om te zien dat de ene coalitie al wat verder was is in het samenwerken met ervaringsdeskundigen en andere coalities hier nog mee gaan starten.

Wat hoop je samen met de andere leden van de Spiegelgroep Kansrijke Start te bereiken?

Met de spiegelgroep Kansrijke Start verwacht ik dat we onze ideeën en het beleid kunnen samenbrengen en kunnen voorzien in de behoefte van de doelgroep. Door meer aansluiting te creëren kunnen we (aanstaande) ouders beter helpen. Zij moeten er uiteindelijk echt wat aan hebben en dit ook merken in de praktijk.