Prenataal huisbezoek door de JGZ

Meer kinderen een kansrijke start! De wetswijziging waarmee vanaf 1 juli 2022 zwangeren en/of hun gezinnen in een kwetsbare situatie een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (JGZ) krijgen aangeboden, draagt hieraan bij. Gemeenten worden met deze wetswijziging verplicht het prenatale huisbezoek in te kopen bij c.q. op te dragen aan dezelfde organisatie die de jeugdgezondheidszorg voor de gemeente uitvoert.

De wetswijziging is erop gericht om al in een vroeg stadium van de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie.

Hierbij is het wenselijk dat de verloskundig zorgverlener al bij de intake, vroeg in de zwangerschap systematisch vraagt naar zowel de medische risicofactoren als de sociale risicofactoren. Zo kan een afweging worden gemaakt of er sprake is van een kwetsbare situatie. Als er sprake is van een kwetsbare situatie wordt een prenataal huisbezoek aangeboden waarbij het vrijwillige karakter van dit huisbezoek voorop staat. Om deze wetswijziging in de praktijk te doen laten slagen is een goede samenwerking en het maken van afspraken tussen de geboortezorg en de JGZ, essentieel. De handreiking ‘Prenataal huisbezoek JGZ’ die in september via deze pagina wordt gepubliceerd biedt hiervoor handvatten. 

Via het gemeentefonds stelt het Rijk voor deze nieuwe taak voor gemeenten jaarlijks € 5,3 mln. beschikbaar. Daar de wetswijziging in plaats van 1 januari 2022 op 1 juli 2022 in werking treedt, vindt er een correctie voor 2022 plaats. Bij deze correctie is rekening gehouden met eventueel al gemaakte kosten. In de komende meicirculaire wordt de nieuwe verdeling voor 2022 gepubliceerd.

Beeld: ©-

Themapagina prenatale zorg

Bekijk de themapagina ‘Prenatale zorg’ van het ZonMw

In de praktijk

Hieronder vindt u een aantal inspirerende interviews en praktijkvoorbeelden van organisaties die bezig zijn met de implementatie van het prenataal huisbezoek door de JGZ.

Beeld: ©Fotograaf Martin de Bouter

Kracht van prenataal huisbezoek

Beeld: ©Margreet de Ruiter

Aanpak van de GGD Gelderland-Zuid

Beeld: ©Jenneke van Bussel tijdens een prenataal huisbezoek op Saba

Prenatale zorg van groot belang op Saba

Veelgestelde vragen

Via onderstaande link treft u een aantal Q&A’s rondom de wetswijziging ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’. Staat uw vraag er niet bij? Neem in dat geval contact op met de Dienstpostbus Kansrijke Start

Bekijk de veelgestelde vragen

Praktijkverhalen gezocht

Bent u als regio of organisatie bezig met het inrichten van het prenataal huisbezoek door de JGZ en zou u deze ervaring willen delen met andere regio’s? Stuur dan een email naar de Dienstpostbus Kansrijke Start.