Nieuwsbrief Kansrijke Start - duurzaam, lokaal en toekomstbestendig!

Hoe houden we het thuiswerken vol? De tips vliegen je om de oren. De dagelijkse herfstwandeling maakt voor ons veel goed. Door het toenemende aantal corona besmettingen en alles wat daar bij komt kijken is er een wisseling geweest in bewindspersonen. Hugo de Jonge heeft besloten een aantal taken over te dragen aan zijn collega’s. Staatsecretaris Blokhuis gaat met veel betrokkenheid verder met Kansrijke Start, een eerste kennismaking is alweer een feit.

Graag besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan een aantal updates vanuit het programmateam, waaronder het wetsvoorstel ‘prenataal huisbezoek door de JGZ’, een kort verslag van de hackathon Samen Toekomst Maken van 27 oktober, onze deelname aan de Voor De Jeugd Dag op 2 november en de online bijeenkomst met leden van de landelijke coalitie over duurzame financiering met het oog op een kansrijke start.

Daarnaast volop aandacht voor nieuws uit de lokale coalities en een oproep om deel te nemen aan onderzoek naar signaleren van kwetsbare gezinnen. Lees vooral verder!

Wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de JGZ’ ingediend bij de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ)’ is aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting zal het wetsvoorstel op 1 juli 2021 in werking treden.

Via de website van Kansrijke Start blijven we u op de hoogte houden van de vorderingen van het wetsvoorstel.

Lees het volledige nieuwsbericht hier.

Hackathon Samen Toekomst Maken & Kansrijke Start

Het event Samen Toekomst Maken is een initiatief van de Associatie voor Jeugd. Een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein die de handen ineenslaan om kennis, tools, ervaringen en vraagstukken over (digitale) innovatie in het jeugddomein bij elkaar te brengen op één plek. Elk jaar wordt er een event georganiseerd om samen met én van elkaar te leren hoe je fundamenteel anders kunt innoveren en om stil te staan bij de rol die digitalisering daarin kan spelen.

Kansrijke Start
Dit jaar is Kansrijke Start een belangrijk thema binnen het event. Tijdens de opening van het event op 27 oktober hebben vier teams hun oplossing gepitcht als antwoord op twee vraagstukken die de organisatie heeft ingebracht en raakvlak hebben met het actieprogramma Kansrijke Start:

1. Hoe maak je (toekomstige) ouders bewust van een gezonde leefstijl?

2. Hoe kunnen professionals eerder zicht krijgen op kwetsbare zwangere vrouwen of jonge ouders?

Prijs
VWS stelt een geldbedrag van maximaal €10.000,- beschikbaar voor de winnaar in de vorm van een opdracht om het komende jaar het idee verder te brengen. De vijfkoppige jury, onder leiding van Ciska Scheidel (directeur Publieke Gezondheid VWS), kon online de pitches volgen en hebben samen een winnaar benoemd tijdens de landelijke finale.

And the winner is...
Serious Avatars! Zij hebben met de meeste stemmen van het publiek en een overtuigde jury de prijs in de wacht gesleept. Het team wilt een app ontwikkelen voor de zwangere vrouw met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). In de app kun je je eigen zorg-avatar kiezen aan wie je vragen stelt rondom zwangerschap. En er zitten spelelementen in verwerkt op het niveau van de gebruiker. Hiermee worden deze jonge moeders gestimuleerd om zelf met hulpvragen te komen. Komend jaar zal dit team worden begeleidt om hun concept in samenspraak met VWS verder te ontwikkelen.

Doe mee met onderzoek naar signaleren van kwetsbare gezinnen

De eerste 1000 dagen van het leven van een kind zijn bepalend voor zijn of haar leven. Door aanstaande ouders in een kwetsbare situatie zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen, kunnen we ze ondersteuning bieden om zo hopelijk ieder kind een Kansrijke Start te geven.

Met deze kerngedachte is het onderzoeksbureau Dijksterhuis & van Baaren, in opdracht van het ministerie van VWS, eerder dit jaar begonnen met het project Tijdig signaleren van kwetsbare (aanstaande) ouders. Het idee is om een gedragsinterventie te ontwikkelen die een aantal beroepsgroepen helpt bij het tijdig signaleren van kwetsbaarheid. Die gedragsinterventie zal worden ontwikkeld op basis van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar de psychologie van gedragsverandering. Dit doen de gedragspsychologen van Dijksterhuis & van Baaren in samenwerking met mensen uit de desbetreffende beroepsgroepen, zodat die zo goed mogelijk aansluit bij hun praktijk en werkwijze.

We willen u vragen om de vragenlijst voor dit onderzoek in te vullen, en de vragenlijst te verspreiden onder collega’s. Hopelijk kunnen we er zo samen voor zorgen dat we zoveel mogelijk kwetsbare gezinnen in ons vizier krijgen, om hen vervolgens de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Wilt u nog een stapje verdergaan in het meehelpen? Wijs dan uw collega’s op de vragenlijst of deel het in uw netwerk.

Het invullen duurt zo’n 20 minuten. De hoofdbevindingen van het onderzoek zullen onder andere worden gedeeld in onze Kansrijke Start nieuwsbrief.

Vult u de vragenlijst in? Klik hieronder op de link die op u van toepassing is:

Eerstelijns verloskundigen: https://bit.ly/36rhMWU

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen: https://bit.ly/33lc32T

Workshop Kansrijke Start tijdens Voor De Jeugd Dag

Maandag 2 november vindt de Voor de Jeugd Dag plaats. Live vanuit de Westergas Amsterdam zijn er online verschillende workshops te volgen, waaronder de workshop “Wat is er nodig voor een Kansrijke Start?".

In deze sessie vertellen Angela Uijtdewilligen (programmamanager Kansrijke Start) en Krista Okma (adviseur van het landelijke expertisecentrum Pharos), meer over het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Met inmiddels 275 lokale coalities Kansrijke Start in heel Nederland laten ze zien wat er in de lokale coalities gebeurt en hoe je met een lokale coalities in contact kan komen. Ook is er aan het eind van de workshop de mogelijkheid om vragen te stellen via een live chat.

Deelname is gratis
De Voor de Jeugd Dag is kosteloos. Schrijf je in via de volgende link en twitter mee over het evenement met de hahstag: #voordejeugddag

Duurzame financiering met het oog op een kansrijke start

Op 1 oktober 2020 is een (digitale) special georganiseerd voor leden van de Landelijke coalitie en de stuurgroep Kansrijke start. In totaal namen 38 deelnemers met diverse achtergronden hieraan deel (o.a. zorgverzekeraars, gemeenten, professionals, zorgaanbieders en vertegenwoordigers uit het informeel netwerk, NZa, VWS). De opbrengst wordt benut bij de uitwerking van het speerpunt ‘Duurzame financiering’ vanuit de gezamenlijke werkagenda Kansrijke start, waarin een aantal prioriteiten voor de komende periode staat.

Bekijk de opbrengsten van deze bijeenkomst in dit PDF.

Beeld: ©Rene Verleg

Webinars van Healthy Pregnancy 4 -All: De basis voor een ‘Gezonde en Kansrijke Start’

Domeinoverstijgend samenwerken als vliegwiel voor de aanpak van gezondheidsverschillen bij de geboorte. Dat was het centrale thema van het actie-onderzoek binnen Healthy Pregnancy 4 All-3 , dat heeft plaatsgevonden in Den Haag, Vlissingen, Enschede, Heerlen, Landgraaf en Eemsdelta. In samenwerking met de gemeente, het medisch, sociaal en publieke domein is gewerkt een actie-agenda. De resultaten delen we tijdens drie Webinars op 16 november, 30 november en 16 december 2020. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen.

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor één of meerdere Webinars.

Samen 1000 ambassadeurs – Taskforce Rookvrije Start

Een mijlpaal voor de Taskforce Rookvrije Start: 1000 ambassadeurs zetten zich in voor een rookvrije start voor ieder kind. Met elkaar werken zorgprofessionals samen om (aanstaande) ouders te motiveren om te stoppen met roken en rookvrij te blijven.

Rookvrije Start helpt zorgprofessionals het gesprek over stoppen met roken aan te gaan. Bekijk de Toolkit voor materialen en scholingen.

Bekijk het filmpje waarin de Taskforce alle 1000 ambassadeurs bedankt, en lees het nieuwsbericht over het bereiken van deze mijlpaal. Helpt u ook mee aan een rookvrije start? Word dan ambassadeur!

Logo rookvrije start
Beeld: ©Rvs

Kansrijke Start: wie zijn jouw regionale zorgpartners?

Wie zijn jouw regionale zorgpartners? Op de website van CPZ vindt u een handig overzicht van het geboortezorg landschap. Regionaal en landelijk leest u hier meer over organisaties die actief zijn of samenwerken met organisaties in de geboortezorg. Ook is te zien wie zijn aangesloten op het netwerk van CPZ. Bekijk het op de website van CPZ.

Bekijk ook de interactieve landkaart van lokale coalities Kansrijke Start en het nieuws: 'Verkenning  samenwerking Kansrijke Start met de Regionale Consortia geboortezorg'.

Terugkijken: online spreekuur lokale coalities Kansrijke Start

Op 7 oktober vond er een online spreekuur plaats voor professionals die sinds kort aan de slag zijn met een lokale coalitie Kansrijke Start. Vragen, uitdagingen en dilemma’s werden hier besproken met de adviseurs van Pharos en het College Perinatale Zorg én met andere professionals die werken aan een lokale coalitie Kanrijke Start. De gemeente West-Betuwe vertelde hoe zij tijdens de coronaperiode zijn gestart met hun coalitie.

Kijk hier het online spreekuur terug.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Kwetsbare zwangeren eerder in beeld in Achterhoekse gemeenten

De vier Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk bundelen de krachten in een gezamenlijke projectgroep Kansrijke Start. Daarbij borduren ze slim voort op het lokale Preventie Platform Jeugd dat al een paar jaar succesvol samenwerkt aan het bereiken van kwetsbare jeugdigen.

Lees hier hoe deze vier gemeenten het aanpakken.

In gesprek over effecten en kosten ongewenste zwangerschap en Nu Niet Zwanger

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt mensen (m/v) in een kwetsbare situatie een bewuste keuze te maken rondom een kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding op aanbieden, beginnend bij een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Op die manier kan een bewuste keuze worden gemaakt over het moment van het krijgen van een kind en kan er zo veel menselijk leed worden voorkomen. Daarnaast betekent dit natuurlijk ook iets voor zorg- en ondersteuningskosten.

De onlangs verschenen maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van NNZ, in opdracht van de VNG, biedt hier inzicht in en is bedoeld als instrument om het gesprek met elkaar aan te gaan: wat doet het programma? Wat is de toegevoegde waarde? En wat zijn de kosten en de baten? Het rapport kan ook de leidraad zijn om een breder gesprek te voeren over interventies in het sociaal domein en een duurzame financiering daarvan.

Lees verder en download het rapport op de VNG website.

Subsidieoproep vervolgonderzoek outcome aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 13 nieuwe regio’s

Wat zijn de resultaten van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en de hulpverleningstrajecten bij die gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld? Vanaf vandaag kunnen er subsidieaanvragen ingediend worden om een meting uit te voeren. Deze meting moet inzicht geven in langetermijngevolgen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Deadline voor het indienen is 16 november a.s. om 14.00 uur.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Onveiligheid van kinderen goed in te schatten met de nieuwe versie ARIJ

In een onlangs afgerond onderzoek zijn de betrouwbaarheid en validiteit van het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) onderzocht bij verschillende jeugdzorginstanties. De resultaten van het onderzoek zijn veelbelovend en rechtvaardigen het gebruik van het instrument in de praktijk.

Lees verder

Beeld: ©ZonMw

Bescherm de allerjongsten tegen de schadelijke effecten coronacrisis

Er moet snel meer aandacht komen voor de gevolgen van de coronacrisis voor (ongeboren) baby’s en jonge kinderen tot twee jaar. Door de crisis ontstane stress bij een zwangere vrouw kan bijvoorbeeld op haar ongeboren kind worden overgedragen en leiden tot levenslange schade. Die waarschuwing komt van hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid Tessa Roseboom van de Universiteit van Amsterdam. Het Verwey-Jonker Instituut deed samen met de Bernard van Leer Foundation onderzoek naar de impact van corona op 0 -2 jarigen.

Lees verder

Column: 'Het is nooit af en er is altijd wat' - Mattias Gijsbertsen doet een reality check

“Het is nooit af en er is altijd wat” zingt Brigitte Kaandorp in haar theatershow met de toepasselijke titel “Eh...”. Het is een waarheid als een koe en op heel veel in het leven toepasbaar. Dat je huis nooit af is, is nog wel te verdragen. Dat het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld nooit af is, is moeilijker te verkroppen. Achter die constatering gaat immers onveiligheid, angst, verdriet en eenzaamheid van honderdduizenden Nederlanders schuil. Toch is het van belang om te blijven zien dat er ook dingen beter gaan, en dat op steeds meer plekken in Nederland mensen het verschil maken.

Lees hier de column door Mattias Gijsbertsen, directeur programma GHNT.

Mattias Gijsbertsen, programmadirecteur van Geweld hoort nergens thuis (GHNT)
Beeld: ©GHNT