Zorg voor de Jeugd

Zorg voor de Jeugd is een samenwerking van professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Ons gezamenlijke hoofddoel is de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter te maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. 

Zorg voor de Jeugd
Beeld: ©Arenda Oomen

Zorg voor de Jeugd is een lerende beweging, die werkt aan de volgende doelen:

1. betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen;

2. meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien;

3. alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen;

4. kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden;

5. jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt;

6. investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals.

Relevante links: