Beeld: ©Hollandse Hoogte

Het Kansrijke Start verhaal

Het verhaal over de eerste 1.000 dagen.

Voor iedereen die wil benadrukken waarom investeren in een Kansrijke Start van groot belang is. Bijvoorbeeld tijdens een presentatie, bijeenkomst of overleg.

Voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij inzet op relevante domeinen voor de eerste 1.000 dagen (zoals preventie, kansengelijkheid, terugdringen gezondheidsverschillen, integrale aanpak, jeugdhulp, armoede etc.)

U kunt de Powerpoint versie waarbij u kunt bewerken opvragen via  _DienstpostbusKansrijkestart@minvws.nl