Nieuwsbrief Kansrijke Start – Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil

De herfst is officieel begonnen en dat betekent dat het landelijke actieprogramma Kansrijke Start bijna 5 jaar bestaat. In de week van 30 oktober t/m 3 november staan wij hier feestelijk bij stil. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is een mooie beweging in gang gezet in het land met alle lokale coalities Kansrijke Start, maar de aandacht tijdens deze week gaat ook uit naar waar we met Kansrijke Start nog meer impact kunnen maken. Nog niet aangemeld of wil je een idee indienen als verschilmaker? Lees het in onze nieuwsbrief. 

Voldoende en veelzijdig bewegen: al belangrijk tijdens de 1e 1000 dagen!

Voldoende en veelzijdig bewegen heeft gunstige effecten op de gezondheid van kinderen en jongeren en zorgt ervoor dat kinderen nu, maar ook zeker op latere leeftijd, lichamelijk veel actiever en fitter zijn. Het was al bekend dat meer beweging tot gezondheidswinst kan leiden, maar voor kinderen jonger dan 4 jaar ontbreken concrete beweegrichtlijnen. De Gezondheidsraad adviseert om naast de bestaande Nederlandse beweegrichtlijnen – die gelden vanaf 4 jaar – gebruik te maken van de beweegadviezen voor jonge kinderen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Beweegadvies 0-4 jarigen - Kenniscentrum Sport en Bewegen

Food4Smiles - Samen geven we onze kinderen de kans om gezond op te groeien

De eerste 1000 dagen van het leven van een kind – van de conceptie tot de tweede verjaardag – bieden een unieke kans om de gezondheid van kinderen te verbeteren, omdat hier de basis voor een gezonde groei en ontwikkeling op latere leeftijd wordt gelegd. Food4Smiles wil dat ieder kind een gezonde start krijgt. Daar dragen zij aan bij door inzichten te verzamelen van ouders met jonge kinderen uit Amsterdam Nieuw-West en hun directe sociale omgeving. Lees verder

IJmond stelt coördinator sociale verloskunde aan

Aanstaande ouders die niet weten hoe de geboortezorg in Nederland geregeld is, hoe ze kraamzorg moeten aanvragenkampen met schulden of verslaving... In IJmond is er een coördinator sociale verloskunde die ervoor zorgt dat zij toe geleid worden naar de juiste hulp en ondersteuning. Pharos sprak Charlette van de Warrenburg, verloskundige en Rigtje Damstra, coördinator sociale verloskunde  hierover. Lees het interview hier

Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Het thema van de week is ‘Maak het verschil!’ Wat heeft Kansrijke Start de afgelopen 5 jaar opgeleverd voor de gezinnen om wie het gaat? Merken zij het verschil? Wat hebben jullie als lokale coalities de afgelopen 5 jaar bereikt? En hoe zit het met jullie als professionals die zorg en ondersteuning bieden aan deze gezinnen? Is jullie werkwijze veranderd en bereiken en ondersteunen jullie de gezinnen daardoor beter?

Impuls Verschilmaker Kansrijke Start

Om goede ideeën voor een kansrijke start aanpak te stimuleren stellen we in die week de impuls Verschilmaker Kansrijke Start beschikbaarDeze impuls reiken we uit aan 3 lokale coalities die een goede manier hebben gevonden om gezinnen goed te bereiken en ondersteunen tijdens de eerste 1000 dagen. De uitgekozen ideeën worden samen met Pharos uitgewerkt, zodat ook andere lokale coalities naar wens dit idee kunnen toepassen. Er zijn 3 impulsen beschikbaar: 2 van € 7.500 en 1 van € 10.000. De uitslag van de gekozen Verschilmakers wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke afsluiting op vrijdagmiddag 3 november. Lees verder

Hoe is het om een baby te hebben die veel huilt? En wat kun je dan doen?

De nieuwe, driedelige podcastserie Ontroostbaar biedt betrouwbare informatie en erkenning. Het kan namelijk iedereen overkomen en de impact kan enorm zijn. De eerste aflevering verscheen op dinsdag 5 september 2023. De podcast is gemaakt in opdracht van kinderarts Dr. Ineke de Kruijff, MD, PhD van het St. Antonius Ziekenhuis. “Ik wil het taboe rond huilbaby’s doorbreken. ”

De impact van huilbaby’s wordt niet altijd gezien, maar kan groot zijn, blijkt uit de nieuwe podcastserie. Zo lopen ouders van een huilbaby (die met hun kindje naar het ziekenhuis gaan) veel meer risico op een depressie dan ouders van een niet-huilbaby.

Samen met jeugdarts Willemien Klazema (GGD regio Utrecht) vertelt De Kruijff in Ontroostbaar welke zorg kan helpen. Ook belichten zij de laatste ontwikkelingen: jaarlijks worden naar schatting zevenhonderd baby’s vanwege huilen opgenomen in het ziekenhuis, maar door de impact van een opname kiezen artsen steeds vaker voor meer begeleiding thuis en poliklinische hulp. "Door deze podcast kunnen toekomstige ouders van een huilbaby zich op een gemakkelijke en prettige manier al enigszins voorbereiden", zegt De Kruijff. "Daarnaast krijgen ouders van een huilbaby dankzij deze serie meer erkenning. Zij worden gehoord en begrepen. Zo kan ik dus ook iets terug doen voor al die ouders die ik de afgelopen 20 jaar in het ziekenhuis heb gezien en begeleid." Luister de eerste aflevering hier

Aandacht voor Kansrijke Start in Flair magazine

In de Flair van de maand september is een artikel opgenomen over het belang van de 1e 1000 dagen.

“In de eerste 1000 dagen van het leven – de periode waarin een bevruchte eicel zich ontwikkelt tot een peuter van twee jaar – wordt de basis gelegd voor later,” zegt Tessa Roseboom, hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Ze vervolgt: “In die periode worden alle organen aangelegd, hecht een kind zich aan ouders of verzorgers, leert het eten, drinken, praten en lopen. Het leert ook of de wereld veilig is of niet. In geen enkele andere periode van het leven gaat de ontwikkeling van de mens zo snel als in die eerste 1000 dagen.” Roseboom schat in dat één op de zes kinderen geen goede start heeft: “Dan kun je denken aan kinderen die te vroeg of te klein geboren worden, kinderen die veel stress ervaren in de eerste periode van hun leven en kinderen die opgroeien in armoede.” Lees het volledige artikel hier

Challenge Armoede 2023 – 9 t/m 13 oktober

Wil je armoede beter begrijpen en oorzaken en gevolgen van armoede aanpakken? Speciaal voor jou houdt Movisie in samenwerking met andere partijen dit jaar voor de vijfde keer de Challenge Armoede. Met slechts één korte opdracht per dag doe je kennis op waarmee je armoede beter kunt begrijpen en agenderen. Dit jaar ligt de nadruk op de inbreng van ervaringsdeskundigen. Hier lees je alvast meer over de aanpak van armoede. Doe je ook (weer) mee? 

Even voorstellen.. Spiegelgroep lid Lindy Prins

Lindy Prins zet zich als ervaringsdeskundig adviseur in voor de spiegelgroep en de landelijke coalitie van Kansrijke Start. Naast haar werkzaamheden binnen het actieprogramma maakt zij zich samen met Ilona Slomp en collega's hard voor meer bewustwording bij zorgprofessionals over de impact van een complex geboorteverhaal op ouders, kind en gezin, zoals bij een vroeggeboorte. Dit doet zij vanuit het bedrijf Veer-Krachtige Ouders. Ze stimuleert ook vanuit haar professionele achtergrond de inzet van ervaringskennis- en deskundigheid binnen de hulpverlening. Lindy: ‘’We zijn als mens veerkrachtig en kunnen veel tegenslagen of trauma aan, mits we ons gezien, gehoord en gesteund voelen.”Lees hier meer over de spiegelgroep

Beeld: ©Dominique Chandreperkash Photography