Kansrijke Start 5 jaar!

Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

In oktober bestaat het actieprogramma Kansrijke Start 5 jaar. In deze jubileumweek van 30 oktober tot en met 3 november 2023 staan we hier feestelijk bij stil. Er is een mooie beweging in gang gezet in het land met alle lokale coalities Kansrijke Start! We blikken samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen terug op deze 5 jaar Kansrijke Start. En we kijken samen met ervaringsdeskundigen, de lokale coalities en zorgprofessionals waar we met een Kansrijke Start aanpak nog meer het verschil kunnen maken in Nederland.

Samen met jullie organiseren we een week vol bruisende activiteiten voor en over Kansrijke Start. Zo worden dagelijks werkbezoeken gepland bij verschillende lokale coalities met het thema van die week Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil! Daarbij zijn ook de leden van de Landelijke coalitie Kansrijke Start aanwezig. Op deze pagina zullen we alle activiteiten die in de jubileumweek plaatsvinden de komende maanden verder aanvullen.

Maak het verschil!

Het thema van de week is ‘Maak het verschil!’ Wat heeft Kansrijke Start de afgelopen 5 jaar opgeleverd voor de gezinnen om wie het gaat? Merken zij het verschil? Wat hebben jullie als lokale coalities de afgelopen 5 jaar bereikt? En hoe zit het met jullie als professionals die zorg en ondersteuning bieden aan deze gezinnen? Is jullie werkwijze veranderd en bereiken en ondersteunen jullie de gezinnen daardoor beter?

Impuls Verschilmaker Kansrijke Start

Om goede ideeën voor een kansrijke start aanpak te stimuleren stellen we in die week de impuls Verschilmaker Kansrijke Start beschikbaar. Deze impuls reiken we uit aan 3 lokale coalities die een goede manier hebben gevonden om gezinnen goed te bereiken en ondersteunen tijdens de eerste 1000 dagen. De uitgekozen ideeën worden samen met Pharos uitgewerkt, zodat ook andere lokale coalities naar wens dit idee kunnen toepassen. Er zijn 3 impulsen beschikbaar: 2 van € 7.500 en 1 van € 10.000. De uitslag van de gekozen Verschilmakers wordt bekend gemaakt tijdens een feestelijke afsluiting op vrijdagmiddag 3 november.

Idee indienen als Verschilmaker?

Heb jij als lokale coalitie een innovatief idee ontwikkeld en/of uitgevoerd? En vind je het leuk en ben je bereid om mee te denken hoe we dit initiatief ook voor andere coalities beschikbaar kunnen maken? Meld je idee dan hier aan en maak kans op de Impuls Verschilmaker Kansrijke Start. NB: als dit nodig is, mag je voor de tijd die dit kost een deel van de impuls inzetten. 
Je kunt je idee indienen als jouw initiatief:

 • Succesvol is in het bereiken en ondersteunen van gezinnen tijdens de 1e 1000 dagen; 
 • Samenwerkt met onder andere de mensen om wie het gaat;
 • Al bestaat op lokaal of regionaal niveau (dus geen nieuwe werkwijze ontwikkelen);
 • Ook heel waardevol is voor andere coalities Kansrijke Start;
 • In maximaal 2 A4 te beschrijven is.

Bijeenkomst voor gemeenten over het verder brengen van de samenwerking door Pharos - datum nog te bepalen 

Organiseren van een werkbezoek of andere bijeenkomst

Wil je als lokale coalitie een werkbezoek organiseren met als thema Maak het verschil! Of wil je als lokale coalitie of organisatie in die week iets anders organiseren over Kansrijke Start? Laat het ons dan via deze link zo snel mogelijk weten met het oog op een tijdige voorbereiding. Voor het organiseren van een werkbezoek kan je gebruikmaken van een draaiboek dat Pharos hiervoor heeft. Ook dat kan je in bovenstaande link aangeven.

Agenda Kansrijke Start 5 jaar: Maak het verschil!

Maandag 30 oktober:

 • Middag: aftrap jubileumweek met werkbezoek lokale coalitie Leidschendam-Voorburg in aanwezigheid van staatssecretaris VWS
 • Middag: aftrap jubileumweek met werkbezoek lokale coalitie Utrecht in aanwezigheid van staatssecretaris VWS en ontmoeting landelijke coalitie

Dinsdag 31 oktober tot en met donderdag 2 november:

 • Diverse werkbezoeken lokale coalities in aanwezigheid van leden spiegelgroep en leden landelijke coalitie

Vrijdag 3 november:

 • Middag: feestelijke afsluiting jubileumweek

Het Comité Kansrijke Start 5 jaar:

 • Spiegelgroep Kansrijke Start: Eefke Postma
 • Pharos: Marieke Stopel en Krista Okma
 • CPZ: Corrie van der Ende
 • AEF: Sanne van Eerden
 • VWS: Iris Swaalf en Laetitia Kuijpers