Nieuwsbrief Kansrijke Start - heeft de toekomst!

Eerder deze maand heeft u al een extra nieuwsbrief van ons mogen ontvangen met de vijfde voortgangsrapportage en de derde landelijke monitor die begin februari door onze staatssecretaris Van Ooijen naar de Tweede Kamer zijn verstuurd. In deze nieuwsbrief van februari besteden we ook nog aandacht aan de vijfde voortgangsrapportage. Deze voorgangsrapportage beschrijft de resultaten na ruim drie jaar actieprogramma Kansrijke Start.

We besteden de komende weken  aandacht aan de ambassadeurs uit de Landelijke coalitie Kansrijke Start die van zich laten horen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Op de socialemediakanalen laten de ambassadeurs weten waarom zij zich inzetten voor het belang van de eerste 1.000 dagen van een kind en waarom deze van cruciaal belang zijn. Ook besteden wij in deze nieuwsbrief aandacht aan inspirerende praktijkverhalen en blikken wij terug op een succesvolle inspiratiesessie ‘Preconceptie in de Praktijk’ die eind januari plaatsvond. Het was een inspirerende sessie in het kader van het actieprogramma Kansrijke Start, specifiek de actielijn preconceptionele gezondheid.

Nog niet ingeschreven voor de maandelijkse nieuwsbrief? Schrijf je hier in en volg ons op LinkedIn en Instagram om op de hoogte te blijven van ons actieprogramma!

Vijfde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Op 10 februari heeft staatssecretaris Van Ooijen de vijfde voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd.  Met de voortgangsrapportage wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten uit de derde landelijke monitor van het RIVM, de stand van zaken in de lokale coalities en de landelijke maatregelen. Ook zijn in de voortgangsrapportage weer enkele mooie voorbeelden van werkzaamheden van lokale coalities opgenomen, verzameld door Pharos. De monitor laat zien dat er met het actieprogramma de afgelopen 3 jaar veel in gang is gezet en bereikt is, maar dat er ook nog veel uitdagingen liggen om de impact van Kansrijke Start te vergroten, professionals nog beter te ondersteunen, de aanpak te verbreden en duurzaam te borgen. Lees hier verder

Oproep: Doelgroepsessie Kansrijke Start!

Bij het actieprogramma Kansrijke Start houden we ons o.a. bezig met gezond zwanger worden. Ons doel is dat de centrale vraag “Wil je het komende jaar zwanger worden?” aan alle mensen in de vruchtbare levensfase gesteld wordt door professionals. Ook aan potentiële vaders. Het stellen van deze vraag is belangrijk omdat zo'n 16% van de kinderen in Nederland een valse start heeft, wat leidt tot fysieke en mentale problemen in hun leven. Gezond en bewust kiezen voor een zwangerschap is een eerste stap om zo veel mogelijk kinderen een kansrijke start te geven. De kinderwens bespreekbaar maken door ernaar te vragen is daarom belangrijk. Maar hoe gaan we dit doel bereiken, zonder onze plannen eerst te toetsen bij potentieel aanstaande ouders? Lees verder

Boeklancering Gelijk goed beginnen van Tessa Roseboom

Op donderdag 17 februari vond de boeklancering van Gelijk goed beginnen van Tessa Roseboom plaats. Het was een bijzondere middag met mooie gesprekken en inspirerende tafelgasten. Tijdens de tafelgesprekken is het belang van een goede start naar voren gekomen, maar ook inspireren en aanzetten om zelf in actie te komen een bijdrage te leveren aan een klimaat waarin alle kinderen kansen krijgen hun potentieel te ontwikkelen. U kunt de online boeklancering hier terug kijken.

Kansrijke Start Groningen

Ook Gemeente Groningen ziet het belang van een Kansrijke Start. Ieder kind verdient de best mogelijke start van haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Gemeente Groningen verbindt, informeert en faciliteert professionals uit het sociale en medische domein, zodat zij voor, tijdens en na de geboorte optimaal kunnen bijdragen aan een goede start. Bekijk welke acties u als zorgprofessional kan nemen. 

Themasessies Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start RIVM

In 2022 zal het RIVM, in samenwerking met Pharos, weer een aantal themabijeenkomsten organiseren op het onderwerp monitoring. De data en onderwerpen voor het eerste half jaar zijn hiervoor inmiddels bekend. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor professionals, bestuurders en onderzoekers die betrokken zijn bij lokale monitoring of de inrichting ervan. Deelname is kosteloos. Op 5 april (11.00 – 13.00 ) vindt de eerste bijeenkomst plaats. Voor meer informatie: neem contact op met Inge Boesveld kansrijkestart@rivm.nl

5 april (11.00 – 13.00) Basis Webinar Monitoring en Evaluatie (M&E)

Wilt u weten of u lokale aanpak van Kansrijke Start werkt? Wilt u resultaten zichtbaar maken? Leren van samenwerking? Vaak kunt u dan vele kanten op. Hoe geeft u focus aan? In de basis Webinar Monitoring en Evaluatie (M&E) op 5 april 2022 (11.00 – 13.00) , bespreken we manieren om dit vorm te geven. Inspirerend en praktisch, zodat u er mee aan de slag kunt. Tijdens het Webinar nemen we u mee in de eerste stappen M&E en een overzicht van verschillende methoden en voorbeelden uit andere gemeenten. U gaat ook zelf aan de slag met de eerste vragen rond M&E en zo doet u direct ideeën op voor concrete vervolgstappen.

We hebben dit Webinar ook gegeven in 2021 en het is bedoeld voor projectleiders/coalitiepartners Kansrijke Start die een start willen maken met M&E of er behoefte aan hebben om hun kennis wat op te frissen. De Webinar wordt verzorgd door Pharos en Platform31. U kunt zich hier aanmelden.

SPARK-methodiek erkend door het RIVM

De SPARK-methodiek helpt bij het vroegtijdig signaleren van (risico op) opvoed- en opgroeiproblemen bij jonge kinderen. De gehele methode is onlangs door de erkenningscommissie van het RIVM erkend als ‘Goed onderbouwd’. De variant SPARK18 is erkend als ‘Goede aanwijzingen voor effectiviteit’ Lees meer  

Inspiratiesessie "Preconceptie in de Praktijk"

In het kader van het traject preconceptionele gezondheid was gevraagd aan Woke Woman om hun ervaringen met preconceptie te delen, en specifiek in te gaan op hun ervaringen met een campagne die ze in dit kader onlangs hebben gelanceerdDe inspiratiesessie werd geopend met de vraag: Waar denken jullie aan wanneer je ’’preconceptie’’ hoort? U kunt hier de presentatie terugvinden.

Bent u (zorg)professional binnen de 1e 1.000 dagen? Wilt u leren kijken door de bril van ouders, volg onze e-learning: Ouderperspectief

Hoe zou u het vinden als:

  • U ouders beter kunt begrijpen
  • U bewust bent van hun proces
  • Als U ouders hier nog beter bij kunt begeleiden
  • U positief bij kunt dragen aan het fundament van ouders
  • U ouders kunt bekrachtigen in hun rol als ouders, zodat ze gezien en gehoord worden
  • U kan bijdragen aan het fundament van ouderschap en een kansrijke toekomst voor het hele gezin

Want de eerste duizend dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind! Veer-Krachtige Ouders word je door liefdevolle ondersteuning van Veer-Krachtige (zorg)professionals. Meer informatie over de e-learning leest u hier.

Gezonde zwangerschappen en gezonde kinderen

Benieuwd naar de kennis die het ZonMw-programma Zwangerschap en geboorte heeft opgeleverd en die hebben bijgedragen aan de ontwikkelingen in de zorg voor (aanstaande) zwangeren, partners en het (ongeboren) kind?  Lees meer

Buurtmamas.nl, een mamavriendin platform dat snel groeit

Buurtmamas.nl is een platform voor mama’s (to be) om makkelijk een mamavriendin in de buurt te vinden. Waarom dan? Omdat oprichtster Lotte Vermoken erin gelooft dat vrouwen elkaars ervaringen en vriendschap goed kunnen gebruiken in tijden van kinderwens, zwangerschap en als mama. Herkenning en connectie is de basis volgens Lotte. Lotte gelooft dat je samen sterker bent en verder komt. In anderhalf jaar registreerden al meer dan 6500 mama’s zich op het platform. Het is een laagdrempelige manier om online andere mama’s (to be) te ontmoeten. Simpel via hun eigen postcode en zelf te kiezen kilometerstraal. Vrouwen kunnen zo makkelijk ervaringen en interesses delen met elkaar. Via hun tijdlijn of via een van de groepen. Zo zijn er al 84 groepen door mama’s zelf opgezet. Als het contact leuk genoeg is, is er een live kopje koffie of thee zo gepland. Ook heeft het platform veel expertise te bieden. Elke week verschijnen er blogs van diverse experts. Van babyslaaptips tot informatie over een miskraam tot kinder EHBO. Gemeente Den Haag wilt deze initiatieven in de praktijk brengen en met elkaar verbinden. Gemeente Den Haag staat aan de vooravond om deze mooie initiatieven zoals buurtmamas te verbinden aan een Kansrijke Start. 

Groepsgewijze zorg voor Turks sprekende Haagse zwangeren

Ella Verloskundigen in Den Haag biedt cliënten die beter Turks spreken dan Nederlands groepsgewijze zwangerschapsbegeleiding. De vrouwen uit Bulgarije, Griekenland en Turkije zijn blij dat ze meedoen. “We kenden elkaar nog helemaal niet.” Lees verder

Weten hoe de samenwerking loopt? Delftse coalitie ontwikkelt instrumentenkoffer

In de Delftse coalitie Kansrijke start werken professionals in het medische en sociale domein integraal samen. Om deze samenwerking te ondersteunen, te volgen en te zien wat die oplevert, besloot de coalitie een instrumentenkoffer te ontwikkelen. De eerste instrumenten zijn al in gebruik. Benieuwd naar de instrumenten en de Delftse aanpak? Lees verder

Concept V&VN richtlijn Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen gereed

TNO ontwikkelde, in opdracht van ZonMw, en in samenwerking met V&VN, een richtlijn ‘Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen’. De aanbevelingen in deze richtlijn zijn van toepassing op zwangeren en ouders in een (mogelijk) verhoogd kwetsbare situatie, en hun kinderen in de kinderleeftijd van -9 maanden tot 2 jaar. Beoogde gebruikers van deze richtlijn zijn verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, zorgkundigen en verzorgenden die werken in de nulde, eerste, tweede of derde lijn.

 Een concept versie van deze richtlijn is inmiddels gereed en wordt momenteel voorgelegd aan betrokken partijen en andere belanghebbenden. Voor de laatste fase van het ontwikkeltraject willen we de kernaanbevelingen van de richtlijn toetsen op uitvoerbaarheid via een zogenaamde proefimplementatie. Hiervoor wordt gezocht naar V&VN-professionals die deel willen nemen.

Het commentaarformulier en/of de aanmelding voor de proefimplementatie kan vóór 7 maart 2022 gestuurd worden naar richtlijnen@venvn.nl of rechtstreeks naar de ontwikkelaars (caren.lanting@tno.nl). Kijk hier voor meer informatie 

NVDA Online contact avond

Donderdag 17 maart organiseert de NVDA (Nederlandse vereniging doktersassistentes) op initiatief van regio Limburg een online contactavond die voor alle doktersassistenten vanuit de verschillende regio’s toegankelijk is. Het thema is ‘De eerste 1000 dagen’. Tijdens deze contactavond brengt NVDA u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vak. Daarnaast hoopt NVDA elkaar te inspireren en de mogelijkheden voor in de toekomst met elkaar te delen. U kunt hier het programma bekijken en zich aanmelden.