Vijfde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Wegens technische problemen bleek de link in de eerdere nieuwsbrief over de voortgangsrapportage niet goed te werken. De nieuwsbrief is nogmaals verstuurd met de juiste verwijzingen naar de factsheet en de voortgangsrapportage. 

Vijfde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Op 10 februari heeft staatssecretaris Van Ooijen de vijfde voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start naar de Tweede Kamer gestuurd.  Met de voortgangsrapportage wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten uit de derde landelijke monitor van het RIVM, de stand van zaken in de lokale coalities en de landelijke maatregelen. Ook zijn in de voortgangsrapportage weer enkele mooie voorbeelden van werkzaamheden van lokale coalities opgenomen, verzameld door Pharos. De monitor laat zien dat er met het actieprogramma de afgelopen 3 jaar veel in gang is gezet en bereikt is, maar dat er ook nog veel uitdagingen liggen om de impact van Kansrijke Start te vergroten, professionals nog beter te ondersteunen, de aanpak te verbreden en duurzaam te borgen. De staatssecretaris blikt in de aanbiedingsbrief kort en schrijft  dat met het actieprogramma 2018-2021 dankzij inzet van ontzettend veel partijen en professionals een vruchtbare bodem is gelegd om op voort te bouwen en nog meer impact te genereren. Hoe het programma er de komende kabinetsperiode precies uit zal gaan zien, wordt nu nader uitgewerkt en is voor de zomer 2022 gereed. Meer kinderen een kansrijke start geven blijft daarbij het uitgangspunt, waarbij de staatssecretaris streeft naar verankering van de aanpak van kansrijke start en zo concreet mogelijke resultaten in de regio, lokaal en in gezinnen zelf. Tot slot meldt hij dat hij ernaar uitkijkt om de komende jaren samen met alle betrokkenen verder te bouwen aan een Kansrijke Start voor ieder kind in Nederland.

Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de 5e voortgangsrapportage van het actieprogramma Kansrijke Start en de factsheet met de resultaten van de 3e landelijke monitor van het RIVM. Het actieprogramma Kansrijke Start werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient en de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor een kans op een goede toekomst.

Kamerbrief over 5e voortgangsrapportage actieprogramma Kansrijke Start

Monitor Kansrijke Start 2021

Actieprogramma Kansrijke Start: ieder kind verdient de best mogelijke start. Het RIVM volgt de voortgang van het actieprogramma sinds 2019

Het actieprogramma Kansrijke Start werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient en de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor een kans op een goede toekomst.

Monitor Kansrijke Start 2021

Kansrijke Start - 5e voortgangsrapportage februari 2022

In deze 5e voortgangsrapportage worden de resultaten van de 3e jaarlijkse landelijke monitor gepresenteerd en wordt de stand van zaken van alle landelijke acties beschreven.Het actieprogramma Kansrijke Start werkt vanuit de overtuiging dat ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven verdient en de eerste 1000 dagen cruciaal zijn voor een kans op een goede toekomst.

Kansrijke Start - 5e voortgangsrapportage februari 2022