Nieuwsbrief Kansrijke Start - Kansrijke Start in 2020

Het jaar 2020 belooft bijzonder te worden voor het programma Kansrijke Start. We starten met de landelijke conferentie 'Samen verder met Kansrijke Start' op 6 februari in de Rijtuigenloods in Amersfoort. In deze nieuwsbrief ook aandacht voor meerdere regio’s die de afgelopen tijd gestart zijn met samenwerking binnen de regio (aanstaande) ouders en jonge kinderen te ondersteunen. En we besteden aandacht aan het project Kansrijke Ontmoetingen.

Conferentie Samen verder met Kansrijke Start

Op donderdag 6 februari vindt de conferentie Samen verder met Kansrijke Start plaats. Deze conferentie is voor wethouders en beleidsmedewerkers van gemeenten, adviseurs van GGD’en, professionals uit de geboortezorg en het jeugddomein en partijen uit het sociaal domein (zoals onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, participatie) die (gaan) deelnemen aan een lokale coalitie Kansrijke Start. Het belooft een inspirerende dag te worden waarbij de aanwezigen naast een plenair deel, ook workshops kunnen volgen en ervaringen kunnen uitwisselen.

Lees verder

Beeld: ©René Verleg

Toekomstverkenning onderzoek naar kansrijke start voor kinderen met behulp van big data

In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is € 2.64 miljoen beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de wijze waarop professionals in de geboortezorg en de JGZ met gegevensbronnen, producten, diensten en methoden van big data-onderzoek ondersteund kunnen worden om tijdig passende hulp en ondersteuning te bieden om een kansrijke start voor kinderen mogelijk te maken. Op een subsidieoproep voor deelname aan het scenario-onderzoek is enthousiast gereageerd. Van de 121 ingediende aanvragen zijn 41 mensen geselecteerd met verschillende achtergronden vanuit sociale en medische gezondheidswetenschappen, exacte natuurwetenschappen, sociale geesteswetenschappen, JGZ, geboortezorg en overige maatschappelijke achtergronden. Zij hebben vorige week deelgenomen aan een 2 daagse toekomstverkenning met behulp van scenario’s om te komen tot de juiste vraagstellingen voor onderzoek. Op 24 januari 2020 wordt de onderzoeksvraag voor het vervolg van het NWA programma geformuleerd. De opbrengsten van deze dagen worden gepresenteerd en bediscussieerd op een half daagse bijeenkomst op 5 maart 2020 waarvoor relevante stakeholders uit het veld worden uitgenodigd.

Zuid-Limburg start met Centering Pregnancy

Kansrijke Start Zuid-Limburg is in 2019 gestart met de regionale uitrol van drie bewezen effectieve programma’s, namelijk Nu Niet Zwanger, VoorZorg en Stevig Ouderschap. In 2020 voegen we daar nog een vierde belangrijk programma aan toe, namelijk Centering Pregnancy.

Lees verder

Beeld: ©-

Startbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start Leiden

Het is niet de baby die zo zwaar voelt, maar de bagage die ze op haar rug draagt

In Leiden kwamen begin december verschillende partijen uit zorg en sociaal domein bij elkaar voor de startbijeenkomst Gezonde en Kansrijke Start. Dat leidde tot levendige gesprekken en nieuwe ideeën. Iedereen die aanwezig was onderschrijft het belang van samenwerking voor een betere zorg en ondersteuning voor (aanstaande) ouders en jonge kinderen in Leiden. “Het is niet de baby die zo zwaar voelt maar de bagage die ze op haar rug draagt,” aldus een van de aanwezige verloskundigen Sadiye Demir. Wil je meer weten over hoe Leiden van start is gegaan.

Lees hier het eerdere interview met Leiden

Beeld: ©Deelnemers aan de startbijeenkomst tekenden voor de eerste stap naar de lokale coalitie

Webinar Kansrijke start in uitvoering terugkijken

Onlangs vond het webinar ‘Kansrijke Start in uitvoering’ plaats waarbij Anne-Katrien Ausems (projectmanager Kansrijke Ontmoetingen) van het CPZ in gesprek ging met Remke Dullemond (gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis) en Annet Roose-van Leijden (strategisch beleidsadviseur bij de GGD Utrecht) over de drijfveren van professionals uit de geboortezorg en GGD om aan de slag te gaan met het programma Kansrijke Start en het vormen van lokale coalities.

Bekijk het webinar

Kansrijke Ontmoetingen: verbinden van geboortezorg, jeugdgezondheid en sociaal domein.

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is 1 november 2019 gestart met het project Kansrijke Ontmoetingen. Anne-Katrien Ausems is projectmanager en vertelt over het project en de beoogde doelen.

Lees verder

Beeld: ©CPZ

Jeugdverpleegkundige Rian van Nistelrooij over CenteringParenting

In gemeente Oss en gemeente Bernheze zijn jonge ouders vertrouwd met groepsgewijze verloskundige zorg. “Dat wij bij het consultatiebureau ook Centering-groepen gingen draaien, was een logisch vervolg”, vertelt jeugdverpleegkundige Rian van Nistelrooij van GGD Hart voor Brabant. Lees verder.

Lees meer praktijkervaringen met Centering Parenting

Beeld: ©GGD GHOR

Conferentie Samen voor een goed begin

In de regio Utrecht wordt hard gewerkt om op het thema Kansrijke Start een verschil te maken. Diverse partijen werken samen rondom de zwangerschap, geboorte en de periode hierna, zoals verloskundigen, kraamhulp, ziekenhuizen, jeugdgezondheidszorg. Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start geeft een extra impuls. Op regionaal niveau is Kansrijke Start onderdeel van de bestuursagenda van de GGD regio Utrecht en is het een van de pijlers van de preventiecoalitie van de Health Hub Utrecht. De gemeente Utrecht heeft dit onderwerp opgenomen in de nota Volksgezondheid.

Vanuit al deze ontwikkelingen is in Utrecht een regionale werkgroep Kansrijke Start ontstaan, die bestaat uit de GGD regio Utrecht, Gemeente Utrecht en Raedelijn. Zij werken actief samen en geven de komende 2 jaar een extra impuls aan een kansrijke start op regionaal, gemeentelijk, stedelijk en wijkniveau. 

Op 7 november 2019 organiseerde de werkgroep een regionale conferentie, waarin beleidsmakers, verloskundigen, sociaal werkers, doula's, wethouders, docenten, (jeugd)verpleegkundigen, artsen, kraamverzorgenden en andere professionals die werken aan een Kansrijke Start bijeenkwamen.

Bekijk het beeldverslag

Congres Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt ook in het sociaal domein. Toch heeft preventie het imago tijdrovend, duur en bovenal niet meetbaar te zijn. Het congres ‘Doen wat werkt in het sociaal domein: leren van praktijkvoorbeelden’ laat zien dat het wél kan. Organisaties uit het hele land delen in totaal bijna 50 aanpakken waaruit blijkt dat preventie loont. Wil jij weten hoe andere gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en professionals effectief aan maatschappelijke vraagstukken werken? En hoe uitvoering en sturing daarin samen optrekken? Meld je dan aan voor het congres op 10 of 24 maart 2020. Op 24 maart wordt tijdens dit congres in Eindhoven ondermeer aandacht besteedt aan het programma Nu Niet Zwanger.

Lees verder

Hackathon: Een kansrijke start

Hoe krijgen meer kinderen in Nederland de best mogelijke eerste 1000 dagen van zijn of haar leven? Dit is de vraag waar teams tijdens de Hackathon ‘Samen toekomst maken’, georganiseerd door Garage 2020, Platform 51 en partners een aantal dagen in april mee aan de slag gaan. Een hackathon is een evenement waarin (teams van) deelnemers non-stop bezig gaan om binnen een korte tijd oplossingen voor een aangereikte casus te bedenken. De hackaton is bedoeld voor professionals en bestuurders uit het jeugddomein. Op de laatste dag van de hackaton worden de prototypes afgebouwd, krijgen de deelnemers een pitchtraining en leggen zij vervolgens hun pitch voor aan een deskundige jury, die beoordeelt welk team door mag naar de landelijke finale op 16 april in Utrecht.

Lees verder

Beeld: ©Samen toekomst maken