‘Er is veel energie om de lokale coalitie te versterken’

Beeld: ©Hans Guldemond

‘In de praktijk weten veel professionals elkaar al goed te vinden. We kunnen een stap extra maken, vooral door meer verbinding tussen het medisch en het sociaal domein te leggen. Dat beeld herkennen alle coalitiepartners. Daardoor is er veel energie om de lokale coalitie Kansrijke Start te versterken. Op 4 december houden we een startbijeenkomst voor een brede groep professionals die betrokken zijn bij Kansrijke Start. Vanuit het sociaal domein zijn professionals aanwezig die met kwetsbare doelgroepen werken, zoals leden van sociale wijkteams en schuldhulpverleners. De startbijeenkomst is bedoeld om de Impuls Kansrijke Start in te vullen waarmee wij in januari starten. We zijn nu gegevens over de Leidse wijken aan het inventariseren. Tijdens de bijeenkomst delen we die met professionals en horen we of ze zich daarin herkennen. Wij hebben ervoor gekozen om niet eerst een plan te schrijven maar samen met professionals te bepalen hoe we de extra financiën van Kansrijke Start gaan inzetten. De slogan van het Leidse coalitieakkoord is Samen maken wij de stad. Dat geldt ook voor Kansrijke Start.’

Jeroen Straathof, programmamanager Jeugd gemeente Leiden

‘Professionals hebben samen alle kennis in huis die nodig is voor een kansrijke start. Iedereen doet op zijn eigen vakgebied heel erg zijn best, maar het ontbreekt aan een goede verbinding. Daardoor is er te weinig aandacht voor achterliggende problematiek bij kwetsbare zwangeren, zoals armoede of stress. Er bestaat al een multidisciplinair overleg voor kwetsbare zwangeren vanuit het Verloskundige Samenwerkingsverband. Daarin hebben we ook contact met maatschappelijk werk. Maar bijvoorbeeld schuldhulpverlening is vaak lastig te vinden. Er zijn nog te weinig verbindingen tussen het medisch domein en het sociaal domein. Ik hoop dat Kansrijke Start daar verandering in brengt. Stel je voor dat er één loket komt waar je als zwangere vrouw terecht kunt met al je vragen, van voedingsadvies tot schuldhulpverlening. De Impuls Kansrijke Start is een kans om een stap in die richting te maken. We weten waar de problemen liggen. Dus wat mij betreft gaan we nu in de praktijk met elkaar aan de slag!’.

Linda Rentes, directeur van verloskundig centrum De Poort en de Coöperatie van verloskundigen Leiden en omgeving