Kansrijke Ontmoetingen: verbinden van geboortezorg, jeugdgezondheid en sociaal domein.

Het College Perinatale Zorg (CPZ) is 1 november 2019 gestart met het project Kansrijke Ontmoetingen. Anne-Katrien Ausems is projectmanager en vertelt over het project en de beoogde doelen.

©CPZ

Hoe past Kansrijke Ontmoetingen binnen Kansrijke Start?

Om ieder kind een gezonde start te kunnen geven is de opdracht vanuit het programma Kansrijke Start om lokale coalities te vormen waarin zowel het medische als het sociale domein vertegenwoordigd zijn. Het CPZ is een netwerkorganisatie die zich inzet voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Vanuit CPZ kunnen we de juiste ondersteuning bieden bij de stappen die genomen moeten worden om het geboortezorgveld met het sociaal domein te verbinden en uiteindelijk het programma Kansrijke Start tot een succes te maken. Met het project Kansrijke Ontmoetingen wordt zoveel mogelijk aangesloten op het stimuleringsprogramma Kansrijke Start [link naar stimuleringsprogramma]. Daar waar Pharos gemeenten en het sociale domein ondersteunt, draag ik vanuit mijn rol als projectmanager bij aan het betrekken van professionals uit de geboortezorg bij lokale coalities. Ik werk nauw samen met de adviseurs van Pharos.

Welke middelen biedt Kansrijke Ontmoetingen?

Kansrijke Ontmoetingen biedt onder andere ondersteuning door het organiseren van kennisbijeenkomsten, webinars en het aanbieden van een toolkit. De komende tijd staan er een aantal zaken op de planning, zoals de landelijke conferentie Samen verder met Kansrijke Start [link naar aanmeldpagina] op 6 februari waarbij partners uit het sociaal en medisch domein zijn uitgenodigd. Samen met het NCJ organiseren we dit jaar en volgend jaar kennisbijeenkomsten in de regio waarbij geboortezorg, jeugdgezondheidszorg en sociaal domein met elkaar in gesprek kunnen gaan aan de hand van gezamenlijke thema’s. Daarnaast zal op de website van het CPZ,  www.kennisnetgeboortezorg.nl, de komende periode tools en handvatten worden gepubliceerd.

Waarom zouden lokale coalities contact moeten opnemen?

Er zijn 160 gemeenten aan de slag met het bouwen van een lokale coalitie, 40 gemeenten hebben een werkende coalitie. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet. In de praktijk blijkt dat het voor medisch en sociaal domein lastig kan zijn om samen te werken binnen de coalitie: ze spreken immers een andere taal en zijn niet bekend met elkaars werkterrein. Dit vraagt om ondersteuning die zowel Pharos als CPZ kan bieden. Dus als geboortezorg en jeugdgezondheid vragen of behoefte hebben aan tools of good practises uit andere regio’s, laat het weten en neem contact met mij op. Ik wil weten wat er in het veld leeft, zodat ik daar mijn Kansrijke Ontmoetingen op af kan stemmen.

Wat is er tot nu toe gebeurd binnen Kansrijke Ontmoetingen?

De afgelopen periode ben ik vooral bezig geweest met het maken van contact en het onderzoeken van de netwerken. Er leeft veel in de regio waardoor het voor zorgprofessionals een zoektocht kan zijn om te bepalen welke middelen gemeenten nodig hebben voor het ondersteunen van kwetsbare (aanstaande) ouders en visa versa. Een aantal regio’s heeft inmiddels grote startbijeenkomsten georganiseerd waarbij beleidsmedewerkers van gemeenten, professionals uit de jeugdgezondheidzorg en het medisch- en sociaal domein bij elkaar zijn gekomen. Een startbijeenkomst is bedoeld om gezamenlijk tot een visie te komen over hoe de zorg voor kwetsbare zwangere in de regio zo goed mogelijk kan worden ingericht. Tijdens de bijeenkomst komen ook de belemmeringen binnen het werkveld naar boven, zoals gemeentegrenzen enerzijds en werkgebieden van ziekenhuis en kraamzorgorganisaties anderzijds. Om tot die gemeenschappelijke aanpak te komen is het van belang elkaar te leren kennen. Weten wat de ander doet, waar je de ander voor kunt inzetten en dat je dezelfde taal kunt spreken. Dat zijn speerpunten die ik meeneem in de komende periode. Bij Kansrijke Ontmoetingen gaat het om klein beginnen: elkaar eerst leren kennen en begrijpen en vandaaruit de samenwerking op te bouwen.

Wat doet het CPZ?

Het CPZ is een netwerkorganisatie, opgericht door Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars. Het CPZ zet zich in voor integrale zorg en preventie rond zwangerschap en geboorte. Het CPZ werkt samen met de partijen in de geboortezorg aan de best mogelijke start voor elke zwangere, elk kind en elk gezin.

Een Kansrijke Ontmoeting in de praktijk

Professionals uit de geboortezorg en jeugdgezondheid kunnen contact opnemen bij vragen die er leven rondom het vormen van de lokale coalitie. Ook worden deze professionals (bij deze!) uitgenodigd om mee te denken over de inhoud van de toolkit en thema’s voor kennisbijeenkomsten en webinars. Contact opnemen kan via annekatrienausems@collegepz.nl of 030 2739786. Bekijk de website van CPZ