Nieuwsbrief Kansrijke Start - Voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

In de laatste nieuwsbrief van 2019 informeren we u over de verzending van de tweede voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer, over de livegang van www.kansrijkestartnl.nl en over onze handige hulpmiddelen:  de menukaart en de analysetool.

Voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Vandaag is de tweede voortgangsrapportage van Kansrijke Start richting de Tweede Kamer verstuurd.

  • In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de resultaten tot nu toe:
  • Naast de voortgang van de acties van het programma Kansrijke Start vindt u in de rapportage voor het eerst cijfers van de indicatorenset.
  • De indicatorenset is opgezet om de beweging te kunnen volgen die door de extra inzet op het thema Kansrijke Start al dan niet ontstaat.
  • In totaal zijn 160 gemeenten aan de slag met het bouwen van een lokale coalitie Kansrijke Start (147 GIDS-gemeenten en 13 andere gemeenten).
  • Het stimuleringsprogramma dat gemeenten ondersteunt bij het opzetten van lokale (of regionale) coalities Kansrijke Start draait op volle toeren.
  • Er is een menukaart met een overzicht van interventies voor gemeenten beschikbaar gekomen
  • Er is een programmawebsite ontwikkeld en wordt er op korte termijn een campagne gelanceerd.
  • Er vinden diverse activiteiten plaats op het gebied van kennisontwikkeling- en verspreiding
  • De landelijke coalitie is volop bezig met het uitdragen van het ‘eerste 1000 dagen - verhaal’.

Bekijk de voortgangsrapportage

Beeld: ©RIVM

Website Kansrijke Start gelanceerd

Vandaag is de website Kansrijke Start gelanceerd. Op de website Kansrijke Start is informatie over het actieprogramma Kansrijke Start terug te vinden en vindt u inspirerende voorbeelden om zelf aan de slag te gaan met Kansrijke Start. Met de lancering van de website zijn ook de analysetool en menukaart voor lokale coalities Kansrijke Start beschikbaar gesteld.

Lees verder

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Ondersteuning voor lokale coalities: menukaart en analysetool

Werkt u in een lokale coalitie voor Kansrijke Start of bent u bezig met de formatie ervan? Alle lokale coalities kunnen vanaf nu gebruikmaken van twee handige hulpmiddelen van Kansrijke Start: de analysetool en de menukaart. De analysetool en de menukaart kunnen u helpen de juiste aanpak te bepalen. Op basis van het resultaat van de analyse kunt u vervolgens in de lokale coalitie passende interventies bepalen met de menukaart.

Analysetool Kansrijke Start
De analysetool brengt in kaart wat een lokale coalitie al doet in de cruciale 1000 dagen-periode van een kind. Na invullen van de vragenlijst (duur: 15 à 20 minuten) is duidelijk op welke punten de aanpak en de samenwerking versterkt kan worden. Ga naar de analysetool.

Menukaart Kansrijke Start
De menukaart geeft een overzicht van alle interventies die van belang kunnen zijn tijdens de eerste 1000 dagen van een kind. De lokale coalitie kan passende keuzes maken uit ongeveer honderd verschillende goed beschreven en erkende interventies, uit zowel het medische als het sociale domein. De menukaart is vrij toegankelijk, voor de analysetool ontvangt u inloggegevens. Ga naar de menukaart.

Beeld: ©Hollandse Hoogte