Terugblik Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start

Het ondersteuningsprogramma Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start door het RIVM is nu halverwege haar looptijd. Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?

Lerende Lokale Monitor Tafel

Vertegenwoordigers van 11 lokale (of regionale) coalities, die al langer met (monitoren van) activiteiten op Kansrijke Start bezig waren, zijn het afgelopen half jaar vier  keer digitaal bij elkaar geweest, om problemen te identificeren, onderwerpen ter verdieping te bepalen en van elkaar te leren. Ook is met hen een aantal keren individueel gesproken over hun ontwikkelingen omtrent het inrichten van de lokale monitoring.

Beeld: ©RIVM

Ontwikkeling lokale indicatorenset Kansrijke Start

In een Delphi-studie is samen met een panel van ongeveer 40 experts uit praktijk, wetenschap en beleid  een basisset van indicatoren ontwikkeld, aan de hand waarvan lokale coalities hun monitoring kunnen inrichten. We verwachten dat deze set in de loop van oktober beschikbaar komt, met vermelding van (mogelijke) bronnen waar de data gevonden kunnen worden. Op verzoek van de leden van de Lerende Lokale Monitor Tafel komt er daarnaast een uitgebreidere keuzeset, waaruit coalities indicatoren kunnen selecteren die bij hun situatie passen. Daarnaast komt er een overzicht van andere mogelijke indicatoren, die bijvoorbeeld gebruikt worden binnen lokale coalities. Aan de hand van dit overzicht kunnen andere regio’s zo nodig contact zoeken met andere regio’s om ervaringen uit te wisselen.

Themasessies

Om onderwerpen verder uit te diepen zijn vier themasessies georganiseerd. Hiervan stonden er twee in het teken van de Delphi studie. Tijdens de andere bijeenkomsten kwamen twee inhoudelijke thema’s aanbod, die bepaald waren door de leden van de Lerende Lokale Monitor Tafel.  De themasessie “Inzicht in kwetsbaarheid” gaf meer inzicht in factoren die een rol spelen bij kwetsbaarheid door presentaties over de kwetsbaarheidsdefinitie, de Kwetsbaarheidsatlas en lopend onderzoek naar operationaliseren (meetbaar maken) van kwetsbaarheid. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan monitoring door het presenteren van verschillende lokale voorbeelden. Dit gaf de deelnemers o.a. inzicht in welke tools er worden gebruikt om de groep kwetsbare vrouwen te identificeren en waar deze cijfers gevonden kunnen worden.

Bekijk de presentatie van de bijeenkomst.

De themasessie “Monitoren samenwerking medisch en sociaal domein”  gaf inzicht in  verschillende  mogelijkheden om (het proces naar) samenwerking tussen professionals uit de geboortezorg en bijvoorbeeld de  jeugdgezondheidszorg  te kunnen monitoren. Verschillende lokale coalities vertelden hoe zij in hun regio deze monitoring hebben ingericht, of hoe ze dit van plan zijn. Bekijk de presentatie van de bijeenkomst.

Om lokale coalities te ondersteunen bij het maken van keuzes in het monitoren van de samenwerking tussen het medisch en sociale domein, zullen we binnenkort een overzicht van beschikbare instrumenten op de website plaatsen. Deze zullen voorzien worden van een korte beschrijving, waaronder relatie met doelstellingen van coalities, mogelijk met best practises.

Op 30 september en 23 november volgen nog twee bijeenkomsten. De onderwerpen hiervoor zijn nog niet vastgesteld. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom de Lerende Lokale Monitor Kansrijke Start kunt u uw gegevens doorgeven via dit formulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge Boesveld.